dr.sc. Marko Špikić, izv. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
Konzultacije
petkom 10.30-12
Soba
C-121
Telefon
01/4092-161
E-mail
mspikic@ffzg.hr

Rođen u Zagrebu 1973, gdje se i školovao. Studirao povijest umjetnosti i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, diplomirao 1998. godine. Od prosinca 1999. zaposlen kao asistent prof. dr. sc. Ive Maroevića pri Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Magistrirao u studenom 2003. na temu Predstavljanje starina u spisima talijanskog humanizma prve polovice 15. stoljeća, doktorirao u prosincu 2007. na temu Konzervatorsko djelovanje splitskog antikvara Francesca Carrare u mentorstvu Ive Maroevića. Od 2010. u znanstveno-nastavnom zvanju docenta. Od 1. listopada 2012. do 30. rujna 2014. pročelnik Odsjeka. Od 2014. u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora. Stručno se usavršavao u siječnju i veljači 2002. na studijskom boravku u Scuoli normale superiore u Pisi, a od 1. ožujka do 1. lipnja 2006. boravio je na stipendiji austrijske vlade Ernst Mach, u bečkim arhivima prikupljajući građu za disertaciju. Na Odsjeku za povijest umjetnosti predaje kolegije iz konzervatorske tematike na preddiplomskom i diplomskom studiju, kao i na Poslijediplomskom doktorskom studiju povijesti umjetnosti, na kojem je mentor šestorici kandidata. Bio je mentor za izradu 51 diplomskog rada, od kojih je jedan 2012. nagrađen poveljom Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, a građa pet diplomskih radova poslužila je za objavu prvih stručnih i znanstvenih radova diplomiranih studenata. Isto tako, 2014. bio je komentor za izradu magistarskog rada na Katoličkom sveučilištu u Leuvenu, koji je ocijenjen maxima cum laude. Od 2003. godine osmislio osam izbornih kolegija na preddiplomskom studiju i tri na diplomskom studiju Odsjeka. Višegodišnji je član Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, od listopada 2014. član Upravnog odbora. Od rujna 2011. predsjednik je Hrvatskog odbora za spomenike i spomeničke cjeline ICOMOS-a. U rujnu 2012. sudjelovao u revitaliziranju Društva konzervatora Hrvatske, u kojem je na utemeljiteljskoj skupštini izabran za člana Nadzornog odbora. Na izbornoj skupštini u lipnju 2014. izabran za potpredsjednika Društva.

Objavio osam knjiga (tri autorske i pet uredničkih), šezdesetak znanstvenih i stručnih radova, održao 28 izlaganja, 12 javnih predavanja, 18 puta sudjelovao u organiziranju tribina i skupova, a pomogao je i u nastanku pet radio-emisija Hrvatskoga radija s temama o kulturnoj baštini Hrvatske i Europe. Dobitnik godišnje nagrade Filozofskoga fakulteta 2010. godine za knjigu Francesco Carrara, polihistor, antikvar i konzervator (1812-1854).