dr.sc. Marko Tokić, izv. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
Konzultacije
četvrtak od 12:15
Soba
C219
Telefon
01/6120-182
E-mail
tokicmarko@yahoo.co.uk

Rođen je 1977. godine u Kutini, gdje je završio osnovnu školu i Opću gimnaziju. Diplomirao je filozofiju i sociologiju 2005. godine na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 2006. godine pohađao je Poslijediplomski doktorski studij filozofije, a završio ga je 2010. obranivši disertaciju Odnos života i zdravlja u Platonovoj filozofiji. Bio je zaposlen na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, gdje je kao asistent i viši asistent (2006-2010) držao seminarsku nastavu iz uvoda u filozofiju, etike i estetike, a kao docent (2011-2013) nastavu iz grčke filozofije, gnoseologije i estetike. Od akad. god. 2013/14. je docent, a od akad. god. 2016/17. je izvanredni profesor na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Katedri za povijest filozofije. Objavio je jednu autorsku knjigu te nekoliko znanstvenih i stručnih radova. Istražuje povijest filozofije (poglavito antičku i novovjekovnu filozofiju), teoriju umjetnosti te odnos filozofije i psihoterapije. Sudjelovao je na nekoliko međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Član je Hrvatskog filozofskog društva, te kruga mladih urednika časopisa Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica. Suradnik je na znanstvenom projektu Filozofski i odgojni aspekti suosjećanja (voditeljica: doc. dr. sc. Ivana Zagorac).

1. Znanstveni radovi:

Dosad sam ukupno objavio:
• 1 knjigu
• 6 znanstvenih radova u časopisima A1
• 3 znanstvena rada u časopisima A2

Autorske knjige:
Tokić, M.: Život, zdravlje i liječništvo u Platonovoj filozofiji, Pergamena, Zagreb, 2013.

Znanstveni članci:
Tokić, M: Kakvo filozofije u odgoju danas. Metodički ogledi 11 (2/2005), 39–50.
Tokić, M.: O ženskom elementu u gnostičkim učenjima. Filozofska istraživanja25 (3/2005), 718–735.
Tokić, M.: Broj u slikarstvu Nikole Božidarevića. Filozofska istraživanja27 (2/2007), 453-464.
Tokić, M.: Plotinovo shvaćanje noetičke tvari na tragu Aristotelove usiologike. Filozofska istraživanja, 27 (2/2007), 855-866.
Tokić, M.: Michelangelo i novoplatonizam u renesansnoj umjetnosti– s osvrtom na svod Sikstinske kapele i Mojsija. Filozofska istraživanja 30 (1-2/2010), 33-60.
Tokić, M.: Platonova gimnastika. Metodički ogledi19 (1/2012), 1; 11–22.
Tokić, M.: Platon i Plotin o glazbi. Filozofska istraživanja 36 (2/2016), str. 193–202.
Tokić, M.: Metodika Jadranke Damjanov – osviještavanje doslovnog vida osjetilnog opažanja. Metodički ogledi23 (1/2016), str. 7–25.
Tokić, M.: An Encounter Between Philosophy and Modern Psychotherapy, Synthesis philosophica

2. Znanstveni projekti

Dosad sam sudjelovao na tri znanstvena projekta:
• Temeljni problemi renesansnog novoplatonizma i hrvatski renesansni filozofi (voditeljica: dr. sc. Erna Banić Pajnić, znan. savjet. na Institutu za filozofiju Zagreb)
• Bioetika i filozofija povijesti (voditelj: dr. sc. Vladimir Jelkić, izv. prof. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku)
• Filozofski i odgojni aspekti suosjećanja (voditeljica: doc. dr. sc. Ivana Zagorac).

3. Znanstveni skupovi

Dosad sam sudjelovao na 6 međunarodnih znastvenih skupova i 7 domaćih

Izlaganja na međunarodnim znanstvenim skupovima:
• (1994.) 13. Dani Frane Petrića (Cres). Organizator znanstvenog skupa: Hrvatsko filozofsko društvo. Tema: Filozofija i odgoj. Izlaganje pod naslovom Kakvo filozofije u odgoju danas.
• (2006.) 5. Lošinjski dani bioetike (Mali Lošinj). Organizator znanstvenog skupa: Hrvatsko filozofsko društvo. Izlaganje pod naslovom Nabačaj revitalizacije prirode za istinski život (održano: 13. lipnja 2006.)
• (2007.) 6. Lošinjski dani bioetike (Mali Lošinj). Organizator znanstvenog skupa: Hrvatsko filozofsko društvo. Izlaganje pod naslovom Higijenički odnos spram života (održano 11. lipnja 2007.)
• (2008.) 7. Lošinjski dani bioetike (Mali Lošinj). Organizator znanstvenog skupa: Hrvatsko filozofsko društvo. Izlaganje pod naslovom O životu (održano: 13. lipnja 2008.)
• (2016.) 25. Dani Frane Petrića (Cres). Organizator znastvenog skupa: Hrvatsko filozofsko društvo. Izalganje pod naslovom: Jezična otajstvenost suosjećanja (održano 28. Rujna 2016.)
• (2016.) 5. Međunarodni biotički simpozij (Sarajevo). Organizator: Bioetičko društvo Bosne i Hrercegovine i Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku – Zagreb. Izlaganje na temu: Integrativna ishrana – Hipokratov pojam liječništva (održano 22. Listopada 2016.

Izlaganja na domaćim znastvenim skupovima:
• (2005.) Nasljeđe renesanse: filozofija – znanost – umjetnost (Orebić). Organizator: Matica hrvatska. Izlaganje pod naslovom Broj u slikarstvu Nikole Božidarevića (održano 6. listopada 2005.)
• (2006.) Godišnji simpoziji Hrvatskoga filozofskog društva (Zagreb). Organizator znanstvenog skupa: Hrvatsko filozofsko društvo. Tema: Filozofija i psiha. Izlaganje pod naslovom Filozofija i duša prema pitagorejsko-platoničkom poimanju zdravlja (održano 24. studenog 2006.)
• (2009.) Platonov nauk o duši (Orebić). Organizator: Matica hrvatska. Izlaganje pod naslovom Duša i odgoj (održano 15. svibnja 2009.)
• (2010.) Godišnji simpoziji Hrvatskoga filozofskog društva (Zagreb). Organizator znanstvenog skupa: Hrvatsko filozofsko društvo. Tema: Pitanje o istini u suvremenoj filozofiji i znanosti. Izlaganje pod naslovom Suvremenost Platonovog poimanja istine (održano 26. studenog, 2010.)
• (2011.) Godišnji simpoziji Hrvatskoga filozofskog društva (Zagreb). Organizator znanstvenog skupa: Hrvatsko filozofsko društvo. Tema: Filozofija i umjetnost. Izlaganje pod naslovom Cy Twombly: Suma (održano 3. prosinca, 2011.)
• (2013.) Dani praktičke filozofije (Osijek). Organizator znanstvenog skupa: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Osijeku i HFD. Izlaganje pod naslovom Platonova praxis (održano 17. siječnja 2013.)
• (2014.) Hrvatsko školstvo u 20. stoljeću (Zagreb). Organizator: Matica hrvatska, Odjel za povijest Matice hrvatske, Odjel za školstvo Matice hrvatske. Izlaganje pod naslovom Jadranka Damjanov: uspostava obrazovanja u likovnoj umjetnosti (održano 11. travnja, 2014.)

4. Recenziranje znanstvenih članaka

Recenzirao sam ukupno 12 članaka u znanstvenim časopisima, i to: Filozofska istraživanja (11), i Metodički ogledi (1)

5. Znanstvena društva

Član sam Hrvatskog filozofskog društva.