dr.sc. Janica Tomić, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
Konzultacije
Četvrtkom 14-15.30 h i po dogovoru
Soba
B007
Telefon
016120050
E-mail
jtomic@ffzg.hr

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirala komparativnu književnost i anglistiku, kao i dopunski studij švedskog jezika i književnosti. Od 2005. radi kao asistentica, a sada docentica na Katedri za skandinavistiku pri Odsjeku za anglistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i predaje kolegije iz filma i književnosti. U više navrata gostovala na Odsjeku za film i medije Sveučilišta u Stockholmu. Doktorirala je na temi filmova Roya Anderssona i filmskih teorija moderniteta. Od 2013. predaje izborne filmološke kolegije ("Skandinavski film", "Konteksti suvremene skandinavske kinematografije") na razini Filozofskog fakulteta i na Doktorskom studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture. Suradnik Leksikografskog zavoda Miroslava Krleže od 2005. godine (Filmski enciklopedijski rječnik, Leksikon književno-kulturnog nazivlja, Kazališni leksikon, Hrvatska encikopedija), kao i na filmskim festivalima, ljetnim školama i drugim manifestacijama na temu filma. Područja interesa: sjecišta filmske i kulturalne teorije, švedski i skandinavski film i TV serije, nijemi film, suvremeni američki i europski film, itd.

v. Hrvatsku znanstvenu bibliografiju: http://beta.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/278703?chunk=50