dr.sc. Gordana Varošanec Škarić, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
Konzultacije
srijedom od 14:00 do 15:30 h
Soba
B314
Telefon
01/4092-234
E-mail
gvarosan@ffzg.hr

Dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić, redovita profesorica na Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala smjer dramaturgije na Akademiji za kazalište, film i televiziju u Zagrebu te stekla naziv diplomiranog dramaturga. Također je diplomirala komparativnu književnost i fonetiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i stekla naziv profesora komparativne književnosti i fonetike. Magistrirala je 1993. na Zajedničkom postdiplomskom studiju informacijskih znanosti u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu na smjeru komunikologije. Doktorat znanosti stekla je na Filozofskom fakultetu Sv. u Zagrebu 1998. iz područja humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje. Naslov je disertacije Zvučne osobine ugode glasa. Na Odsjeku za fonetiku predaje kolegije na prediplomskom i diplomskom studiju Ortofonija, Govor masovnih medija, Scenski govor, Metodika govora u elektroničkim medijima, Govorništvo. Na doktorskom studiju iz lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu od akad. g. 2006./7. predavala je izborni predmet Forenzična fonetika, a predaje i obvezni predmet Retorika znanosti. Na DOS informacijskih znanosti predaje Govor masovnih medija i Neverbalnu komunikaciju. Do sada je objavila dvije znanstvene knjige relevantne za područje forenzičke fonetike te više od 40 znanstvenih radova od čega je više od 10 iz područja forenzične fonetike objavljenih u A1 publikacijama i zbornicima fonetskih svjetskih konferencija. Gordana Varošanec-Škarić vodila je sedam znanstvenih projekta, od čega su četiri bila iz područja forenzične fonetike, a bila je i suradnik na bilateralnom projektu. Dobitnica je godišnje nagrade za znanstvenu izvrsnost 2011. godine Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Članica je više međunarodnih znanstveno-stručnih organizacija, između ostalih International Phonetic Association (IPA) i International Association of Forensic Phonetics and Acoustics (IAFPA). Organizirala je nekoliko znanstvenih konferencija s međunarodnim sudjelovanjem te je bila predsjednica programskog odbora znanstvene konferencije Istraživanja govora gdje je i uvodila sesije o forenzičnoj fonetici te uspostavljala suradnju s međunarodnim forenzičnim fonetičarima. Bila je predsjednica programskog odbora međunarodne konferencije o retorici Days of Ivo Škarić gdje se afirmira kultura govorništva. Na DIS konferenciji 2014. održala je predavanje Znanstvene retorike Nikole Tesle. U srpnju 2017. godine bila je predsjednica organizacijskoga odbora godišnje međunarodne konferencije IAPFA 2017. koja se održala u Splitu. Gordana Varošanec-Škarić bila je članica Fakultetskoga vijeća u više mandata, Matičnoga odbora za polje filologija (od 2013. do 9. travnja 2017.), te niza stručnih i upravnih tijela Odsjeka i Fakulteta. Predstojnica je Katedre za estetsku fonetiku (od 2007.). Od 2016. izvanjska je članica Znanstvenoga Vijeća za obrazovanje i školstvo HAZU.

Autorske knjige


1. Varošanec-Škarić, Gordana.
Fonetska njega glasa i izgovora .
Zagreb : FF Press, 2010. (priručnik).

2. Varošanec-Škarić, Gordana.
Timbar .
Zagreb : FF press, 2005 (monografija).
Vrh


Uredničke knjige


1. New Insights into Rhetoric and Argumentation / Runjić-Stoilova, Anita; Varošanec-Škarić, Gordana (ur.).
Split : Filozofski fakultet u Splitu, 2017 (urednička).

2. Dani Ive Škarića, Druga međunarodna konferencija o retorici - Knjiga sažetaka / Days of Ivo Škarić, 2nd International Conference on Rhetoric - Book of Abstract / Runjić-Stoilova, Anita; Varošanec-Škarić, Gordana (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2014 (knjiga sažetaka).
Vrh


Poglavlja u knjizi


1. Varošanec-Škarić, Gordana.
The Scientific Rhetoric of Nikola Tesla // New Insights into Rhetoric and Argumentation / Runjić-Stoilova, Anita ; Varošanec-Škarić, Gordana (ur.).
Split : Faculty of Humanities and Social Sciences, 2017. Str. 210-238.

2. Varošanec-Škarić, Gordana.
Introduction // New Insights into Rhetoric and Argumentation / Runjić-Stoilova, Anita ; Varošanec-Škarić, Gordana (ur.).
Split : Faculty of Humanities and Social Sciences, 2017. Str. 11-27.

3. Varošanec-Škarić, Gordana.
Zaključak // Prilozi za raspravu o cjelovitoj kurikularnoj reformi / Bermanec, Vladimir (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2016. Str. 206-207.

4. Varošanec-Škarić, Gordana.
S humanističkih obzora i zorova o školstvu // Hrvatsko školstvo u funkciji razvoja gospodarstva i društva / Paar, Vladimir ; Šetić, Nevio (ur.).
Zagreb : Hrvatski pedagoško-književni zbor, 2015. Str. 134-136.

5. Varošanec-Škarić, Gordana; Bašić, Iva.
Acoustic characteristics of Croatian cardinal vowel formants (F1, F2 and F3) // 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language / Sovilj, M ; Subotić, M. (ur.).
Beograd : Life Activities Advancement Center and The Institute for Experimental, 2015.. Str. 41-49.

6. Varošanec-Škarić, Gordana.
Recepcija glasu v zrcaljenju književnosti (modernizem in postmodernizem) ter igralskega filmskega govora // Govor med znanostjo in umetnostjo / Podbevšek, Katarina ; Smolej Mojca (ur.).
Ljubljana : Aristej, 2013. Str. 13-35.

7. Varošanec-Škarić, Gordana.
The Significance of Ivo Škarić for the Academic Development of Rhetoric/Public Speaking in Croatia // What do we know about the world? Rhetorical and Argumentative Perspectives / Kišiček, Gabrijela ; Žagar, Igor, Ž. (ur.).
Windsor : University of Windsor, Open Monograph Press, 2013.. Str. 3-3.

8. Varošanec-Škarić, Gordana.
Predgovor knjizi "Argumentacija" Ive Škarića // Argumentacija / Kovačec, August (ur.).
Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2011.. Str. 9-13.

9. Nenadić El Mourtada, Željana; Varošanec-Škarić, Gordana.
Sugovorni prozodijski znaci u televizijskom govoru informativnoga programa // Proizvodnja i percepcija govora : profesoru Damiru Horgi povodom njegovog sedamdesetog rođendana / Mildner, Vesna ; Liker, Marko (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za fonetiku ; Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva ; FF press, 2010. Str. 167-185.
Vrh


Znanstveni radovi u drugim časopisima


1. Varošanec-Škarić, Gordana; Pavić, Iva; Kišiček, Gabrijela.
Indeksi sličnosti i različitosti kod govornika hrvatskoga jezika u nefiltriranim i filtriranim uvjetima. // Suvremena lingvistika. 40 (2014) , 77; 61-76 (članak, znanstveni). URL link to work

2. Varošanec-Škarić, Gordana; Kišiček Gabrijela.
Fonetsko forenzičko prepoznavanje i lingvistička analiza govornika. // Suvremena lingvistika. 38 (2012.) , 73; 89-109 (članak, znanstveni).

3. Varošanec-Škarić, Gordana; Kišiček, Gabrijela.
Izvanjske indeksikalne osobine govornika varaždinskoga i osječkoga govora. // Suvremena lingvistika. 1 (2009.) , 67; 109-125 (članak, znanstveni). URL link to work

4. Varošanec-Škarić, Gordana.
Acoustics characteristics of voice and vocal care in acting and other students. // Clinical Linguistics and Phonetics. 22 (2008.) ; 881-889 (članak, znanstveni).

5. Varošanec-Škarić, Gordana.
Verifikacija govornika u forenzičnoj fonetici. // Govor- časopis za fonetiku. XXV (2008.) , 1; 31-44 (članak, znanstveni).

6. Varošanec-Škarić, Gordana; Stanković, Davor; Šafarić, Ines.
Prepoznavanje poznatih glasova studenata fonetike u normalnom govoru, normalnom filtriranom, prikrivenom i prikrivenom filtriranom govoru. // Govor - časopis za fonetiku. XXV (2008.) , 2; 143-170 (članak, znanstveni).

7. Varošanec-Škarić, Gordana.
Vibrato školovanih muških pjevačkih glasova. // Govor : casopis za fonetiku. 23 (2006) , 2; 97-121 (članak, znanstveni).

8. Varošanec-Škarić, Gordana.
Vibrato školovanih muških pjevačkih glasova. // Govor časopis za fonetiku. god 23 (2006) , 2; 97-121 (članak, znanstveni). prilozen text rada

9. Vrban Zrinski, Karolina; Varošanec-Škarić, Gordana.
Slušno prepoznavanje hrvatskih naglasaka. // Govor : časopis za fonetiku. 21 (2004) , 2; 93-110 (članak, znanstveni). prilozen text rada

10. Varošanec-Škarić, Gordana.
Prenošenje silaznih naglasaka na proklitiku u općem prihvaćenom hrvatskom izgovoru. // Govor ; Časopis za fonetiku.. XX (2003) , 1-2; 469-489 (članak, znanstveni).

11. Varošanec-Škarić, Gordana.
Poželjnost nekih kategorija izografnih naglasnih heterofona. // Govor: časopis za fonetiku. XVIII (2001) , 1; 33-45 (članak, znanstveni).

12. Varošanec-Škarić, Gordana; Škavić, Đurđa.
Neutralizacija kratkouzlaznoga i kratkosilaznoga naglaska u suvremenom hrvatskom prihvaćenom izgovoru. // Govor: časopis za fonetiku. XVIII (2001) , 2; 87-104 (članak, znanstveni).

13. Škavić, Đurđa; Varošanec-Škarić, Gordana.
Neke osobitosti hrvatskoga naglasnog sustava. // Govor: časopis za fonetiku. 16 (1999) , 1; 25-31 (članak, znanstveni).

14. Varošanec-Škarić, Gordana.
Duljina izgovornoga prolaza i ugoda glasa. // Govor: časopis za fonetiku. 16 (1999) , 2; 149-163 (članak, znanstveni).

15. Varošanec - Škarić, Gordana.
Relativna spektralna energija u ugoda glasova. // Govor : časopis za fonetiku. 15 (1998) , 1; 1-34 (članak, znanstveni).

16. Škarić, Ivo; Varošanec-Škarić, Gordana.
Usporedba spektrova glasova gluhih, nagluhih i dobročujućih osoba (pilot istraživanje). // SUVAG : časopis za teoriju i primjenu verbotonalnog sistema. 8 (1995) , 1; 1-12 (članak, znanstveni).
Vrh


Ostali radovi u drugim časopisima


1. Varošanec-Škarić, Gordana.
Prikaz knjige J. Olssona Forenzička lingvistika. // Govor. XXVIII (2012.) , 2; 159-169 (prikaz, ostalo).

2. Varošanec-Škarić, Gordana.
Izvještaj o radu Odjela za fonetiku od lipnja 2007. do lipnja 2008.. // Govor - Časopis za fonetiku. XXV (2008.) , 2; 227-239 (izvještaj, ostalo).

3. Varošanec-Škarić, Gordana.
Izvještaj o radu Odjela za fonetiku od lipnja 2006. do lipnja 2007.. // Govor. 24 (2007) , 2; 161-173 (prikaz, ostalo).

4. Varošanec-Škarić, Gordana.
Prikaz zbornika radova "Razgovori o retorici". // Govor časopis za fonetiku. god 24 (2007) , 2; 147-153 (prikaz, ostalo).

5. Varošanec-Škarić, Gordana.
Izvještaj o radu Odjela za fonetiku od lipnja 2005. do lipnja 2006. godine. // Govor časopis za fonetiku. 23 (2006.) , 2; 205-217 (prikaz, ostalo).

6. Varošanec-Škarić, Gordana.
Recitacija kao rubna vrsta (recenzija eseja V. Krušića Recitiranje (ni)je gluma). // Govor : časopis za fonetiku. 19 (2002) , 2; 171-176 (osvrt, ostalo). URL link to work

7. Varošanec-Škarić, Gordana.
Govorni stilovi u informativnim emisijama. // Govor: časopis za fonetiku. 12 (1995) , 1; 71-79 (članak, stručni).
Vrh


Plenarna izlaganja


1. Varošanec-Škarić, Gordana.
ACOUSTIC CHARACTERISTICS OF CROATIAN CARDINAL VOWEL FORMANTS (F1, F2, F3) // Speech and Language 2015. / Sovilj, Mirjana ; Subotić, Miško (ur.).
Beograd : The Institute for Experimental Phonetics and Speech Pathology, 2015. 14-15 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Varošanec-Škarić, Gordana.
Recepcija glasa u zrcaljenju književnosti (modernizam i postmodernizam) i glumačkoga filmskoga govora // Simpozij o umetniškem govoru - Zbornik izvlečkov / Podbevšek, Katja (ur.).
Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, 2013. 3-3 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Varošanec-Škarić, Gordana.
Značaj Ive Škarića u akademskom razvoju govorništva u Hrvatskoj // Days of Ivo Škarić: International Conference on Rhetoric - Book of abstracts / Kišiček, Gabrijela ; Nikolić, Davor ; Varošanec-Škarić, Gordana (ur.).
Zagreb : Croatian Philological Association - HFD, 2012. 6-7 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Varošanec-Škarić, Gordana.
Fonetska njega umjetničkog glasa // .
(plenarno predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
Vrh


Objavljena pozvana predavanja na skupovima


1. Varošanec-Škarić, Gordana.
Proksemija glumačkoga govora // Kolokvij o umetniškem govoru / Podbevšek, Katja ; Gubenšek, Tomaž (ur.).
Ljubljana : Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, 2000. 46-56 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh


Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.


1. Varošanec-Škarić, Gordana; Bašić, Iva.
Acoustic characteristics of Croatian cardinal vowel formants (F1, F2 and F3) // Proceedings - Speech and Language 2015 / Sovilj, Mirjana ; Subotić, Miško (ur.).
Beograd : Draslar Partner, 2015. 41-49 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Varošanec-Škarić, Gordana.
Verifikacija govornika u forenzičnoj fonetici // Zbornik referatov 2. kongresa logopedov Slovenije / Prosnik, B ; Bijelić, B ; Smole, F ; Zorko, N. (ur.).
Mi Bo tisk, 2008. 138-145 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Varošanec-Škarić, Gordana; Bićanić, Jordan.
A comparison of indices of difference and similarity, based on LTASS and tested on voices in real forensic case and in controlled conditions // Procedings of the 16th International Congress of Phonetic Sciences / Trouvain, Jurgen ; Barry, William J. (ur.).
Saarbrucken : Pirrot GmbH, Dudweiler, 2007. 2085-2088 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text radaURL link to work

4. Škarić, Ivo; Varošanec-Škarić, Gordana.
Stupanj tolerancije hrvatskih govornika na "pogrešne" naglaske // Zbornika Zagrebačke slavističke škole 2002 / Botica, Stipe (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za strane slaviste, 2003. 291-304 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Škarić, Ivo; Varošanec-Škarić, Gordana.
Stupanj tolerancije hrvatskih govornika na "pogrešne" naglaske. // Zbornik Zagrebačke slavističke škole 2002 / Botoca, Stipe (ur.).
Zagreb : FF press, 2003. 291-304 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Varošanec - Škarić, Gordana.
Subjektivna i objektivna procjena starijega i mlađega ženskog glasa // Logopedija za vsa življenjska obdobja / Čepeljnik, Jana ; Globačnik, Bojana ; Grobler, Marinka ; Jurček Strmšnik, Blažka ; Steiner, Majda (ur.).
Ljubljana : Zavod za gluhe in naglušne, 2003. 163-170 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

7. Varošanec - Škarić, Gordana.
Blještavost muških glasova // Glas / Voice / Varošanec - Škarić, Gordana (ur.).
Zagreb : Odsjek za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Hrvatsko filološko društvo, 2003. 28-33 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

8. Varošanec - Škarić, Gordana.
Voice Assessment Before and After Phonetic Voice and Pronunciation Exercises // Proceedings of the 15th International Congress of Phonetic Sciences / Sole, Maria-Josep ; Recasens, Daniel ; Romero, Joaquin (ur.).
Adelaide : Causal Productions Pty Ltd, 2003. 2153-2156 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

9. Varošanec-Škarić, Gordana.
Relation Between Voice Pleasantness and Distribution of the Spectral Energy // Proceedings of The XIVth International Congress of Phonetic Sciences ICPSh99 / Ohala J. ; Hasegawa, Y. ; Ohala, M. ; Granville, D. ; Bailey, A. C. (ur.).
San Francisco : Univerity Of California, Barkeley , 1999. 2:1013-1016 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Škarić, Ivo; Varošanec-Škarić, Gordana.
Comparison of Spectra of the Congenitally Deaf, Hard-of-Hearing and Voices of Well Hearing Persons // Communication and its disorders: A science in progress-Proceedings 24th IALP congress / Dejonckere, Ph. ; Peters, H.F.M (ur.).
Amsterdam : Nijmegen University Press, 1998. 108-112 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

11. Varošanec-Škarić, Gordana.
Comparison of Acoustic Parameters and Perception of Breathness and Nasality and Their Relation to the Pleasantness of Voice // Communication and its disorders: A science in progress-Proceedings 24th IALP congress / Dejonckere, Ph. ; Peters, H.F.M (ur.).
Amsterdam : Nijmegen University Press, 1998. 129-133 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh


Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom


1. Kišiček, Gabrijela; Varošanec-Škarić, Gordana.
Utjecaj kvalitete glasa na procjenu regionalnosti, socioekonomskih i psiholoških karakteristika govornika // Šesti hrvatski slavistički kongres Zbornik radova 1 / Botica, Stipe ; Nikolić, Davor ; Tomašić, Josipa ; Vidović Bolt, Ivana (ur.).
Zagreb : Redak d.o.o, 2016. 309-323 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Varošanec-Škarić, Gordana; Pavić, Iva.
Problem ćirilice u Vukovaru kroz prizmu suvremene retorike // Šesti hrvatski slavistički kongres Zbornik radova 1 / Botica, Stipe ; Nikolić, Davor ; Tomašić, Josipa ; Vidović Bolt, Ivana (ur.).
Zagreb : Redak d.o.o., 2016. 203-212 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

3. Škarić, Ivo; Varošanec-Škarić, Gordana.
Vježbe za glas i izgovor // Ustvarjalnost v logopediji / Bajc, Ana ; Bucik, Katja ; Janežič, Silvana (ur.).
nakladnik: Centar za usposabljanje invalidnih otrok, 1999. 149-151 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
Vrh


Sažeci u zbornicima skupova


1. Biočina, Zdravka; Bašić, Iva; Varošanec-Škarić, Gordana.
Prozodijski sustav Pražnica // Jezik i njegovi učinci / Stolac , Diana ; Vlastelić , Anastazija (ur.).
Zagreb : HDPL: Srednja Europa, 2017. 26-26 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Biočina, Zdravka; Varošanec-Škarić, Gordana.
Speaker recognition from the island of Brač // 26th Annual Conference of the International Association for Forensic Phonetics and Acoustics / Varošanec-Škarić, Gordana ; Runjić Stoilova , Anita (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2017. 109-112 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Varošanec-Škarić, Gordana; Bašić, Iva; Kišiček, Gabrijela.
Comparison of vowel space of male speakers of Croatian, Serbian and Slovenian language // 26th Annual Conference of the International Association for Forensic Phonetics and Acoustics / Varošanec-Škarić, Gordana ; Runjić Stoilova , Anita (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2017. 142-146 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Varošanec-Škarić, Gordana; Biočina, Zdravka; Kišiček, Gabrijela.
Comparison of F0 measures for male speakers of Croatian, Serbian and Slovenian // CAPSS2017 WorKshop on Challenges in Analysis and Processing of Spontaneous Speech / Gósy, Mária (ur.).
Budimpešta : CAPSS, 2017. 40-41 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Biočina, Zdravka; Varošanec-Škarić, Gordana; Bićanić, Jordan.
Comparison of F0 measures for male speakers of Croatian and Serbian // 25th Annual Conference of the International Association for Forensic Phonetics and Acoustics.
York, UK, 2016. 79-82 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

6. Varošanec-Škarić, G.; Bašić, I.; Kišiček, G.
Usporedba akustičkih vrijednosti vokalskih formanata prihvaćenoga izgovora hrvatskih i srpskih muških govornika mlađe dobne skupine // Istraživanja govora: Deveti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem / Lazić, Nikolaj ; Pletikos Olof, Elenmari (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2016. 108-109 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Varošanec-Škarić, Gordana.
The Scientific Rhetoric of Nikola Tesla // Days of Ivo Škarić: 3rd International Conference on Rhetoric / Dani Ive Škarića: Treća međunarodna konferencija o retorici / Nikolić, Davor ; Varošanec-Škarić, Gordana (ur.).
Split : Hrvatsko filološko društvo, 2016. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

8. Varošanec-Škarić, Gordana; Biočina, Zdravka; Bičanić, Jordan.
Usporedba mjera F0 muških govornika hrvatskog jezika i srpskog jezika // Istraživanja govora: Deveti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem / Lazić, Nikolaj ; Pletikos Olof, Elenmari (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2016. 110-112 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

9. Vlah, A.; Varošanec-Škarić, G.
Utjecaj govorne brzine na razumijevanje vijesti // Istraživanja Govora: Deceti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem / Lazić, Nikolaj ; Pletikos Olof, Elenmari (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2016. 114-115 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

10. Tomić, Diana; Varošanec-Škarić, Gordana.
VALIDATION OF CROATIAN VOICE HANDICAP INDEX // SPEECH AND LANGUAGE 2015 / Sovilj, Mirjana ; Subotić, Miško (ur.).
Beograd : Draslar Partner, 2015. 18-18 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

11. Varošanec-Škarić, Gordana; Pavić, Iva; Kišiček, Gabrijela.
Comparison of similarity and dissimilarity indices between speech samples in filtered and non- filtered conditions for the speakers of the Croatian language // .
(poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

12. Kišiček, Gabrijela; Varošanec-Škarić, Gordana.
Utjecaj kvalitete glasa na procjenu regionalnosti, socioekonomskih i psiholoških karakteristika govornika // Knjiga sažetaka: Šesti slavistički kongres / Botica, Stipe ; Nikolić, Davor ; Tomašić, Josipa (ur.).
Vinkovci-Vukovar-Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2014. 232-233 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

13. Varošanec-Škarić, Grodana; Pavić, Iva.
Problem ćirilice u Vukovaru kroz prizmu suvremene retorike // Knjiga sažetaka: Šesti slavistički kongres / Botica, Stipe ; Nikolić, Davor ; Tomašić, Josipa (ur.).
Vinkovci - Vukovar - Zagreb : Proventus natura, Cerna, 2014. 258.-259. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

14. Varošanec-Škarić, Gordana.
Postavljanje glasa glumice Mladene Gavran u predstavi Hotel Babilon // Istraživanje govora / Vlašić Duić, Jelena ; Varošanec-Škarić, Gordana (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2013. 89-91 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

15. Varošanec-Škarić, Gordana; Pavić, Iva; Kišiček, Gabrijela.
Indeksi sličnosti i razlike kod govornika hrvatskoga jezika u nefiltriranim i filtriranim uvjetima // Istraživanja govora / Vlašić Duić, Jelena ; Varošanec-Škarić, Gordana (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2013. 91-93 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

16. Kišiček, Gabrijela; Varošanec-Škarić, Gordana.
Recognition of Croatian Urban Varieties // Book of Abstracts 21st Annual Conference of IAFPA.
Santander : IAFPA, 2012. 23-23 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

17. Varošanec-Škarić, Gordana.
Značaj Ive Škarića u akademskom razvoju govorništva u Hrvatskoj // Book of Abstracts - Days of Ivo Skaric: International Conference on Rhetoric / Kišiček, Gabrijela ; Nikolić, Davor ; Varošanec-Škarić, Gordana (ur.).
Zagreb : Hitra produkcija knjiga, 2012. 6-7 (pozvano predavanje,sažetak,stručni).

18. Kišiček, Gabrijela; Varošanec-Škarić, Gordana.
Comparison of auditory assessment of voice pitch and acoustic values of F0, formant frequencies (F1, F2, F3 and F4) and region assessment of Croatian speakers // Abstracts for the 20th Annual Conference of the International Association for Forensic Phonetics and Acoustics / Moosmuler, Sylvia (ur.).
Vienna : Acoustic Research Institut, 2011. 34-34 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

19. Varošanec-Škarić, Gordana.
Argumentacija u televizijskim komentarima // Simpozij u spomen na Ivana Ivasa / Milnder, Vesna ; Tomić, Diana (ur.).
Zagreb : Odsjek za fonetiku, 2011. 33-33 (predavanje,domaća recenzija,sažetak).

20. Varošanec-Škarić, Gordana; Kišiček, Gabrijela.
Lingvistička i fonetska forenzična identifikacija muškoga govornika (stvarni slučaj) // Proučavanja diskursa i dijaloga između teorije, metoda i primjene / Karabalić, Vladimir ; Aleksa-Varga, Melita (ur.).
Osijek : Filozofski fakultet Osijek, 2010. 106-107 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

21. Varošanec-Škarić, Gordana; Kišiček, Gabrijela.
Linguistic and forensic phonetics identification of a male speaker (the real case) // Abstracts for the 19th Annual Conference of the International Association for Forensic Phonetics and Acoustics / Braun, Angelika (ur.).
Trier, Germany : Trier University, 2010. 34-34 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

22. Nenadić El Mourtada, Željana; Varošanec-Škarić, Gordana.
Nejezični elementi u medijskome govoru // Lingvistika javne komunikacije.
Osijek : Grafika Osijek, 2008. 42-42 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

23. Stanković, Davor; Varošanec-Škarić, Gordana; Šafarić, Ines.
Prepoznavanje poznatih glasova u različitim uvjetima // VI. znanstveni skup Istraživanja govora: Knjižica sažetaka / Varošanec-Škarić i sur. (ur.).
Zagreb : HFD, 2007. 98-99 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

24. Stanković, Davor; Varošanec-Škarić, Gordana; Šafarić, Ines.
Prepoznavanje poznatih glasova u različitim uvjetima // Knjiga sažetaka- Istraživanja govora / Varošanec-Škarić, Gordana ; Horga, Damir (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2007. 98-99 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

25. Varošanec-Škarić, Gordana.
Verifikacijski postupak u identifikaciji ženskih glasova // Knjiga sažetaka - Istraživanja govora / Varošanec-Škarić, Gordana ; Horga, Damir (ur.).
Zagreb : FF Press, 2007. 110-111 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

26. Varošanec-Škarić, Gordana.
Verifikacija govornika u forenzičnoj fonetici // Zbornik povzetkov 2. kongresa logopedov Slovenije / Tomc Šavora, Petra ; Zorko, Nuša (ur.).
Maribor : Centar za sluh i govor, 2007. 78-79 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni). prilozen text rada

27. Varošanec-Škarić, Gordana.
Vibrato profesionalnih moških glasov // Zbornik povzetkov / Jurgec, Peter (ur.).
Ljubljana : Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2006. 82-83 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

28. Varošanec-Škarić, Gordana.
Postavljanje i spektralne osobine glasa u zapadnom opernom pjevanju // Sažeci / Paškvalin, Marija (ur.).
Zagreb : Poliklinika SUVAG, 2006. 7-8, 53-54 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

29. Varošanec-Škarić, Gordana.
Voice Care and Acoustic Characteristics in Students of Acting and Other Students // Book of Abstracts / Horga, Damir ; Mildner, Vesna (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Hrvatsko filološko društvo, 2006. 146 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

30. Varošanec-Škarić, Gordana.
Voice care and acoustic characteristic in students of acting and other sudents // Book of Abstracts 11th Meeting of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association / Horga, Damir ; Mildner, Vesna (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2006. 146-146 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni). prilozen text rada

31. Škarić, Ivo; Varošanec-Škarić, Gordana.
Stupanj tolerancije hrvatskih govornika na "pogrešne" naglaske // Zbornik povzetkov / Novak, France (ur.).
Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC, 2003. 89-90 (predavanje,sažetak,stručni).

32. Varošanec - Škarić, Gordana.
Prenošenje silaznih naglasaka na proklitiku u prihvaćenom hrvatskom izgovoru // Knjiga sažetaka / Treći hrvatski slavistički kongres / Milanja, Cvjetko (ur.).
Zagreb, Zadar : Slavistički komitet Hrvatskoga filološkog društva, 2002. 74-76 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

33. Varošanec-Škarić, Gordana.
Blještavost muškoga glasa // Glas - Voice, Zbornik sažetaka / Varošanec Škarić, Gordana ; Brestovci, Behlul (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2001. 11-12 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

34. Varošanec-Škarić, Gordana.
Fonetska procjena glasa // V. Međunarodni simpozij verbotonalnog sistema: Multisenzorika i govor / Crnković, Višnja ; Dabić-Munk, Darinka ; Jurjević-Grkinić, Ivank (ur.).
Zagreb : SUVAG, 2001. 8 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

35. Škarić, Ivo; Varošanec-Škarić, Gordana.
Comparison of Spectra of the Congenitally Deaf, Hard-of-Hearing and Voices of Well Hearing Persons // Program and Abstract Book - 24th IALP congress Amsterdam 23-27 august 1998 / Schutte, Harm K. ; Dejonckere, Philippe ; Leezenberg, Hans ; Mondel (ur.).
Amsterdam : Nijmegen University Press, 1998. 207 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

36. Škavić, Đurđa; Varošanec-Škarić, Gordana.
Osobitosti hrvatskog naglasnog sustava // 3. Znanstveni skup istraživanja govora - Sažetci / Škarić ivo ; Horga Damir ; Mildner Vesna (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 1998. 48 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

37. Varošanec-Škarić, Gordana.
Comparison of Acoustic Parameters and Perception of Breathness and Nasality and Their Relation to the Pleasantness of Voice // Program and Abstract Book - 24th IALP congress Amsterdam 23-27 august 1998 / Schutte, Harm K. ; Dejonckere, Philippe ; Leezenberg, Hans ; Mondel (ur.).
Amsterdam : Nijmegen University Press, 1998. 223 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

38. Varošanec-Škarić, Gordana.
Duljina izgovornog prolaza i ugoda glasa // 3. Znanstveni skup istraživanja govora - Sažetci / Škarić ivo ; Horga Damir ; Mildner Vesna (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 1998. 51-52 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
Vrh


Neobjavljena sudjelovanja na skupovima


1. Varošanec-Škarić, Gordana.
Položaj žena u hrvatskoj znanosti // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).
Vrh


Disertacije


1. Varošanec-Škarić, Gordana.
Zvučne osobine ugode glasa / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 25.02 1998, 293 str. Voditelj: Horga, Damir.
Vrh


Druge vrste radova


1. Varošanec-Škarić, Gordana.
Izvještaj o radu Odjela za fonetiku od lipnja 2005. do lipnja 2006. godine, 2006. (izvješće).

2. Varošanec-Škarić, Gordana.
Izvještaj o radu Odjela za fonetiku od lipnja 2004. do lipnja 2005. godine, 2005. (izvješće).

3. Varošanec-Škarić, Gordana.
Izvještaj o radu Odjela za fonetiku od lipnja 2003. do lipnja 2004. godine, 2004. (izvještaj). prilozen text rada

4. Varošanec-Škarić, Gordana.
IZVJEŠTAJ O RADU ODJELA ZA FONETIKU od lipnja 2002. do lipnja 2003. godine, 2002. (izvještaj).

5. Varošanec-Škarić, Gordana.
IZVJEŠTAJ O RADU ODJELA ZA FONETIKU od lipnja 2001. do lipnja 2002. godine, 2002. (izvještaj).