dr.sc. Trpimir Vedriš, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
Konzultacije
PON 9,30-10,30 i SRI 11,00-12,00
Soba
C-115
Telefon
6120-155
E-mail
tvedris@ffzg.hr

1. Osobni podatci___________________________________________________________ Državljanstvo: Hrvatsko Datum rođenja: 7. veljače 1976. Mjesto rođenja: Zagreb Bračno stanje: oženjen, otac četvoro djece 2. Obrazovanje_____________________________________________________________ 2004 – 2014 Central European University (Budimpešta, Mađarska) Interdisciplinarni doktorski studij medievistike (doktorat obranjen 8.4.2015., Summa cum laude) 2003 – 2004 Central European University (Budimpešta, Mađarska) Interdisciplinarni magistarski studij medievistike (Summa cum laude) 2002 – 2009 Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Poslijediplomski doktorski studij hrvatske povijesti (doktorat znanosti obranjen 23.11.2010.) 2000 – 2002 Filozofski fakultet Družbe Isusove Apsolvent na dvogodišnjem studiju filozofije 1995 – 2002 Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Diplomski studij povijesti i etnologije 1990 – 1994 Klasična gimnazija u Zagrebu 3. Područja znanstvenog i stručnog interesa_______________________________________ Hrvatska povijest u ranome srednjem vijeku; Povijest kršćanstva u srednjem vijeku; Hagiografija i kult svetaca u razdoblju od kasne antike do kasnog srednjeg vijeka; Procesi pokrštavanja i kristijanizacije u jugoistočnoj Europi; Pučka religioznost; Historijska antropologija (metodologija i mogućnosti suradnje između povijesnih i antropoloških disciplina), Suvremena percepcija srednjovjekovlja 4. Radno iskustvo i znanstveno napredovanje_______________________________________ 2013. član Vijeća doktorskog studija medievistike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (od listopada 2013.) izabran u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest na Odsjeku za povijest (23.10.2013.) 2012. izabran u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest (27.4.2012.) izabran u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u području humanističke znanosti – polje povijest (29.2.2012.) 2011/12. Nastava (predavanja i seminar) iz predmeta Hrvatska povijest srednjeg vijeka na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu (dodiplomski studij). (gost predavač) na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu, predmet: Suvremeni mitovi o srednjovjekovnom kršćanstvu (dodiplomski studij). Nastava (predavanja i seminari) iz predmeta Kršćanstvo I-II i Srednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (diplomski studij). 2010- (gost predavač) na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu, predmet: Oblikovanje kršćanske Europe (4.-10. st.) (dodiplomski studij). 2009 – Nastava (predavanja i seminar) iz predmeta Hrvatska povijest srednjeg vijeka na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu (dodiplomski studij). 2008 – Nastava iz predmeta Kršćanstvo u srednjem vijeku na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (diplomski studij). 2006 –2010. Znanstveni novak na projektu “Monumenta Medievalia Varia” pri Zavodu za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 2005 – Nastava (seminar) iz predmeta Hrvatska povijest srednjeg vijeka na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (dodiplomski studij) 2004 – 2006. Znanstveni novak na projektu “Hrvatska i Srednja Europa u srednjem vijeku” pri Zavodu za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 2002 – 2003. Knjižničar u znanstvenoj knjižnici „Juraj Habdelić“ Kolegija Družbe Isusove u Zagrebu. 5. Nagrade i usavršavanje______________________________________________________ 2014-2016 Suradnik na istraživačkom seminaru kolaborativnog projekta „Framing Medieval Mediterranean Art“ Američke Akademije u Rimu, u akad. god. 2014./2015. (potpora zaklade Paul J. Getty u okviru programa Connecting Art Histories). 2013 Istraživačka stipendija HSB (Hungarian Scholarship Board), Instituta Balassi za postdoktorsko usavršavanje u akademskoj godini 2013/14. 2013 Na natječaju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa izabran među 20 najizvrsnijih znanstvenih novaka u Republici Hrvatskoj. 2011 Istraživačka stipendija HSB (Hungarian Scholarship Board), Instituta Balassi za postdoktorsko usavršavanje u akademskoj godini 2011/12. 2008 Godišnja nagrada mladim znanstvenicima i umjetnicima; Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu Jednokratna pomoć za poslijediplomski studij u inozemstvu; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Borsa di studio per la partecipazione nella LVI Settimana di Studio (Spoleto, 27.3.-1.4. 2008); C.I.S.A.M, Spoleto. 2007 The Birth of Medieval Europe: Interactions of Power Zones and their Cultures in late Antique and Early Medieval Italy (CEU Summer University, Budapest, 16-27 July 2007). 2006 CEU Advanced Doctoral Student Award (za ak. god. 2006/07.); Central European University. 2005 CEU Academic Achievement Award for First-Year Doctoral Students (za akademsku godinu 2005/06.); Central European University. 2004 Jednokratna pomoć za poslijediplomski studij u inozemstvu; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. 2004 Full CEU fellowship PhD Program in Medieval Studies; Open Society Foundation. Borsa di studio per la partecipazione nella LII Settimana di Studio (Spoleto, 15-20 aprile 2004); C.I.S.A.M, Spoleto. 2003 Students Research Grant in the 2003-2004 Academic Year; Central European University, Dept. of Medieval Studies. Partial CEU fellowship for MA Program in Medieval Studies (za akademsku godinu 2003/2004); Open Society Foundation 6. Sudjelovanje na projektima___________________________________________________ 2014-2016 Suradnik na istraživačkom seminaru kolaborativnog projekta „Framing Medieval Mediterranean Art“ Američke Akademije u Rimu, u akad. god. 2014./2015. (potpora zaklade Paul J. Getty u okviru programa Connecting Art Histories). 2010-2013 Symbols that Bind and Break Communities: Saints? Cults as Stimuli and Expressions of Local, Regional, National and Universalist Identities, CEU Department of Medieval Studies – Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (Mađarska znanstvena istraživačka fondacija) NN 81446; voditelj: dr. Gábor Klaniczay – sastavnica međunarodnog projekta CULTSYMBOLS ESF EuroCORECODE Programa. 2007–2013 Monumenta Medievalia Varia (Srednjovjekovni povijesni spomenici) Ministarstvo obrazovanja i športa Republike Hrvatske, br. 130-1300620-0641; voditelj prof. dr. Neven Budak. 2004-2006 Hrvatska i Srednja Europa u srednjem vijeku Ministarstvo obrazovanja i športa Republike Hrvatske, br. 0130405; voditelj prof. dr. Neven Budak

1. Popis objavljenih radova

1.1.Uredničkeknjige

(u su-uredništvu s Stanislava Kuzmová i Ana Marinković) Cuius Patrocinio Tota Gaudet Regio. Saints' Cults and the Dynamics of Regional Cohesion (Proceedings of the 4rd Hagiography Conference organized by Croatian Hagiography Society 'Hagiotheca' and by CULTSYMBOLS project with OTKA Saints Project, Dubrovnik, 18-21 October, 2012). Bibliotheca Hagiotheca, Series Colloquia, vol. 3. Ser. ed. Ana Marinković – Trpimir Vedriš. Zagreb: Hagiotheca, 2014.

(u su-uredništvu s John S. Ott) Saintly bishops and bishops' saints (Proceedings of the 3rd Hagiography Conference co-organised by Croatian Hagiography Society 'Hagiotheca' and International hagiography Society, Poreč, 27-30 May, 2010). Bibliotheca Hagiotheca, Series Colloquia, vol. 2., ser. ed. Ana Marinković – Trpimir Vedriš. Zagreb: Hagiotheca – Humaniora, 2012.

(u su-uredništvu s Anom Marinković) Identity and Alterity in Hagiography and the Cult of Saints (Proceedings of the 2nd Hagiography Conference organised by Croatian Hagiography Society Hagiotheca', Split, 28-31 May 2008). Bibliotheca Hagiotheca, Series Colloquia, vol. 1., ser. ed. Ana Marinković – Trpimir Vedriš. Zagreb: Hagiotheca, 2010.

(u su-uredništvu s Anom Marinković) Hagiologija: kultovi u kontekstu. Zagreb: Leykam international, 2008.


1.2. Članci/poglavlja u knjigama

„Pokrštavanje i rana kristijanizacija Hrvata (Opći pregled: temeljne razvojne sastavnice)“

„Crkva i vjerski život (Opći pregled: temeljne razvojne sastavnice)“

„Balkanske sklavinije i Bugarska (Hrvatska u međunarodnom kontekstu)“

u: Početci: Hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku (o. 550. – o. 1150.). Ur. Zrinka Nikolić Jakus. Biblioteka Povijest Hrvata, sv. I., ur. Zoran Ladić. Zagreb: Matica hrvatska, 2014.

„Dominik Mandić i njegovo viđenje pokrštavanje Hrvata u svjetlu spisa Hrvati i Srbi – dva stara različita naroda.“ U: Dr. fra Dominik Mandić (1889. – 1973.). Zbornik radova sa znanstvenog simpozija u prigodi 40. obljetnice smrti. Ur. Robert Jolić. Mostar – Zagreb: Hercegovačka franjevačka provincija, Mostar – Hrvatski institut za povijest Široki Brijeg, 2014., 920-944.

„Nekoliko opažanja o začetcima štovanja sv. Krševana u Dalmaciji u ranome srednjem vijeku.“ U: Spalatumque dedit ortum. Zbornik povodom desete godišnjice Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu. Ur. Ivan Basić – Marko Rimac. Split: Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta, 2014., 197-222.

„Memoria S. Chrysogoni između legende o prijenosu relikvija i vlasništva nad samostanskom zemljom.“ U: Grad hrvatskog srednjovjekovlja: Vlast i vlasništvo. Ur. Irena Benyovsky Latin i Zrinka Pešorda Vardić. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2013. (u tisku).

„Histria i Hister kasnoantičkih i ranosrednjovjekovnih geografa: prilog raspravi o spomenu Istre i Dalmacije u zemljopisu Alfreda Velikog.“ Histria 2 (2012): 1-60.

„Po čemu je u 9. stoljeću rotonda sv. Trojstva u Zadru mogla sličiti crkvi sv. Anastazije u Carigradu? U: Zbornik radova znanstvenog skupa „Stjepan Gunjača i hrvatska srednjovjekovna povijesno-arheološka baština”, (Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split, 18.-21. listopada 2011.). Ur. Tomislav Šeparović. Split: Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2012., 63-79.
„Exempla kao spolia: dva primjera uporabe antičkih mitoloških motiva u srednjovjekovnoj zadarskoj hagiografiji.“ U: Metamorfoze mita: mitologija u umjetnosti od srednjeg vijeka do moderne (Zbornik Dana Cvita Fiskovića, sv. 4). Ur. Dino Milinović i Joško Belamarić. Zagreb: Odsjek za povijest umjetnosti, 2012., 19-28.

„Gdje žive Mirmidonci?: o značenju pojmova Mirmidones i Marab u zadarskoj legendi o prijenosu moći sv. Krševana.“ Povijesni prilozi 41 (2011): 47-86.

„Razgovori ugodni: Konstantin VII. Porfirogenet i percepcije najranije hrvatske povijesti.“ Radovi Zavoda za hrvatsku povijest FFZg 42 (2010): 13-36.

„Reviving the Middle ages in Croatia” (Fifteen-Year Anniversary Reports). In: Annual of Medieval Studies at CEU 15 (2009): 197-212., Ed. Judith A. Rasson – Béla Zsolt Szakács.

„‘Frankish’ or ‘Byzantine’ saint? The Origins of the cult of St. Martin in Dalmatia.” In: Papers from the First and Second Postgraduate Forums in Byzantine Studies: Sailing to Byzantium, Trinity College Dublin, 16-17 April 2007 and 15-16 May 2008., 219-248. Ed. Savvas Neocleous. Cambridge Scholars Publishing, 2009.

„Češčenje sv. Martina Tourskega v Dalmaciji v pozni antiki in zgodnjem srednjem veku.“ U: Sveti Martin kot simbol evropske kulture., 92-106. Ur. Jasmina Arambašič. Celovec-Ljubljana: Mohorjeva družba, 2008.

„Historia Translations S Anastasie: kako (ne) čitati hagiografski tekst.“ U: Hagiologija: kultovi u kontekstu (Zbornik I. Hagiografskog skupa.Hrvatskog hagiografskog društva “Hagiotheca”, Dubrovnik, 20.–23. listopada 2005)., 39-58. Ur. Ana Marinković i Trpimir Vedriš. Zagreb: Leykam, 2008.

„Štovanje sv. Anastazije u Sirmiju, Carigradu i Rimu u kasnoj antici i ranome srednjem vijeku.“ Diadora 22 (2007): 191-216.

„Povodom novog tumačenja vijesti Konstantina VII. Porfirogeneta o snazi hrvatske vojske.“ Historijski zbornik 60 (2007): 1-33.

„Martyrs, Relics, and Bishops: Representations of the City in Dalmatian Translation Legends.” Hortus Artium Medievalium 12 (2006): 175-186.

„Witchcraft Trials in Balkans” and “Witchcraft Trials in Croatia.” U: Encyclopedia of Witchcraft: The Western Tradition. Vol. 1. Ed. Richard M. Golden. Santa Barbara, CA – Denver, CO –Oxford, UK: ABC-Clio., 83-87.; 233-236.

„Još jedan franački teolog u Dalmaciji: Amalarije iz Metza njegovo putovanje u Carigrad 813. godine.“ Historijski zbornik 58 (2005): 1-27.

„Communities in Conflict: The Rivalry between the Cults of Sts. Anastasia and Chrysogonus in Medieval Zadar.” Annual of Medieval Studies at CEU 11 (2005): 29-48.

„Banovi Jovići (1910-1937.): Opis obiteljske zadruge u Ravnim Kotarima.” Studia Ethnologica Croatica 14/15 (2002/2003): 297-331.

„Nastanak kulta sv. Anastazije i njegov odraz u Zadru (9-14..st.)” Historijski zbornik 55 (2002): 1-30.

1.2. Prikazi knjiga

• “Arheologija Italije u kasnoj antici i ranom srednjovjekovlju: Neil Christie, From Constantine to Charlemagne: An Archaeology of Italy, AD 300–800 (Aldershot: Ashgate, 2006).“ U: Radovi Zavoda za hrvatsku povijest FFZg 42 (2010): 459-461.
• “Maurizio Levak, Slaveni vojvode Ivana: kolonizacija Slavena u Istri u početnom razdoblju franačke uprave (Zagreb: Leykam International, 2008).” U: Hrvatska revija 9/4 (2009): 126-128.
• “Brian Ward-Perkins, The Fall of Rome and the End of Civilisation. New York: Oxford University Press, 2005.” U: Hortus Artium Medievalium 13 (2007), 230-231.
• “Christopher Partridge, ed. Enciklopedija novih religija: nove religije, sekte i alternativni duhovni pokreti. Zagreb: Naklada Ljevak, 2006.” U: Obnovljeni život: Časopis za filozofiju i religijske znanosti. 62/1 (2007), 109-112.
• “Gyorgy Heidl, Origen's Influence on Young Augustine: A Chapter of the History of Origenism. Notre Dame University (Louaize-Lebanon) – Georgias Press (USA), 2003.” U: Obnovljeni život: Časopis za filozofiju i religijske znanosti. 61/2 (2006): 251-253.
• “Vladislav Popović, Sirmium - grad careva i mučenika. Sabrani radovi o arheologiji i istoriji Sirmijuma. Edicija Blago Sirmijuma, knj. 1. Ur. Dušan Poznanović. Sremska Mitrovica: Blago Sirmijuma – Beograd: Arheološki institut, 2004.” U: Historijski zbornik LVIII (2005): 220-223.
• “Sirmium i na nebu i na zemlji: 1700 godina od stradanja hrišćanskih mučenika (Zbornik radova). Edicija Blago Sirmijuma, knj. 2. Ur. Dušan Poznanović. Sremska Mitrovica: Blago Sirmijuma, 2004.” U: Historijski zbornik LVIII (2005): 223-226.

2. Izlaganja na znanstvenim skupovima

2014

A Forgotten Region? East Central Europe in the Global Middle Ages (Central European University, Budimpešta, 27.-29. ožujka 2014.)

International Conference on Croatians' History, Language and Migration (Macquarie University, Sydney, 5.-7. veljače 2014.)

2013

Grad hrvatskog srednjovjekovlja: Slika grada u narativnim vrelima - stvarnost i/ili fikcija? (Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2.-3. prosinca 2013.)

Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 29.-30. studenog 2013.)

Dr. fra Dominik Mandić (1889. – 1973.): znanstveni simpozij u prigodi 40. obljetnice smrti (Hercegovačka franjevačka provincija, Mostar – Široki Brijeg 24.-25. listopada 2013.)

Putovima europske nematerijalne baštine u 21. stoljeću: sveti Martin, simbol dijeljenja (Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb/Dugo Selo, 4.-5. listopada 2013.)

Pogled na Konstantinovo doba 2013 → 313.: povodom 1700. obljetnice Milanskog edikta i 140 godina nastave povijesti na Sveučilištu u Zagrebu (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 6.-7. lipnja 2013.)

4. simpozij u čast Branimiru Brataniću: Drveno tradicijsko graditeljstvo - suvremeni prijepori i izazovi (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 14. ožujka 2013.).

2012

The Treaty of Aachen, AD 812: The Origins and Impact on the Region between the Adriatic, Central, and Southeastern Europe (Sveučilište u Zadru, Zadar, 27.-29. rujna 2012.)

Re-inventions of Early-European Performing Arts and the Creative City, Civic Regeneration and Cultural Tourism (Central European University, Budapest, 9.-12. rujna, 2012.)

Constructing Memory in Pre-modern East Central and Southeast Europe: Creation, Transformation, and Oblivion (Central European University, Budapest, 8.-10. ožujka 2012.)

2011

Dani Stjepana Gunjače II (Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split, 18.-21. listopada 2011.)

International Medieval Congress (sekcija: “Saints' Cults and Symbolic Identities: Central European Cults of Saints – Local, Regional, National,'International'“ II), Leeds, 11.-14. srpnja 2011.

Slovensko a Chorvátsko: Historické paralely a vzťahy (do roku 1780) – Slovakia and Croatia: Historical Parallels and Connections (until 1780) (Bratislava – Levoča, 20.-24. lipnja 2011.)

2010

Grad hrvatskog srednjovjekovlja: vlast i vlasništvo (Hrvatski institut za povijest, 15.-16. listopada 2010.)

XII. dani Cvita Fiskovića: „Metamorfoze mita. Antička mitologija u umjetnosti od srednjeg vijeka do moderne“ (Pomena, Mljet, 30. rujna – 3. listopada 2010.)

Kako žive seljaci? Identitet, reprezentacije, kulturne prakse suvremenog seljaštva Godišnji skup Hrvatskog etnološkog društva (Etnografski muzej, Zagreb, 10.-11. lipnja 2010.)

Saintly Bishops and Bishops’ Saints. Znanstveni skup u organizaciji Hrvatskog hagiografskog društva “Hagiotheca” i International Hagiography Society (Biskupska palača, Poreč 27.-30. svibnja 2010.)

U početku bijaše De administrando imperio: Konstantin VII Porfirogenet i percepcije najranije hrvatske povijesti. Colloquia Mediaevalia Croatica I (Odsjek za povijest, FFZg, Zagreb, 18. veljače 2010.)

2009

Stjepan Gunjača i hrvatska srednjovjekovna arheološko-povijesna baština. Znanstveni skup povodom 100 obljetnice rođenja akademika Stjepana Gunjače (MHAS, Split, 3.-6. studenog 2009.)

44th International Congress on Medieval Studies (Kalamazoo, 7.-10. svibnja 2009.)

Tradition and Innovation in Medieval Studies: Alumni Roundtable (Department of Medieval Studies at CEU, Budimpešta, 6.-8. ožujka 2009.)

2008

III. Kongres hrvatskih povjesničara. (Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti [et al.], Split-Supetar 1.-5. listopada 2008.)

XV. međunarodni kolokvij MIC-a za kasnu antiku i srednji vijek: “Uređenje svetišta” (Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek, Poreč, 5.-8. lipnja 2008.)

Sailing to Byzantium: II. Postgraduate Forum in Byzantine Studies u (Trinity College, Dublin, 15.-16. svibnja, 2008.)

2007

Miho Barada (1889.-1957.): Znanstveni skup povodom 50. godišnjice smrti (Miho Barada (1889-1957). (Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 20. studenog 2007.)

European Symposium on Saint Martin of Tours: Slovenia and Central European Countries on St. Martin’s Trail (Slovenska Bistrica, 11.-13. listopada 2007.)

2006

Znanstveni kolokvij o sv. Anastaziji/Stošiji, u sklopu Međunarodne izložbe “Sveta Anastazija/Stošija – most između kršćanskog Istoka i Zapada (Zadar, 10.-11. listopada 2006).

Néphit, Vallás, Mentalitás. Kézitatos és myomtatott források, 16-19. század. Forrásfeltárás, -kiadás, kutatás (Pučka vjerovanja, religija, mentalitet. Rukopisi i tiskani izvori 16.-19. st. itd.) u organizaciji Instituta za etnologiju Mađarske akdemije znanosti (Magyar Néprajzi Társaság Folklór Szakosztályának, MTAK), (Budimpešta, 20. siječnja 2006.)

2005

Hagiografija: historiografija, izvori i metode. I. hagiografski skup u organizaciji Hrvatskog hagiografskog društva “Hagiotheca” i Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu (Dubrovnik, 20.-23. listopada 2005.)

Grad u srednjem vijeku. Simpozij Međunarodnog istraživačkog centra za kasnu antiku i srednji vijek (Motovun, 26.-29. svibnja 2005.)

2004

Sedamnaest stoljeća zadarske Crkve. Znanstveni skup povodom 1700 godina mučeništva sv. Stošije (Zadar, 16.-19. studenog 2004.)

Hrvatska i Europa: integracije kroz povijest. II. kongres hrvatskih povjesničara (Pula, 29. rujna – 3. listopada 2004.)

Saints and Patronage. III Hagiography Society Symposium (Budimpešta, 24.-27. lipnja 2004.)

2.2. Pozvana predavanja

2015 BSatR

2014
Niz predavanja „Connecting Pannonia and Dalmatia: Hagiography and the Cult of Saints in Croatia from Late Antiquity to Early Modern Period“ u sklopu mreže CEEPUS III („Questions to the History of Central and East-Central Europe in the Middle Ages and the Early Modern Period“ (CIII-SK-0705-02-1314) (Sveučilište Eötvös Loránd u Budimpešti, 28.-30. travnja 2014.)

2011
„Recent hagiographic research in Croatia: Hagiotheca and the ESF-OTKA saints project”, OTKA Saints Colloquia Series, (Department of Medieval Studies, Central European University, Budapest, February 25, 2011).

3. Znanstvena i stručna djelatnost


3.1. Stipendije i nagrade

2014
Suradnik na istraživačkom seminaru kolaborativnog projekta „Framing Medieval Mediterranean Art“ Američke Akademije u Rimu, u akad. god. 2014./2015. (potpora Paul Getty Foundation).

2013
Istraživačka stipendija HSB (Hungarian Scholarship Board), Instituta Balassi za postdoktorsko usavršavanje u akademskoj godini 2013/14.

Na natječaju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa izabran među 20 najizvrsnijih znanstvenih novaka u Republici Hrvatskoj.

2011
Istraživačka stipendija HSB (Hungarian Scholarship Board), Instituta Balassi za postdoktorsko usavršavanje u akademskoj godini 2011/12.

2008
Godišnja nagrada mladim znanstvenicima i umjetnicima; Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu

Jednokratna pomoć za poslijediplomski studij u inozemstvu; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

Borsa di studio per la partecipazione nella LVI Settimana di Studio (Spoleto, 27.3.-1.4. 2008); C.I.S.A.M, Spoleto.

2007
The Birth of Medieval Europe: Interactions of Power Zones and their Cultures in late Antique and Early Medieval Italy (CEU Summer University, Budapest, 16-27 July 2007).

2006
CEU Advanced Doctoral Student Award (za ak. god. 2006/07.); Central European University.

2005
CEU Academic Achievement Award for First-Year Doctoral Students (za akademsku godinu 2005/06.); Central European University.

2004
Jednokratna pomoć za poslijediplomski studij u inozemstvu; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
Full CEU fellowship PhD Program in Medieval Studies; Open Society Foundation.

Borsa di studio per la partecipazione nella LII Settimana di Studio (Spoleto, 15-20 aprile 2004); C.I.S.A.M, Spoleto.
Students Research Grant in the 2003-2004 Academic Year; Central European University, Dept. of Medieval Studies.

2003
Partial CEU fellowship for MA Program in Medieval Studies (za akademsku godinu 2003/2004); Open Society Foundation.


3.2. Radno iskustvo i znanstveno napredovanje

2013.
član Vijeća doktorskog studija medievistike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (od listopada 2013.)

izabran u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest na Odsjeku za povijest (23.10.2013.)

2012.
izabran u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest (27.4.2012.)

izabran u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u području humanističke znanosti – polje povijest (29.2.2012.)

2011/12 –
Nastava (predavanja i seminar) iz predmeta Hrvatska povijest srednjeg vijeka na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu (dodiplomski studij).

(gost predavač) na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu, predmet: Suvremeni mitovi o srednjovjekovnom kršćanstvu (dodiplomski studij).

Nastava (predavanja i seminari) iz predmeta Kršćanstvo I-II i Srednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (diplomski studij).

2010 –
(gost predavač) na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu, predmet: Oblikovanje kršćanske Europe (4.-10. st.) (dodiplomski studij).

2009 –
Nastava (predavanja i seminar) iz predmeta Hrvatska povijest srednjeg vijeka na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu (dodiplomski studij).

2008 –
Nastava iz predmeta Kršćanstvo u srednjem vijeku na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (diplomski studij).

2006 –
Znanstveni novak na projektu “Monumenta Medievalia Varia” pri Zavodu za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

2005 –
Nastava (seminar) iz predmeta Hrvatska povijest srednjeg vijeka na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (dodiplomski studij)

2004 – 2006
Znanstveni novak na projektu “Hrvatska i Srednja Europa u srednjem vijeku” pri Zavodu za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

2002 – 2003
Knjižničar u znanstvenoj knjižnici „Juraj Habdelić“ Kolegija Družbe Isusove u Zagrebu.

3.3. Sudjelovanje na projektima

2014-2015
Suradnik na istraživačkom seminaru kolaborativnog projekta „Framing Medieval Mediterranean Art“ u okviru projekta Connecting Art Histories (J. Paul Getty Foundation) pri Američkoj Akademiji u Rimu.

2010-2013
Symbols that Bind and Break Communities: Saints? Cults as Stimuli and Expressions of Local, Regional, National and Universalist Identities, CEU Department of Medieval Studies – Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (Mađarska znanstvena istraživačka fondacija) NN 81446; voditelj: dr. Gábor Klaniczay – sastavnica međunarodnog projekta CULTSYMBOLS ESF EuroCORECODE Programa.

2007–2013
Monumenta Medievalia Varia (Srednjovjekovni povijesni spomenici) Ministarstvo obrazovanja i športa Republike Hrvatske, br. 130-1300620-0641; voditelj prof. dr. Neven Budak.

2004-2006
Hrvatska i Srednja Europa u srednjem vijeku Ministarstvo obrazovanja i športa Republike Hrvatske, br. 0130405; voditelj prof. dr. Neven Budak.


3.4. Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

3.4.1. Organizacija znanstvenih skupova

Church Reforms and Cult of Saints. V. hagiografski skup Hrvatskog hagiografskog društva „Hagiotheca“ (uz suradnju Centre for Medieval and Early Modern Studies, University of Turku, Hagiographica Septentrionalia, University of Tampere i Sveučilišta u Zadru), (Sveučilište u Zadru, Zadar, 17.-21. rujna 2014.)

Cuius patrocinio tota gaudet region: Saints’ cults and the dynamics of regional cohesion. IV. hagiografski skup Hrvatskog hagiografskog društva „Hagiotheca“ i sastavnica međunarodnog projekta CULTSYMBOLS ESF EuroCORECODE Programa i OTKA Saints Project (IUC, Dubrovnik 18.-20. listopada 2012.)

The Treaty of Aachen, AD 812: The Origins and Impact on the Region between the Adriatic, Central, and Southeastern Europe (Sveučilište u Zadru, Zadar, 27.-29. rujna 2012.)

Ljetopis popa Dukljanina pred izazovima novije historiografije. Colloquia Mediaevalia Croatica II. (Odsjek za povijest, FFZg, Zagreb, 3. ožujka, 2011.)

Saintly Bishops and Bishops’ Saints. III. znanstveni skup Hrvatskog hagiografskog društva „Hagiotheca” i International Hagiography Society (Biskupska palača, Poreč 27.-30. svibnja 2010.)

U početku bijaše De administrando imperio: Konstantin VII Porfirogenet i percepcije najranije hrvatske povijesti. Colloquia Mediaevalia Croatica I (Odsjek za povijest, FFZg, Zagreb, 18. veljače 2010.)

Identity and Alterity in Hagiography and Making oft he Cults II. hagiografski skup Hrvatskog hagiografskog društva „Hagiotheca“, (Palača „Milesi“, Split, 28.-31. svibnja 2008.)

3.4.2. Koordinacija znanstvenih i akademskih mreža

Koordinator CEEPUS III mreže “Questions to the History of Central and East-Central Europe in the Middle Ages and the Early Modern Period” u ime Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2011/12-2014/15).