dr.sc. Jelena Vlašić Duić, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
Konzultacije
utorkom 9-10
Soba
B 318 A
Telefon
01/4092 296
E-mail
jvduic@ffzg.hr

Jelena Vlašić Duić rođena je 7. srpnja 1973. u Splitu. Nakon osnovne škole u Veloj Luci, završila je Prirodoslovno-matematičku gimnaziju i Srednju glazbenu školu u Zagrebu. Diplomski rad iz područja stilistike obranila je 1999. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te stekla zvanje profesorice fonetike i profesorice hrvatskoga jezika i književnosti. Od 1999. do 2003. studirala je Poslijediplomski studij hrvatskoga jezika na Odsjeku za kroatistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirala je 2003. s radom “Verbalni humor u zbirci Libro Dubaja Marusa Šime Vučetića”, a doktorirala 2009. s radom “Govor u hrvatskome filmu”. Od 2000. zaposlena je kao znanstvena novakinja na projektu Govorna stilistika u pjesničkoj i političkoj komunikaciji, a od 2007. na projektu Govorna stilistika u književnoj i javnoj komunikaciji te kao asistentica sudjeluje u izvođenju nastave na Odsjeku za fonetiku. Godine 2010. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docentice za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana fonetika na Odsjeku za fonetiku. Od 1998. do 2008. radila je kao fonetičarka, vanjska suradnica u Službi za jezik i govor Hrvatske televizije. Bila je mentorica u dvadesetak diplomskih radova. Objavila je dvadesetak znanstvenih radova u hrvatskim i inozemnim časopisima. Autorica je knjige „U Abesiniju za fonetičara: govor u hrvatskome filmu“. Sudjelovala je s izlaganjem na tridesetak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.

Popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji:
https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=239404