dr.sc. Andrea Vranić, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
prema dogovoru putem e-maila
Soba
c-319
Telefon
(01)6120154
E-mail
avranic@ffzg.hr

Nakon osnovne, u Zagrebu završava i srednju školu (MIOC). Maturirala je u Washingtonu, SAD. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 2001.godine, a 2009. stekla i doktorat iz područja opće (kognitivne) psihologije. Na istom se fakultetu zapošljava 2001.godine kao znanstveni novak na projektu Kibernetičko modeliranje ličnosti. U zvanje docenta izabrana je 2012.godine. Nositelj je ili suradnik u nastavi svih kolegija iz područja kognitivne psihologije na preddiplomskoj, diplomskoj ili poslijediplomskoj razini, te gostujući predavač na studiju gerontopsihologije Sveučilišta u Padovi (2012.). Bila je voditeljica 21.Ljetne psihologijske škole (2011.) na temu Lažna sjećanja. Također je, kao članica programsko-organizacijskog odbora, sudjelovala je u pripremi nekoliko znanstvenih skupova. Usavršavala se na edukacijama, ljetnim školama i radionicama, iz područja kognitivne psihologije i istraživačke metodologije. Bila je stipendist ljetne škole Sveučilišta u Oxfordu (2003.). Aktivno je sudjelovala na nizu međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova, te samostalno ili u koautorstvu objavila 20ak znanstvenih radova, 2 knjige i 3 poglavlja u knjigama. Dobitnica je Godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu (2003.). Članica je European Society of Cognitive Psychology i International Association of Applied Psychology.

Andrein istraživački interes obuhvaća proučavanje cjelokupnog kognitivnog sustava, a posebice istraživanje pamćenja i inteligencije. Posebni interes ima za područje osnaživanja različitih sposobnosti, npr. pamćenja i pažnje, kod starijih osoba, te trening kognitivnih sposobnosti, npr. radnog pamćenja, brzine procesiranja i intelektualnog funkcioniranja, u dječjoj i odrasloj dobi.