dr.sc. Tena Vukasović Hlupić, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
četvrtkom 15-16h i prema dogovoru putem e-maila
Soba
C-311
Telefon
01-4092-194
E-mail
tvukasov@ffzg.hr

Tena Vukasović Hlupić rođena je 1984. godine u Zagrebu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Studij psihologije upisala je 2003. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje je i diplomirala 2008. godine završnim radom pod naslovom Obiteljska studija: Razina mjerenja ličnosti i procjena gornje granice heritabilnosti. U akademskoj godini 2008./2009. upisala je poslijediplomski doktorski studij psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a 2013. godine doktorirala je završnim radom pod naslovom Meta-analiza istraživanja genetskoga i okolinskoga doprinosa individualnim razlikama u ličnosti. U zvanje višeg asistenta izabrana je 2014. godine, u zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti – polje psihologija 2015. godine, a u znanstveno-nastavno zvanje docenta 2017. godine. Po završetku diplomskog studija zaposlila se kao znanstvena novakinja na projektu i asistentica u nastavi na Katedri za opću psihologiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Kao znanstvena novakinja bija je uključena u rad na projektu Genetski i okolinski doprinos razvoju ličnosti te je kao asistentica u nastavi pomagala u izvođenju nastave, provođenju ispita i administrativnim poslovima vezanim uz nastavu. U okviru nastavne djelatnosti samostalno izvodi nastavu na obaveznom kolegiju preddiplomskog studija psihologije Emocije i motivacija (predavanja i seminari), sudjeluje u održavanju nastave iz obaveznog kolegija Psihologija ličnosti (seminari) te u izvođenju kolegija Meta-analiza na poslijediplomskom doktorskom studiju psihologije. Službenim studentskim evaluacijama provedenima od strane Ureda za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu njezin nastavni rad redovito je procijenjen najvišim ocjenama. Pod njezinim mentorstvom izrađeno je i obranjeno 13 diplomskih radova na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U okviru stručne djelatnosti sudjeluje u radu Savjetovališta za studente Filozofskog fakulteta u Zagrebu provodeći individualna savjetovanja te je aktivno sudjelovala u organizaciji i programu PsihoFesta, a kao jedna od urednica i autorica sudjelovala je u izradi e-knjige stručnih radova PsihoFESTologija: ovo nije samo još jedna knjiga iz popularne psihologije (2015), nastaloj povodom 3. PsihoFesta.

U svom istraživačkom radu Tena Vukasović Hlupić surađivala je na nekoliko domaćih znanstvenih projekata koji su se bavili istraživanjem genetskih i okolinskih doprinosa individualnim razlikama. Raditi je započela u okviru MZOS projekta Genetski i okolinski doprinos razvoju ličnosti voditelja prof. dr. sc. Denisa Bratka. Također je bila suradnica na tri potpore Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom Genetski i okolinski doprinos razvoju ličnosti i zadovoljstva životom koje je vodio prof. dr. sc. Denis Bratko.

Njezin dosadašnji znanstveno-istraživački rad rezultirao je s ukupno 10 objavljenih znanstvenih radova, koji su na dan 15.03.2017. citirani 26 puta (Web of Science Citation Report), 39 puta (Scopus), 39 puta (ResearchGate), 64 puta (GoogleScholar). Svi radovi pripadaju u kategoriju a1 (radovi u međunarodno priznatim ili s njima izjednačenim publikacijama). Posebno važan znanstveni doprinos predstavlja rad objavljen u jednom od vodećih svjetskih psihologijskih znanstvenih časopisa Psychological Bulletin s 5-godišnjim faktorom odjeka (eng. 5-year Impact Factor) od 21.97. Valja istaknuti da je još dva rada objavila u međunarodnim znanstvenim časopisima s 5-godišnjim faktorom odjeka većim od 3.60, da je svih devet objavljenih radova objavljeno u različitim časopisima, te da su četiri rada objavljena na hrvatskom, a pet na engleskom jeziku. Uz znanstvene radove, ujedno je i suurednica znanstvene monografije proizašle iz 20. Ljetne psihologijske škole, a čiji su autori studenti. Podnijela je više od 30 priopćenja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima te je recenzentica više domaćih i stranih znanstvenih časopisa.


1. Kvalifikacijski radovi
1.1. Vukasović, T. (2008). Obiteljska studija: razina mjerenja ličnosti i procjena gornje granice heritabilnosti. Neobjavljeni diplomski rad. Zagreb: Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
1.2. Vukasović, T. (2013). Meta-analiza istraživanja genetskoga i okolinskoga doprinosa individualnim razlikama u ličnosti. Neobjavljena doktorska disertacija. Zagreb: Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

2. Znanstveni radovi
2.1. Štulhofer, A., Vukasović, T., Perišić, K., Sušac N., Marjanović, B. i Bauer, M. (2005). Internet i seksualna kompulzivnost. Socijalna psihijatrija, 33(4), 190-200.
2.2. Vukasović, T., Bratko D. i Butković, A. (2009). Od specifičnih reakcija do agregiranih dimenzija ličnosti: procjena gornje granice heritabilnosti u funkciji širine konstrukta. Suvremena psihologija, 12(2), 323-339.
2.3. Vukasović, T., Bratko D. i Butković, A. (2012). Genetski doprinos individualnim razlikama u subjektivnoj dobrobiti: meta-analiza. Društvena istraživanja, 21(1), 1-17.
doi:10.5559/di.21.1.01
2.4. Bratko D., Butković, A., Vukasović, T., Chamorro-Premuzic, T. i von Stumm, S. (2012). Cognitive ability, self-assessed intelligence and personality: Common genetic
but independent environment alaetiologies. Intelligence, 40, 91-99. doi:10.1016/j.intell.2012.02.001
2.5. Bratko D., Butković, A., Vukasović, T., Keresteš, G. i Brković, I. (2014). Personality resemblance between parents and offspring: study of five factors across four
samples and questionnaires. Journal of Child and Family Studies, 23(1), 95-104. doi:10.1007/s10826-012-9695-9
2.6. Butković, A., Vukasović, T. i Bratko D. (2014). Sleep duration and personality in Croatian twins. Journal of Sleep Research, 23(2), 153-158. doi: 10.1111/jsr.12101
2.7. Vukasović, T. i Bratko D. (2015). Heritability of personality: a meta-analysis of behavior genetic studies. Psychological Bulletin, 141(4), 769-785. doi: 10.1037/bul0000017
2.8. Juzbašić, M. i Vukasović Hlupić, T. (2015). Osobine ličnosti i motivi za volontiranje. Psihologijske teme, 24(2), 279-304.
2.9. Butković, A., Vukasović Hlupić, T. i Bratko D. (2017). Physical activity and personality: A behaviour genetic analysis. Psychology of Sport & Exercise, 30, 128-134. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.psychsport.2017.02.00
2.10. Bratko D., Butković, A., Vukasović Hlupić, T. (2017). Heritability of personality. Psihologijske teme, 26(1), 1-24.

3. Stručni radovi
3.1. Vukasović, T., Butković, A. i Bratko, D. (2015). Geni + okolina = ljudi. Genetski i okolinski doprinosi individualnim razlikama. U M. Tonković Grabovac, U. Mikac i T. Vukasović Hlupić (Ur.), PsihoFESTologija: ovo nije samo još jedna knjiga iz popularne psihologije (str. 31. - 35). Zagreb: FF Press.

4. Uredništvo zbornika i knjiga
4.1. Ličnost i glazbene preferencije (2011). A. Butković, T. Vukasović i D. Bratko (Ur.). Zagreb: FF Press (monografija).
4.2. 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa: Knjiga sažetaka (2011). D. Čorkalo Biruški i T. Vukasović (Ur.). Zagreb: Filozofski fakultet u Zagrebu - Odsjek za psihologiju i Hrvatsko psihološko društvo (zbornik).
4.3. PsihoFESTologija: ovo nije samo još jedna knjiga iz popularne psihologije (2015). M. Tonković Grabovac, U. Mikac i T. Vukasović Hlupić (Ur.). Zagreb: FF Press.