dr.sc. Anton Vukelić, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
Soba
c 019
Telefon
098 784802
E-mail
avukelic@ffzg.hr