dr.sc. Nikola Vukosavljević, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
Konzultacije
srijeda, 11:45-13:45
Soba
Fond 19
Telefon
6060 780
E-mail
nvukosav@ffzg.hr

Nikola Vukosavljević rođen je 16.07.1976. u Bugojnu gdje je završio osnovnu školu. Jezičnu gimnaziju završio je u Zagrebu. Jednopredmetni studij arheologije upisao je 1996. na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 2003. s temom iz arheologije lovaca i sakupljača. Kao znanstveni novak zaposlen je na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od listopada 2005. godine na projektima prof. dr. sc. Ivora Karavanića U nastavi sudjeluje redovito od školske godine 2006/2007. Iste godine upisao je i poslijediplomski studij arheologije na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta. Doktorirao je 28. prosinca 2012. s temom Organizacija litičke proizvodnje lovačko-sakupljačkih zajednica na prijelazu iz pleistocena u holocen u Dalmaciji pod mentorstvom prof. dr. sc. Ivora Karavanića i stekao akademski stupanj doktora znanosti. Od veljače 2013. godine u suradničkom je zvanju višeg asistenta. U rujnu 2013. godine izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje arheologija. U srpnju 2017. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Tijekom studija arheologije sudjelovao je u arheološkim istraživanjima Pupićine peći, Nugljanske peći, Ovčje peći, Vele peći, Mujine pećine, Ščitarjeva, Spile u Nakovani, Vučedola i Samoborskih Novaka. Nakon završenog studija u razdoblju od 2003. do 2005. godine radi na zaštitnim arheološkim istraživanjima Čakovec-Stari grad, virovitička obilaznica i pećina Zemunica. Kao znanstveni novak sudjeluje u projektima Ministarstva kulture koja uključuju istraživanja špilje Zale kod Tounja, Velike pećine u Kličevici kod Benkovca i podvodnog musterijenskog nalazišta Kaštel Štafilić. U razdoblju od 2005.-2006. godine suradnik je na projektu Kremeni materijali u kamenom dobu Hrvatske, a od 2007.-2012. godine na projektu Kremeni materijali, tehnologija i prilagodba u kamenom dobu Hrvatske voditelja prof. dr. sc. Ivora Karavanića. Suradnik je na međunarodnom projektu Palaeolithic of Northern Bosnia (2006.-2007., 2010.) voditelja dr. sc. Prestona Miraclea i mr. sc. Tonka Rajkovače s Odsjeka za arheologiju Sveučilišta u Cambridgeu. Od 2012.-2013. godine suradnik je na terminološkom projektu Od stijene do riječi. Izrada hrvatskog strukovnog nazivlja za kameno doba voditelja prof. dr. sc. Ivora Karavanića. Od 2013.-2016. godine suradnik je na međunarodnom projektu Kasni musterijen na istočnom Jadranu – temelj za razumijevanje identiteta kasnih neandertalaca i njihovog nestanka voditelja prof. dr. sc. Ivora Karavanića koji financira Hrvatska zaklada za znanost. Sudjelovao je u izvođenju nastave na kolegijima Paleolitički lovci i sakupljači, Paleolitik i mezolitik Hrvatske, Uvod u litičku analizu, Arheologija neandertalaca i ranih modrnih ljudi, Uvod u antropološku arheologiju i Antropološka arheologija - seminar. Sudjelovao je na desetak međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Područje njegovog znanstvenog interesa obuhvaća arheologiju prapovijesnih lovaca skupljača i litičku tehnologiju. Od 2009.-2013. godine bio je koordinator mreže Arheoped na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu koja je dio CEEPUS programa. Polaznik je radionice IAEA Regional training course on dating techniques in archaeometry održane u Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu od 5.-9. svibnja 2008. Član je Hrvatskog arheološkog društva od 2001. godine.

vidjeti životopis