dr.sc. Irena Zovko Dinković, izv. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
Konzultacije
srijeda 12 - 13
Soba
E-331
Telefon
4092-361
E-mail
izovko@ffzg.hr

Dr. sc. Irena Zovko Dinković izvanredna je profesorica na Katedri za engleski jezik Odsjeka za anglistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Diplomirala je engleski i francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a tijekom studija bila je stipendistica Vlade Republike Francuske te dobitnica stipendije Grada Zagreba za izvrsne studente. Poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Sveučilištu u Zagrebu upisala je 1997. godine. Doktorirala je 2007. godine obranivši disertaciju pod naslovom 'Negacija u engleskom i hrvatskom jeziku' (mentori: prof. dr. Vladimir Ivir i prof. dr. Milan Mihaljević). Na preddiplomskom studiju Odsjeka za anglistiku predaje kolegije iz sintakse engleskoga jezika dok na lingvističkom smjeru diplomskog studija anglistike drži kolegij iz psiholingvistike te jezični seminar. Glavni znanstveni interes dr. sc. Irene Zovko Dinković obuhvaća pitanja kontrastivne analize sintakse engleskoga i drugih jezika, osobito s obzirom na negaciju, kao i semantičke i pragmatičke vidove jezika te međuodnos jezika, uma i kulture. Surađivala je na nekoliko znanstvenih projekata te s izlaganjima sudjelovala na dvadesetak međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Autorica je knjige 'Negacija u jeziku' (Hrvatska sveučilišna naklada, 2013.) te suurednica knjige 'English Studies from Archives to Prospects: Linguistics and Applied Linguistics' (Cambridge Scholars Publishing, 2016.)

Od 1997. do 2013. godine dr. sc. Irena Zovko Dinković surađivala je na više znanstvenih projekata: Semantička polja i sintaksa (voditeljica: prof. dr. Milena Žic Fuchs) od 1997. do 2001. godine, zatim od 2002. do 2006. godine kao istraživač na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta broj 0130547 Kognitivno lingvistička istraživanja hrvatskoga i engleskoga jezika (voditeljica: prof. dr. Milena Žic Fuchs), te od 2007. do 2013. godine na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta br. 130-1301049-1047 Teorijska kognitivno lingvistička istraživanja hrvatskoga i drugih jezika (voditeljica: prof. dr. Milena Žic Fuchs). Tijekom rada na potonjem projektu surađivala je na obradi građe iz francuskog jezika za Rječnik kratica autora Stjepana Babića i Milene Žic Fuchs, Zagreb: Globus, 2007.

Dr. sc. Irena Zovko Dinković s izlaganjima je sudjelovala na dvadesetak znanstvenih konferencija u zemlji i inozemstvu. Do sada je objavila petnaest znanstvenih radova i četiri poglavlja u knjizi. Autorica je knjige 'Negacija u jeziku' objavljene 2013. godine u izdanju Hrvatske sveučilišne naklade te nominirane za Državnu nagradu za znanost za 2013. godinu.

Godine 2000. bila je tajnicom međunarodne konferencije održane u Dubrovniku pod nazivom Cognitive Syntax and Semantics Courses and Conference: New Theoretical Perspectives on Syntax and Semantics in Cognitive Science, a 2014. godine bila je predsjednicom organizacijskog odbora te članicom programskog odbora konferencije English Studies as Archive and as Prospecting: 80 Years of English Studies in Zagreb, održane u Zagrebu.

Od 1996. do 2000. godine dr. sc. Irena Zovko Dinković bila je tajnica časopisa Suvremena lingvistika. Od 2014. godine članica je uredništva, a od 2015. godine i izvršna urednica istog časopisa. Također je članica Hrvatskog filološkog društva, Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku, te Hrvatskog društva za anglističke studije.