Marta Petrak, asist.

Akademski stupanj
Zvanje
asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
Soba
F 328
Telefon
01/6002-315
E-mail
mpetrak@ffzg.hr

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2009. godine završila preddiplomski studij engleskog jezika i književnosti i francuskog jezika i književnosti. Iste godine primila Nagradu Dekana za izvrsnost u studiju. Završila diplomski studij anglistike (lingvistički smjer) i francuskog jezika i književnosti (prevoditeljski smjer) u studenom 2011. i stekla akademski naziv magistre engleskog jezika i književnosti te magistre francuskog jezika i književnosti. Tijekom studija primala državnu i Stipendiju Grada Zagreba na temelju ostvarenog uspjeha. Godine 2013. završila sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij konferencijskog prevođenja s kombinacijom hrvatski-francuski-engleski i tako stekla akademski naziv sveučilišne specijalistice konferencijskog prevođenja. Intenzivno se bavila usmenim i pisanim prevođenjem te terminologijom radeći u privatnom prevoditeljskom sektoru i u sklopu prevoditeljskog staža pri Europskom parlamentu u Luksemburgu.

1. Petrak, Marta; Pavelin Lešić, Bogdanka. Comparaison du rôle des parties du corps main / bras / ruka dans les expressions idiomatiques en français et en croate // Francontraste III : Structuration, langage, discours et au-delà / Pavelin Lešić, B. (ur.). Mons : CIPA, 2017, str. 305-320

2. Petrak, Marta. Sustav nazalnih vokala u kontekstu podučavanja standardnoga francuskog jezika // JEZIK KAO PREDMET PROUČAVANJA I JEZIK KAO PREDMET POUČAVANJA. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanoga od 12. do 14. svibnja 2016. godine u Rijeci / Stolac, Diana ; Vlastelić, Anastazija (ur.). Zagreb : Srednja Europa, 2017, str. 329-342

3. Mikelenić, Bojana; Petrak, Marta. Težnja za feminizacijom naziva nositelja javnih funkcija u suvremenom španjolskom i francuskom jeziku // Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku / Udier, Sanda Lucija ; Cergol Kovačević, Kristina (ur.). Zagreb : Srednja Europa, 2016, str. 77-92