dr.sc. Goran Sunajko, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
naslovni docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
Konzultacije
Petak, 15.30-16.30 h
Soba
C218
Telefon
E-mail
goransunajko@yahoo.com

doc. dr. sc. Goran Sunajko rođen je 1978. u Zagrebu. Naslovni je docent na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu na kojem predaje/predavao metafiziku, ontologiju, filozofsku antropologiju i filozofiju religije; enciklopedist je u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža od 2005. gdje je urednik Leksikona postmoderne, član uredništva Hrvatske opće enciklopedije, Hrvatskog biografskog leksikona, Filozofskog leksikona za kojeg je napisao 167 članaka, Leksikona književno-kulturnog nazivlja te izvršni urednik Ekonomskog leksikona. Diplomirao je i magistrirao politologiju (političku teoriju i povijest političkih ideja) na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu te doktorirao filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bavi se metafizikom, ontologijom, filozofijom politike, filozofijom francuskog prosvjetiteljstva i postmodernom estetikom. Član je Hrvatskog filozofskog društva i Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo. Objavio je četiri autorske knjige, od kojih tri koautorska udžbenika, 25 znanstvenih radova, preko 400 enciklopedijskih članaka iz filozofije i politologije te je urednik pet knjiga.


Autorske knjige

1. Sunajko, Goran.
Metafizika i suverenost: analiza modernih teorija suverenosti.
Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2015 (monografija), str. 481.


Uredničke knjige

1. Miko Tripalo: Otvoreno društvo / Sunajko, Goran; Čepo Dario (ur.).
Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2017 (monografija), str. 110.

2. Rat i mir / Sunajko, Goran (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2017 (zbornik), str. 386.

3. Miko Tripalo: Za demokratsku i socijalnu Hrvatsku / Čepo, Dario; Ravlić Slaven, Sunajko, Goran (ur.).
Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2015 (monografija), str. 445.

4. Ekonomski leksikon / Mikić, Mia; Orsag, Silvije; Pološki Vokić, Nina; Švaljek, Sandra; Sunajko, Goran (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Masmedia, 2011 (leksikon), str. 1058.


Poglavlja u knjizi

1. Sunajko, Goran.
Predgovor: Tripalo i Popperova filozofija otvorenog društva // Miko Tripalo: Otvoreno društvo / Sunajko, Goran, Čepo Dario (ur.).
Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2017. Str. 1-31.

2. Sunajko, Goran.
Metafizički i politički egzistencijalizam Ortege y Gasseta // Filozofija je djelo: približavanje misli španjolskog filozofa Joséa Ortege y Gasseta / Krznar, Tomislav (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2017. Str. 121-133.

3. Sunajko, Goran.
Uvod u Tripalovo mišljenje federalizma // Miko Tripalo: Za Demokratsku i socijalnu Hrvatsku / Čepo, Dario, Ravlić, Slaven, Sunajko, Goran (ur.).
Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2015. Str. 39-53.


Udžbenici i skripta

1. Sunajko, Goran; Čepo, Dario; Goldstein, Ivo.
Politika i gospodarstvo: udžbenik za gimnazije / Galešev, Vinkoslav (ur.).
Zagreb : SySprint, 2014.

2. Sunajko, Goran; Čepo, Dario; Goldstein, Ivo.
Politika i gospodarstvo: udžbenik za srednje strukovne škole / Galešev, Vinkoslav (ur.).
Zagreb : SySprint, 2014.

3. Sunajko, Goran; Čepo, Dario; Goldstein, Ivo.
Politika i gospodarstvo, udžbenik za srednje strukovne škole / Galešev, Vinkoslav (ur.).
2010. : SysPrint, 2010.


Znanstveni radovi

1. Sunajko, Goran.
Vico’s New Science as a Political Theology. // Synthesis philosophica. 30 (2015) , 2; 203-216 (pregledni rad, znanstveni).

2. Sunajko, Goran; Podvorac Ratko.
Metafizička okrenutost drugomu kao temelj političkoj ideji zajedništva. // Diacovensia : teološki prilozi. 25 (2017) , 3; 417-437 (članak, znanstveni).

3. Sunajko, Goran.
Rousseau između političke filozofije i političke teorije. // Anthropos: časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističkih ved. 48 (2016) , 3-4; 41-66 (članak, znanstveni).

4. Sunajko, Goran.
Opasnost od normalnih: politizacija ludila u Foucaultovu i Lützovu diskursu. // Filozofska istraživanja. 36 (2016) , 3; 451-472 (članak, znanstveni).

5. Sunajko, Goran.
Rawls and Piketty: the philosophical aspects of economic inequality. // The Journal of Philosophical Economics. IX (2016) , 2; 71-84 (članak, znanstveni).

6. Sunajko, Goran.
Ontologija »objektivnog neprijatelja« kao nebića: Hannah Arendt i Carl Schmitt. // Filozofska istraživanja. 36 (2016) , 4; 753-774 (članak, znanstveni).

7. Sunajko, Goran.
Rousseauova teorija volonté générale kao pretpostavka radikalnog shvaćanja demokracije: povratak političkome!. // Filozofska istraživanja. 34 (2014) , 1-2; 37-54 (članak, znanstveni).

8. Sunajko, Goran.
Knjiga koja je zauvijek promijenila pojam politike: u povodu 500 godina Machiavellijeva Vladara. // Studia lexicographica. 7 (2013) , 1(12); 117-131 (pregledni rad, znanstveni).

9. Sunajko, Goran.
Diderot i Rousseau: tête–coeur filozofije francuskoga prosvjetiteljstva. // Studia lexicographica. 7 (2013) , 2; 139-180 (članak, znanstveni).

10. Sunajko, Goran.
Juraj Križanić između Augustina i Hobbesa. // Politička misao : Croatian political science review. 49 (2012) , 1; 152-168 (članak, znanstveni).

11. Sunajko, Goran.
Križanićev teorijski koncept političke teologije kao preduvjet praktičnome ostvarenju slavenskoga jedinstva. // Anthropos: časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved. 44 (2012) , 1 - 2; 303-322 (članak, znanstveni).

12. Sunajko, Goran.
Prilog razumijevanju Osnove za utemeljenje narodne vojske u Trojednoj kraljevini hèrvatsko–slavonsko–dalmatinskoj. // Studia lexicographica. 4 (2012) , 2 (7); 140-152 (pregledni rad, znanstveni).

13. Sunajko, Goran.
Prilog Držićevu razumijevanju teorije države i politike njegova doba. // Studia lexicographica. 5 (2011) , 2 (9); 177-194 (pregledni rad, znanstveni).

14. Sunajko, Goran.
Filozofija politike francuskih enciklopedista i njezin utjecaj na Francusku revoluciju. // Studia lexicographica. 2 (2008) , 1(2); 25-50 (pregledni rad, znanstveni).


Ostali radovi u drugim časopisima


1. Sunajko, Goran.
Antun Vujić: filozofija otvorenosti i politika alternative. // Književna republika : časopis za književnost. 5-8 (2016) , XIV; 36-51 (stručni rad, stručni).

2. Sunajko, Goran.
Uvodnik: Rat i mir. // Filozofska istraživanja. 36 (2016) , 4; 629-631 (uvodnik, stručni).

3. Sunajko, Goran.
Jacques Rancière, Nesuglasnost: politika i filozofija. // Studia lexicographica. 9 (2015) , 1(16); 197-201 (prikaz, ostalo).

4. Sunajko, Goran.
Prilozi o hrvatskoj neoskolastici. // Studia lexicographica. 8 (2014) , 2(15); 143-146 (prikaz, ostalo).

5. Sunajko, Goran.
Demokracija na prekretnici. // Studia lexicographica. 8 (2014) , 1(2014); 134-136 (prikaz, ostalo).

6. Sunajko, Goran.
Međunarodni znanstveni simpozij "Priroda – društvo – politika". // Politička misao : Croatian political science review. 49 (2013) , 4; 270-273 (prikaz, ostalo).

7. Sunajko, Goran.
Uvodnik: Enciklopedizam i prosvjetiteljstvo: povodom 300. obljetnice rođenja Denisa Diderota. // Studia lexicographica. 7 (2013) , 2; 7-8 (uvodnik, stručni).

8. Sunajko, Goran.
Simpozij »Republikanizam i liberalizam: frères-ennemis modernoga političkog mišljenja«. // Filozofska istraživanja. 32 (2012) ; 633-635 (osvrt, ostalo).

9. Sunajko, Goran.
Zašto je Marx bio u pravu. // Studia lexicographica. 4 (2010) , 2; 177-183 (osvrt, ostalo).


Plenarna izlaganja


1. Sunajko, Goran.
Rat i mir: prijatelj-neprijatelj // .
(plenarno predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).


Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom


1. Sunajko, Goran.
Hrvatsko proljeće i načela ustavnih reformi // Hrvatsko proljeće: 40 godina poslije / Jakovina, Tvrtko (ur.).
Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Filozofski fakultet u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti i Pravni fakultet u Zagrebu, 2012., str. 205-223 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Sunajko, Goran.
Politički identitet i hrvatska socijalna svijest: odrednice političkog identiteta // Hrvatski nacionalni identitet u globalizirajućem svijetu / Budak Neven ; Katunarić, Vjeran (ur.).
Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo i Pravni fakultet u Zagrebu, 2010., str. 167-191 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Sunajko, Goran.
Europska i hrvatska socijalna misao: politika identiteta // Hrvatska - kako sada dalje / Kregar, Josip ; Flego, Gvozden ; Ravlić, Slaven (ur.).
Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2008, str. 215-243 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).


Sažeci u zbornicima skupova


1. Sunajko, Goran.
Razobličenje agore: Rancièreova situacijska estetika »krivog« // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Sunajko, Goran.
Homo economicus kao bioetički problem u analizi Raja Patela // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

3. Sunajko, Goran.
Estetička transprostornost genija u Schopenhauerovoj metafizici // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

4. Sunajko, Goran.
Schopenhauerova filozofija između metafizike i filozofije religije // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

5. Kokolari, Martina; Sunajko, Goran.
Jacques Rancière: hermeneutička borba phōné–logos na primjeru poetike // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

6. Sunajko, Goran.
Diderot and Rousseau: The Two Concepts of the Mind/Body Problem // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

7. Sunajko, Goran.
Kad tijelo progovara istinom: filozofski diskurs tjelesnosti Denisa Diderota // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

8. Sunajko, Goran.
Uloga filozofije u izgradnji narodnog duha: filozofija kao vita activa u mišljenju Franje Markovića // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

9. Sunajko, Goran.
Suverenošću protiv svijeta: Tko može zaustaviti stroj? // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

10. Sunajko, Goran.
The Concept of Decisionism as the Concept of Power in the Carl Schmitt's Political Theory // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

11. Sunajko, Goran.
European and Croatian Tradition of Social Thinking as Relation of Political Identity // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).