mr.sc. Marko Kos

Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
Konzultacije
Petak, 14h
Soba
C-217
Telefon
E-mail
markokos.mail@gmail.com

Rođen je 2. studenoga 1986. u Varaždinu, gdje je završio gimnaziju. Diplomirao je filozofiju 2013. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno pohađa Poslijediplomski doktorski studij filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U razdoblju od svibnja 2014. do svibnja 2015. stručno se osposobljavao na dokumentacijsko-digitalizacijskim poslovima u sklopu projekta istraživanja razvoja bioetičkog senzibiliteta u hrvatskom društvu na temelju medijske građe u dnevnim novinama. U akademskoj godini 2014/2015 u svojstvu vanjskog suradnika na Katedri za etiku izvodi nastavu u seminaru „Odgovornost za ne-ljudska živa bića“. Od 2015. godine zaposlen je u suradničkom zvanju asistenta na Katedri za etiku pri Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje u nastavi sudjeluje kao izvođač seminara iz etike. Od 2014. godine član je Kruga mladih urednika časopisa Filozofska istraživanja a također sudjeluje u uređivanju knjiga biblioteke Filozofska istraživanja u izdanju Hrvatskog filozofskog društva te biblioteke Bioetika u izdanju Pergamene. Sudjeluje u organizaciji skupova Hrvatskog filozofskog društva Lošinjski dani bioetike, Dani Frane Petrića te Godišnji simpoziji HFD-a. Član je Hrvatskog bioetičkog društva i od 2014. do 2016. vrši funkciju tajnika Hrvatskog filozofskog društva. Objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja filozofije i bioetike.

Publikacije:
• M. Kos, „Lud, zbunjen, političan i subjekt“, u: Jahr, god 5. (2014), br. 9. str. 211–221.
• M. Kos, „Od Fritza Jahra do integrativne bioetike“, u Filozofska istraživanja, br. 133–134 (1–2/2014), str. 229–240.
• M. Kos, „Bioetika, kritička pedagogija, andragogija – prema novoj paradigmi znanja“, u: Integrativno mišljenje i nova paradigma znanja, ur. A. Čović, H. Jurić, Hrvatsko filozofsko društvo, 2015, Zagreb. (u pripremi)
• M. Kos., „Telos tehnike i dokidanje distopijskog u filozofiji Ortege y Gasseta“ u Tomislav Krznar (ur.), Filozofija je djelo. Približavanje misli španjolskog filozofa Joséa Ortege y Gasseta, Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko filozofsko društvo, 2017.

Izlaganja na znanstvenim skupovima:
• M. Kos, „Lud, zbunjen i političan“, studentska bioetička radionica „Bioetika i seksualnost“, 12. Lošinjski dani bioetike, Mali Lošinj, 19.–22. svibnja 2013.
• M. Kos, „Prema novoj paradigmi znanja“, simpozij „Integrativno mišljenje i nova paradigma znanja“, Zagreb, 28.–30. studenog 2013.
• M. Kos, „Tijelo kao stroj – problem tehnološke orijentacije društva“, simpozij „Filozofija i tjelesnost“, Zagreb, 27.–29. studenog 2014.
• M. Kos, „Nova epoha i nova znanost – pitanja distopijske budućnosti“, simpozij „Integrativna bioetika i nova epoha“, 13. Lošinjski dani bioetike, Mali Lošinj, 18.–21. svibnja 2014.
• M. Kos, „Tijelo kao stroj – stroj kao telos“, simpozij „Povijesni svijet“, 23. Dani Frane Petrića, Cres, 21.–27. rujna 2014.
• M. Kos, „Transanimalizam – Od optičkog miša do optičke žirafe“, simpozij „Integrativna bioetika i nova epoha“, 14. Lošinjski dani bioetike, Mali Lošinj, 17.–20. svibnja 2015.
• M. Kos, „Građanski ne-odgoj: rat protiv mladih“, simpozij Rat i Mir, Zagreb, 26.–28. studenog 2015.
• M. Kos, „Kriza tehnike – emancipatorni potencijal metaforičkog mišljenja“ simpozij „Zdravlje i Kultura“, 24. Dani Frane Petrića, Cres, 20.–23. rujna 2015.
• M. Kos, „Od transhumanizma prema transanimalizmu: stvaranje nove specijesističke kulture“, 15. Lošinjski dani bioetike - Simpozij Integrativna bioetika i nova epoha, Mali Lošinj, 15.–18. svibnja 2016.
• M. Kos, „Verfügungswissen und Reduktionismus“, ljetna škola Bioethik als wissenschaftliches und gesellschaftliches Projekt: Die Idee einer integrativen Bioethik, Der Institut für Philosophie der FernUniversität in Hagen, KU Eichstätt, KU Linz, Die Akademie für Politische Bildung Tutzing, Tutzing, 19.–26. lipnja 2016.
• M. Kos, „Metaphorical Thinking and Science“, simpozij Rationality and the Problem of Evil, The Croatian Dominican Province, the Centre of Excellence for Integrative Bioethics (Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb), the Ian Ramsey Centre for Science and Religion (University of Oxford) and the Humane Philosophy Project, 2.–3. rujna 2016.
• M. Kos, „O znanstvenom redukcionizmu i orijentacijskom znanju“, 5. Međunarodni bioeticki simpozij, Bioetičko društvo u Bosni i Hercegovini, uz suorganizaciju sa Znanstvenim centrom izvrsnosti za integrativnu bioetiku – Zagreb, Sarajevo, 21.–22. listopada 2016.
• M. Kos, „Drugi – nakon istine“, 16. Lošinjski dani bioetike - Simpozij Integrativna bioetika i nova epoha, Mali Lošinj, 14.–17. svibnja 2016.
• M. Kos, „Misunderstandings: A Westerner’s Notion of the Tao“ simpozij „Filozofija i Ekonomija“, 26. Dani Frane Petrića, Cres, 24.–26. rujna 2017.
• M. Kos, „Science Wars: Ideology and Life“, Summer School Bioethics in Context IV Philosophy in Dialogue with Life Sciences. Theoretical and Practical Questions, The Faculty of Philosophy at Sofia University “St. Kliment Ohridski” and the Department of Practical Philosophy (Ethics, Law and Economy) of the Institute of Philosophy, Fern Universität in Hagen, Kiten, Bulgaria, 4.-10 rujna 2017.