dr.sc. Joško Sindik, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Konzultacije
ponedjeljak 9,00-11,00 h
Soba
Institut za antropologiju
Telefon
01 5535-122
E-mail
josko.sindik@inantro.hr

Mjesto i godina rođenja: Dubrovnik, 1965. Postignuto obrazovanje:  2009. doktor znanosti - Društvene znanosti, znanstveno polje odgojne znanosti, grana kineziologija (Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu)  2001. magistar znanosti - Društvene znanosti, znanstveno polje odgojne znanosti, grana kineziologija (Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu)  1988. profesor psihologije (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) Postignuti akademski stupnjevi:  2015. docent u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje etnologija i antropologija (Sveučilište u Dubrovniku; Sveučilište u Zagrebu – Filozofski fakultet)  2015. profesor visoke škole u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana ostale primijenjene psihologije (Visoka policijska škola, Zagreb)  2013. viši predavač u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana ostale primijenjene psihologije (Zdravstveno veleučilište, Zagreb)  2012. viši predavač u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, znanstvena grana ostale primijenjene psihologije (Visoka policijska škola, Zagreb) Postignuti znanstveni stupnjevi:  2013. viši znanstveni suradnik u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje etnologija i antropologija (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)  2012. znanstveni suradnik u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje etnologija i antropologija (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)  2010. znanstveni suradnik u znanstvenom području društvenih znanosti – polje kineziologija (Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu) • Radno iskustvo:  2013.- danas. Institut za antropologiju (Zagreb) – znanstveni suradnik  2011. - 2013. Institut za antropologiju (Zagreb) - stručni savjetnik  1988. - 2011. Dječji vrtić "Trnoružica" (Zagreb) - stručni suradnik psiholog • Organizacijske vještine i kompetencije:  2004. i 2005. Zamjenik predsjednika Organizacijskog odbora stručnih skupova “Dani dječjih vrtića Grada Zagreba 2004” te “Dani dječjih vrtića Grada Zagreba 2005” Povjerenstva, odbori i radne skupine:  2013. Organizacijski odbor 32th International course "Anthropology and Health" u Dubrovniku (9.-12.09.) - član  2012. Organizacijski odbor 20. godišnje konferencije hrvatskih psihologa u Dubrovniku (6.-11.11.) - član  2011. Organizacijski odbor 30th International course "Anthropology and Health" u Dubrovniku (11.-16.06.) - član  2004-2009. Povjerenstvo za stručno usavršavanje Hrvatske psihološke komore - član  2007. Organizacijski odbor 15. Godišnje konferencije hrvatskih psihologa u Cavtatu (14.-17.11.) - član  1998. Organizacijski odbor 6. godišnje konferencije hrvatskih psihologa u Dubrovniku (18.-21.11.) - član  1995.- 1996. Sekcija predškolskih psihologa Hrvatskog psihološkog društva - predsjednik  1993. - 1995. Sekcija predškolskih psihologa Hrvatskog psihološkog društva – tajnik. Trenutni nastavni kolegiji: • 2015-danas. Sveučilište u Zagrebu – Filozofski fakultet Zagreb (preddiplomski studij Antropologija): kolegiji „Statističke metode za antropologe„, „Analiza antropoloških podataka“ • 2015-danas. Sportsko učilište (izobrazba trenera): kolegij “Osnove psihologije sporta” • 2012-2015. Zdravstveno veleučilište, Zagreb (preddiplomski stručni studij Sestrinstvo): kolegij „Metode zdravstvenog odgoja i promocije zdravlja„ • 2010-danas. Visoka policijska škola, Zagreb (diplomski specijalistički stručni studij kriminalistike): kolegij “Metode istraživanja sigurnosnih pojava“ • 2009-danas. Sveučilište u Dubrovniku (preddiplomski stručni studij Sestrinstvo): kolegiji „Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu“, „Biološke osnove ponašanja“, „Zdravstveni odgoj s metodama poučavanja„, „Sestrinstvo i mediji“; (diplomski stručni studij Kliničko sestrinstvo): kolegiji „Komuniciranje u zdravstvu“, „Metode podučavanja bolesnika“, „Praktične vježbe koncipiranja i provođenja jednostavnih deskriptivnih i inferencijalnih nacrta istraživanja u biomedicini“; (diplomski studij Poslovno računarstvo): kolegij Organizacijska psihologija. Mentorstva: • 2011. Doktorska disertacija, Sanja Brbora, Djelotvornost ilustracije u rječniku - Slikovni rječnici - mogućnosti i ograničenja (Odsjek za lingvistiku - Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) • 2015. Specijalistički rad, Vlado Bičanić. Doživljaj sagorijevanja i karakteristike posla policijskog službenika. (Visoka policijska škola – Specijalistički studij kriminalistike u Zagrebu) • 2014. Specijalistički rad, Marko Capan. Prikrivena viktimizacija i zadovoljstvo životom kod policijskih službenika. (Visoka policijska škola – Specijalistički studij kriminalistike u Zagrebu) • 2014. Završni rad, Mara Grčić. Usporedba stavova studenata sestrinstva i nezdravstvenog osoblja o medijima i zdravlju (Preddiplomski studij Sestrinstvo Sveučilišta u Dubrovniku) • 2013. Završni rad, Tihana Miloslavić. Usporedba stresa studenata sestrinstva i studenata kriminalistike (Preddiplomski studij Sestrinstvo Sveučilišta u Dubrovniku) • 2013. Završni rad, Nikolina Puljizević, Mentalna čvrstoća kod studenata sestrinstva u odnosu na studente kriminalistike (Preddiplomski studij Sestrinstvo Sveučilišta u Dubrovniku) • 2013. Završni rad, Marija Urlić, Pretjerano samopouzdanje kod zdravstvenih djelatnika (Preddiplomski studij Sestrinstvo Sveučilišta u Dubrovniku) • 2013. Završni rad, Ivana Radibratović, Razumljivost u govoru tijekom komuniciranja kod zdravstvenih djelatnika (Preddiplomski studij Sestrinstvo Sveučilišta u Dubrovniku) • 2013. Završni rad, Ružica Lesjak, Emocionalna inteligencija kod studentica sestrinstva (Preddiplomski studij Sestrinstvo Sveučilišta u Dubrovniku) • 2011. Završni rad, Ivana Maričić Lučić, Povezanost doznavanja zdravstvenih informacija s demografskim obilježjima studenata sestrinstva (Preddiplomski studij Sestrinstvo Sveučilišta u Dubrovniku). Nagrade, stručna napredovanja: • 2006. - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa: Godišnja Nagrada Ivan Filipović za postignuća u području predškolskog odgoja i obrazovanja • 2006. – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa: stručni suradnik savjetnik • 2003. - Hrvatsko psihološko društvo: Društveno priznanje 'Marulić' za osobiti doprinos u hrvatskoj primijenjenoj psihologiji • 1999. – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa: stručni suradnik mentor Članstvo u stručnim organizacijama i udrugama • Hrvatsko psihološko društvo • Hrvatska psihološka komora • Hrvatsko biometrijsko društvo • Hrvatsko antropološko društvo

Znanstveni i stručni rad:

 2015–danas. Projekt „Kohortna studija rođenih na hrvatskim otocima“, voditelj dr. sc. Saša Missoni - sudionik
 2015–danas. Projekt „Procjena i stimuliranje psiholoških karakteristika važnih za razvoj i uspješnost rukometaša i rukometašica“ - voditelj
 2014-danas. Projekt „Istraživanje životnih navika adolescenata s ciljem prevencije pretilosti, dijabetesa tipa II i kardiovaskularnih bolesti“ – voditeljica dr. sc. Vesna Jureša - sudionik
 2014-danas. Projekt "Zdravstveni status i kvaliteta života sportaša" – voditelj
 2013-danas. Projekt "Biological and Biomechanical Characteristics of Sprint Running" - sudionik
 2013-danas. FP7 projekt MEDIGENE Genetic and environmental factors of insulin resistance syndrome and its long-term complications in immigrant Mediterranean populations (no. 279171), voditelj dr. sc. Florin Grigorescu – sudionik
 2011-danas. Projekt „Prehrambene navike i metabolički sindrom kod adolescenata“, voditelj dr. sc. Saša Missoni - sudionik
 2011-2013. Projekt "Populacijska struktura Hrvatske - antropogenetički pristup" (196-1962766-2751), voditelj Akademik Pavao Rudan - sudionik
 2010-2013. Projekt "Informacijsko-komunikacijska kompetencija edukatora" (227- 2271694-1166), voditeljica dr. sc. Ljubica Bakić-Tomić - sudionik

Znanstveni interesi:
psihologija sporta, biološka antropologija, razvojna psihologija, forenzična psihologija, metodologija znanstvenih istraživanja, statistika

Autor više od 250 znanstvenih i stručnih članaka, ponajprije iz širokog opsega interdisciplinarnih područja znanosti, ponajprije psihologije, kineziologije i antropologije.