mr.sc. Isak Asiel

Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail