mr.sc. Anja Iveković Martinis

Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
Organizacijska jedinica
Katedra za antropologiju
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail