Goran Koletić

Akademski stupanj
Zvanje
stručni suradnik
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail