dr.sc. Mirjana Adamović

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
znanstveni suradnik
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail