Boris Dundović

Akademski stupanj
Zvanje
stručni suradnik
Organizacijska jedinica
Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail
boris.dundovic@gmail.com; bdundovi@ffzg.hr

Boris Dundović, mag. ing. arch., rođen je 1989. godine u Zagrebu. Diplomirao je arhitekturu i urbanizam na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2016. godine. Doktorand je Zavoda za povijest umjetnosti, arheologiju građenja i zaštitu spomenika na Tehničkom sveučilištu u Beču (TU Wien, Institut für Kunstgeschichte, Bauforschung und Denkmalpflege), gdje se bavi istraživanjem mogućnosti revitaliziranja i metoda uključivanja u suvremeni život hrvatskih ladanjskih sklopova (dvoraca i kurija). Djeluje i kao suradnik na znanstveno-istraživačkim projektima koji se provode na Katedri za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Njegov istraživački interes su teme hrvatsko-mađarskih kulturnih i arhitektonskih veza u sklopu Austro-Ugarske Monarhije. Autor je i koautor brojnih znanstvenih i stručnih radova, te suurednik više knjiga i zbornika. Radi kao arhitekt u polju konzervatorstva, na poslovima istraživanja i dokumentiranja, praktične zaštite te obnove graditeljskoga naslijeđa.

Više informacija na: https://arhitekt.academia.edu/borisdundovic