Grčka uporabna keramika

Naziv
Grčka uporabna keramika
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
124242
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Pokazati i protumačiti osnovnu tipologiju i kronologiju važnost grčke i helenističke uporabne keramike.
Sadržaj
 1. Grčka keramika – uvod (od sirovine do pečenja)
 2. Tipologija i kronologija keramike u antici
 3. Grčka keramika za svakodnevnu upotrebu (gruba,fina)
 4. Kuhinjska grčka keramika (tipovi i namjena)
 5. Uporabna građevinska keramika (krovna opeka)
 6. Grčke svjetiljke
 7. Grčke amfore I
 8. Grčke amfore II
 9. Korintska keramika
 10. Helenistička keramika
 11. Megarska keramika
 12. Italo-megarska keramika
 13. Gnatija keramika I
 14. Gnatija keramika II
 15. Grčka keramika u Dalmaciji

Ishodi učenja
 1. upoznati studenta s važnošću keramike u klasičnoj arheologiji (datacija, određivanje porijekla, ekonomija, trgovina)
 2. prikazati klasifikaciju tipologije i kronologije grčke i helenističke uporabne keramike
 3. razvijanje sposobnosti prepoznavanja najznačajnijih i tipičnih primjeraka grčke i helenističke keramike
 4. smjestiti usvojena znanja u širi geografski i kulturni kontekst antičkog svijeta
Metode podučavanja
Predavanja kao izlaganja ex cathedra i ostali oblici komunikacije. Predavanja se služe slikovnim i filmskim materijalima i ostalim medijima prema potrebi.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Praktische Untersuchungen zur antiken Keramik, Festschrift zur 100. Geburtstag von Adam Winter, Remshalen 2003.
 2. Grace, Virginia R. "The Die Used for Amphora Stamps" Hesperia 4.3 (1935) 422-429.
 3. Z. Brusić: Hellenistic and Roman Relief Pottery in Liburnia, BAR 817,Oxford 1999.
Dopunska literatura
 1. M. Farnsworth, „Greek Pottery: A Mineralogical Study“, AJA, 68, 1964, 221-228.
 2. Grace ,V. R, „Amphoras and the Ancient Wine Trade (Excavations of the Athenian Agora“, Princeton, 1960, 2nd ed. 1979.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij