Grčki jezik za arheologe II

Naziv
Grčki jezik za arheologe II
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
124243
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Poznavanje starogrčkoga jezika nužno je za temeljitije razumijevanje tekovina grčke civilizacije, pogotovo njenih tragova na našim prostorima. Grčki jezik za arheologe II sastoji se od upoznavanja studenata s osnovama grčkoga jezika i gramatike, nastavljajući s učenjem gramatike ondje gdje se stalo u okvirima preddiplomskoga kolegija Grčki jezik za arheologe I. Kao posebne vježbe u okviru nastave uključuje se primjena tog znanja na primjerenim grčkim natpisima i izvorima.
Sadržaj
 1. Ponavljanje pravila naglašavanja u grčkome jeziku.
 2. Ponavljanje A-deklinacije imenica.
 3. Ponavljanje O-deklinacije imenica.
 4. Ponavljanje pridjeva A- i O-deklinacije.
 5. Ponavljanje prezenta aktivnog i medijalnoga glagola na –ω, prezenta glagola «biti» te imperativa aktivnog.
 6. Konsonantska deklinacija imenica.
 7. Osobne i posvojne zamjenice, vježbanje gramatike na tekstovima.
 8. Pokazne zamjenice, redni brojevi.
 9. Imperfekt aktivni glagola na –ω.
 10. Vježbanje obrađene gramatike na tekstovima.
 11. Vježbanje obrađene gramatike na tekstovima.
 12. Vježbanje obrađene gramatike na tekstovima.
 13. Vježbanje obrađene gramatike na tekstovima.
 14. Vježbanje obrađene gramatike na tekstovima.
 15. Vježbanje obrađene gramatike na tekstovima.

Ishodi učenja
 1. Koristiti se stručnom literaturom u samostalnom radu.
 2. Moći prezentirati stručne i znanstvene podatke javnosti.
 3. Primijeniti stečeno znanje na višoj razini studija.
 4. Primijeniti stručnu terminologiju na hrvatskom i stranom jeziku.
 5. Moći primijeniti socijalne vještine važne u radnom okruženju.
Metode podučavanja
Podučavanje osnova gramatike, vježbanje čitanja i prevođenja, analiziranje gramatike jednostavnih izvornih natpisa.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. A. Musić & N. Majnarić, Gramatika grčkoga jezika, Zagreb, 1961.
 2. Z. Martinčić-Jerčić & D. Matković, Prometej, udžbenik grčkog jezika za 1. i 2. godinu učenja, Zagreb, 2003.
Dopunska literatura
 1. Z. Dukat, Gramatika grčkoga jezika, Zagreb, 1983.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij