Hrvatski jezik za nastavnike

Naziv
Hrvatski jezik za nastavnike
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
118114
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
1. definirati osnovne pojmove iz hrvatskoga standardnog jezika 2. ovladati normama, funkcionalnim stilovima i pragmatičnim aspektima hrvatskoga standardnog jezika, 3. usvojiti osnovna načela strukovnoga jezika i njihovu primjenu u nastavničkoj struci 4. primijeniti zakonitosti govorenoga i pisanoga jezika u nastavničkoj struci 5. usavršiti jezične kompetencije za pisanje stručnih radova.
Sadržaj
 1. Hrvatski jezik kao jezik javne komunikacije
 2. Hrvatski jezik u hrvatskome obrazovnom sustavu
 3. Pravopisna norma hrvatskoga standardnog jezika
 4. Morfonološka norma hrvatskoga standardnog jezika
 5. Morfološka norma hrvatskoga standardnog jezika
 6. Sintaktička norma hrvatskoga standardnog jezika
 7. Leksička norma hrvatskoga standardnog jezika
 8. Imena i pokraćenice u hrvatskome jeziku
 9. Najčešći otkloni od hrvatske standardnojezične norme
 10. Hrvatski jezik kao jezik nastavničke struke i kao jezik u nastavničkoj struci
 11. Jezične značajke znanstvenoga i stručnoga teksta
 12. Administrativni tekstovi u nastavničkoj struci. Kako sastaviti prijavu na natječaj
 13. Uporabni tekstovi u nastavničkoj struci
 14. Predavanje o predavanju: kako napisati pripremu za nastavu u skladu s hrvatskom standardnojezičnom normom
 15. Hrvatski jezik u virtualnoj nastavničkoj komunikaciji

Ishodi učenja
 1. usavršiti pravopisnu i gramatičku normu hrvatskoga standardnog jezika na višoj akademskoj razini
 2. primjereno se izražavati na funkcionalnostilskoj razini hrvatskoga standardnog jezika
 3. razviti i usavršiti pismeno izražavanje u nastavničkoj struci
 4. usvojiti osnovna načela strukovnoga jezika
 5. usavršiti općejezična i strukovna načela u pisanju stručnih radova
 6. definirati, opisati i primijeniti opća terminološka načela u nastavničkoj struci
 7. samostalno rješavati općejezična i terminološka pitanja u nastavničkoj struci
Metode podučavanja
izravno poučavanje poučavanje vođenim otkrivanjem razgovorom rasprava samostalno učenje
Metode ocjenjivanja
seminarski zadatak završni ispit

Obavezna literatura
 1. Bičanić, Ante – Frančić, Anđela – Hudeček, Lana – Mihaljević, Milica. 2013. Pregled povijesti, gramatike i pravopisa hrvatskoga jezika, Zagreb : CROATICA.
 2. Frančić, Anđela – Hudeček, Lana – Mihaljević, Milica. 12005. Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku, Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada.
 3. Frančić, Anđela – Petrović, Bernardina. 2013. Hrvatski jezik i jezična kultura, Zaprešić : Visoka škola za poslovanje i upraljanje „Baltazar Adam Krčelić”.
 4. Opačić, Nives. 2009. Reci mi to jasno i glasno : Hrvatski za normalne ljude, Zagreb : Novi Liber.
Dopunska literatura
 1. Hrvatski jezik u XX. stoljeću (ur. Marko Samardžija i Ivo Pranjković). 2006. Zagreb : Matica hrvatska.
 2. Norme i normiranje hrvatskoga standardnog jezika (prir. Marko Samardžija), 1999. Zagreb : Matica hrvatska.
 3. Opačić, Nives. 2006. Hrvatski u zagradama : Globalizacijske jezične stranputice, Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada.
 4. Težak, Stjepko. 1991. Hrvatski naš svagda(š)nji, Zagreb : Školske novine
 5. Težak, Stjepko. 1995. Hrvatski naš osebujni, Zagreb : Školske novine.
 6. Težak, Stjepko. 1999. Hrvatski naš (ne)zaboravljeni, Zagreb : Tipex.
 7. Odabrani hrvatski normativni priručnici (pravopisi, gramatike i jednojezični rječnici – popis dostupan na stranici http://www.hrvatskiplus.org)

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 10. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 11. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Slovački jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 15. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 16. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 17. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 18. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij