Arheologija bioloških ostataka

Naziv
Arheologija bioloških ostataka
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
51096
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Studenti će upoznati uzajamno djelovanje biologije u širem smislu; biljaka, životinja i čovjeka u koje vrijeme. Dat je poseban naglasak na promjene koje je takvo djelovanje donijelo ljudskoj vrsti. Mogućnost iščitavanja akivnosti, prehrane i bolesti iz tragova na životinjskim i ljudskim kostima, te nove mogućnosti koje pruža arheobotanika i arheogenetika upotpunjujući sliku predstavljenu osnovnim arheološkim nalazima.
Sadržaj
 1. Arheobotanika - uvod
 2. Palinologija i paleoklimatologija: biološke analize u arheologiji
 3. Biljka kao hrana i lijek: upoznavanje s dijelom etnobiologije u arheobotanici
 4. Arheozooalogija-uvod Domestikacija životinja
 5. Osnove animalne osteologije
 6. Morfometričke analize u arheozoologiji: spol, starost i visina
 7. Koštani alati i oruđa: tragovi tehnologije
 8. Fizička/biološka antropologija - uvod
 9. Osnove humane osteologije
 10. Analize prehrane arheoloških populacija
 11. Morfometričke analize u antropologiji: spol, starost i paleodemografija
 12. Paleopatologija I: glad, ozljede i nasilna smrt
 13. Paleopatologija II: epidemije
 14. Znakovi radne aktivnosti na kosturu
 15. Arheogenetika: uvod, prvi europski ratari

Ishodi učenja
 1. moći će steći uvid u tijesne veze između ljudi, životinja i biljaka tijekom arheoloških razdoblja, njihov razvoj i specifičnu uporabu
 2. moći će bolje razumijeti ulogu okoliša, kako se eksploatirao i oblikovao tijekom arheoloških razdoblja te kako se ti tragovi danas mogu rekonstruirati
 3. na potpuno očuvanim anatomskim elementima kostura kao i na većim koštanim fragmentima moći će utvrditi je li uzorak animalnog ili humanog podrijetla
 4. moći će prepoznati osnove anatomske elemente humanog i animalnog kostura
Metode podučavanja
Tijekom predavanja koristit će se razni socijalno-djelatni oblici (narativni i vizualni): frontalni, individualni i grupni oblik te aktivnosti u paru. Prilikom predavanja koristit će se metode analitičkog promatranja, demonstracije, razgovora, usmenog izlaganja uz korištenje računala (PowerPoint prezentacija) i analize konkretnog materijala.
Metode ocjenjivanja
pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Larsen, C.S.,1997, Bioarchaeology: Interpreting behavior from the human skeleton. Cambridge University Press, Cambridge.
 2. Isçan, M.Y., Kennedy, K.A.R., 1989, Reconstruction of life from the skeleton. Alan R. Liss, Inc., New York.
 3. Burns, K.R., 2012, Forensic Anthropology Training Manual. Pearson Publishing, Cambridge.
 4. Greig, J., 1989, Archeobotany. Handbooks for Archaeologist, 4. European Science Fundation. Strasbourg
 5. Katzenberg, M.A., Saunders, S.R., 2000, Biological Anthropology of the Human Skeleton. Willey-Liss Inc., New York.
 6. Reitz, EJ, Wing, ES, 2008, Zooarchaeology. Cambridge University Press, Cambridge.
Dopunska literatura
 1. Scheuer, L., Black, S. (2000): Developmental Juvenile Osteology. Academic Press, San Diego, CA.
 2. Bahn, P., 2003, Written in Bones. Firefly Books Ltd., Toronto.
 3. -članci iz relevantnih znanstvenih časopisa

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 2. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 4. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar