Idiomatika i stilistika hrvatskog jezika

Naziv
Idiomatika i stilistika hrvatskog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
124288
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Poboljšati kompetenciju umaterinskom jeziku
Sadržaj
 1. Osnovni pojmovi standardologije
 2. Osnove hrvatske normativne gramatike
 3. Osnove hrvatskog pravopisa
 4. Principi pravilnog pisanja i izražavanja na hrvatskom jeziku
 5. Analiza pojedinih specifičnih problema hrvatskoga standardnog jezika na izabranim tekstovima
 6. Odnos stilski obilježenih i neobilježenih leksema
 7. Odnos prema posuđenicama i internacionalizmima
 8. Slaganje glagolskih vremena i njihova stilska obojenost
 9. Red riječi u rečenici
 10. Razvoj izvornogovorničke kompetencije
 11. Pragmatički signali za odabir primjerenih pravogovornih normi
 12. Leksičke norme hrvatskog standardnog jezika u pojedinim prijevodnm situacijama
 13. Kritička analiza „jezičnih savjetnika" za hrvatski jezik, izdanih posljednjih desetak godina

Ishodi učenja
 1. Suvereno ovladati hrvatskim pravopisom
 2. Rzumjeti razliku između standardnog i nestandardnog jezika
 3. Razumjeti pragmatičnu primjenu standarda i nestandarda
 4. Suvereno ovladati stilističkim osobitostimai hrvatskoga u kontrastu s njemačkim
 5. Svladati jezične osobitosti hrvatskoga s obzirom na tekstne vrste
Metode podučavanja
seminarska diskusija
Metode ocjenjivanja
usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Barić, E. i dr.(1995): Hrvatska gramatika, Zagreb;
 2. Hrvatski jezični savjetnik, (1999), Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Zagreb
 3. Silić, J./ Pranjković, I. (2006): Gramatika hrvatskoga jezika, Zagreb
Dopunska literatura
 1. Kovačević, M./Badurina, L. (2001): Raslojavanje jezične stvarnosti, Rijeka
 2. Samardžija, M. (1999): Norme i normiranje hrvatskoga standardnoga jezika, Zagreb

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij