Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku

Naziv
Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
51119
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Cilj kolegija "Stari Grci na Jadranu" je usvajanje znanja o razvoju grčke kolonizacije na Istočnoj jadranskoj obali kao i o materijalnoj ostavštine starih Grka u Hrvatskoj
Sadržaj
 1. Uvod: literatura + definicija + vremenski okvir + počeci grčke kolonizacije na Mediteranu
 2. Iliri i Grci na istočnoj obali Jadrana
 3. Jadran u grčkoj mitologiji
 4. Neubicirane grčke kolonije (Herakleja)
 5. Narona - grčki emporij
 6. Sirakuza - matica dorske kolonije na otoku Visu ( sirakuški dinast Dionizije)
 7. Urbanističke karakteristike kolonijalnih polisa - Issa
 8. Uprava, religija, pogrebni običaji u Issi
 9. Isejske gnatija vaze
 10. Tragurion i Epetion: isejske subkolonije
 11. Salona - Grci - Cezar
 12. Demetrije Farski
 13. Osnivanje parske kolonije Faros u Starom gradu na otoku Hvaru.
 14. Starigradsko polje
 15. Status grčkih istočno jadranskih kolonija u rimsko doba

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći usvojiti kronologiju grčke kolonizacije na Istočnoj obali Jadrana
 2. Studenti će moći smjestiti usvojena znanja o grčkoj kolonizaciji istočnog Jadrana u širi geografski i kulturni kontekst.
 3. Studenti će steći kompetencije o isejskom keramičkom materijalu
 4. Studenti će moći stećene kompetencije integrirati u budući rad
 5. Studenti će moći steći znanja o grčkoj kulturi nužna za daljnji rad na diplomskom studiju arheologije.
Metode podučavanja
Predavanja + PowerPoint prezentacija
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit na kraju semestra

Obavezna literatura
 1. J. Poklečki (ur.), Antički Grci na tlu Hrvatske, Zagreb 2010.M. Milićević-Bradač, Die Griechen in Kroatien, Kroatien in der Antike (ur. M. Sanader), Mainz am Rhein 2007, 37–59.
 2. M. Milićević-Bradač, Die Griechen in Kroatien, Kroatien in der Antike (ur. M. Sanader), Mainz am Rhein 2007, 37–59.
Dopunska literatura
 1. J. Brunšmid, Natpisi i novac grčkih gradova u Dalmaciji2 , Split, 1998.
 2. B. Kirigin, Issa, Zagreb 1995.
 3. M. Sanader, Zbirka starogrčke koroplastike na Brijunima, Opuscula Archaeologica 21, 1997 (1998), str. 37-66.
 4. M. Sanader, Issa prije Dionizija Sirakuškog, u: N. Cambi, S. Čače, B. Kirigin (ur.), Grčki utjecaji na istočnoj obali Jadrana, Split 2002, str. 311–318.
 5. M. Sanader, Die Griechen am ostadriatischen Festland und der vorgelagerten Inselwelt, u: G. Grabherr et al. (ur.), Vis Imaginum (Festschrift für Elisabeth Walde zum 65. Geburtstag), Innsbruck 2005, str. 413–421.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 4. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar