Indijska književnost 1

Naziv
Indijska književnost 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
3
Šifra
66374
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Student će moći prepoznati i imenovati glavne značajke poetike i estetike različitih indijskih književnih razdoblja i rodova (śravya – starija (1) i mlađa (2), nāṭya – starija (3) i mlađa (4), novija indijska književnost (5) – dravidska i novoindoarijska (6)).
  2. Student će moći opisati specifičnosti pojedinih književnih razdoblja i rodova u odnosu na druge, istovremene i prethodne, u okviru društveno-povijesnih razdoblja u okviru povijesti indijskih književnosti.
  3. Student će moći samostalno istražiti, kategorizirati i komentirati elemente stila pojedinih književnih razdoblja i rodova, te ih međusobno usporediti.
  4. Student će moći kritički prosuđivati i procijeniti stilistički i sadržajno književna djela različitih razdoblja i rodova u odnosu na društveno-povijesni i kulturni kontekst.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
Izborni predmet na studijima
  1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
  2. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
  3. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
  4. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
  5. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij