Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi I

Naziv
Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi I
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
52264
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Student će moći izdvojiti, a zatim i opisati specifičnosti pojedinih društveno-povijesnih razdoblja u ranom razvoju kulture indijskoga potkontinenta.
  2. Student će moći usporediti i komentirati društvene i povijesne procese u zemljama indijskoga potkontinenta u razdoblju staroga i srednjega vijeka.
  3. Student će moći analizirati značaj povijesnoga i društvenoga konteksta za oblikovanje velikih kulturnih, književnih, religijskih formacija na tlu indijskoga potkontinenta u njegovoj ranijoj razvojnoj fazi.
  4. Student će moći kritički prosuđivati o pojedinim kulturnim pojavama indijskoga potkontinenta u odnosu na društveno-povijesni kontekst ranije povijesti indijskoga potkontinenta.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
Izborni predmet na studijima
  1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
  2. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij