Informacijska pismenost

Naziv
Informacijska pismenost
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
5
Šifra
59499
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Laboratorijske vježbe
30

Cilj
Cilj je kolegija upoznati studente s pronalaženjem, vrednovanjem, korištenjem i komuniciranjem vjerodostojnih informacija primjerenih akademskom okruženju sa svrhom lakšeg kretanja kroz studij.
Sadržaj
 1. Pojam informacijske pismenosti. Važnost u istraživanju i učenju.
 2. Kritički pogled na informacijsku pismenost studenata. Obrasci informacijskog ponašanja.
 3. Strategija pretraživanja i vrste informacijskih izvora. Ključne riječi.
 4. Koraci u istraživanju, strategija istraživanja, korištenje tezaurusa pri odabiru termina, usporedba primarnih sekundarnih i tercijarnih izvora, usporedba popularnih i znanstvenih izvora, znanstvena komunikacija
 5. Pretraživanje interneta: tipologija pomagala za pretrazivanje (pretrazivaci, direktoriji...) rangiranje, sintaksa pretrazivanja)
 6. Akademske baze podataka u znanstvenoj komunikaciji i istraživačkom radu.
 7. Pretraživanje akademskih baza podataka i elektroničkih časopisa. Jednostavno i složeno pretraživanje. Booleovi operatori.
 8. Predmetno pretraživanje i predmetni pristup informacijama. Korištenje tezaurusa u pretraživanju.
 9. Citano pretraživanje. Citatne baze podataka.
 10. Citiranje izvora i vođenje bilješki: kako pravilno citirati izvore u tekstu, kako biljeziti reference prilikom istrazivanja, ispravno navodenje referenci na kraju teksta
 11. Citatni stilovi i struktura navoda. Analiza.
 12. Vrednovanje informacija i informacijskih izvora.
 13. Kredibilnost informacija. Istraživanja o kredibilnosti. Kognitivni autoritet i digitalno autorstvo.
 14. Prezentacija informacija i znanja: Organizacija informacija i znanja, sadrzajna obrada: sazimanje, kljucne rijeci, predmetne odrednice, klasifikacijski sustavi
 15. Problem društvenih medija u istraživanju: otovreni pristup, online identitet, privatnost.

Ishodi učenja
 1. Znati postaviti strategiju istraživanja.
 2. Razlućiti i opisati različite tipove informacijskih izvora
 3. Pretraživati akademske baze podataka.
 4. Objasniti smisao citiranja i znati navoditi izvorei primijenjujući različite stilove citiranja.
Metode podučavanja
Predavanja, vježbe, zadaci.
Metode ocjenjivanja
Kolokviji, rješavanje zadataka.

Obavezna literatura
 1. Špiranec, S. Informacijska pismenost - ključ za cjeloživotno učenje. Edupoint. III, (2003). http://www.carnet.hr/casopis/17/clanci/1
 2. Špiranec, S.; Banek Zorica, M. Informacijska pismenost: teorijski okvir i polazišta. Zagreb: Odsjek za informacijske znanosti, 2008.
Dopunska literatura
 1. Vučina, Ž. (2006) Pretraživanje i vrednovanje informacija na internetu. Zagreb: Carnet. Dostupno na: http://edu-udzbenik.carnet.hr/2/ [20 prosinca 2010]
 2. Stojanovski, J. Online baze podataka: priručnik za petraživanje. Dostupno na: http://www.online-baze.hr/files/1_prirucnik_online-baze.pdf