Informacijske tehnologije u obrazovanju

Naziv
Informacijske tehnologije u obrazovanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
4
Šifra
120099
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Auditorne vježbe
15

Cilj
Kolegij će studente upoznati s teorijskim spoznajama i praktičnim primjenama informacijsko-komunikacijskih tehnologija u odgojno-obrazovnom procesu.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Powerpoint
 3. Powerpoint
 4. Powerpoint
 5. KOLOKVIJ
 6. Izrada web stranica
 7. Izrada web stranica
 8. Izrada web stranica
 9. KOLOKVIJ
 10. Elektroničko učenje
 11. Elektroničko učenje
 12. Elektroničko učenje
 13. KOLOKVIJ

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Predavanja Vježbe Praktičan rad
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit Provjera praktičnih vještina

Obavezna literatura
 1. Newhouse, P.: The impact of ICT on learning and teaching. Perth: Specialist Educational Services, 2002.
 2. McLuhan, M.: Razumijevanje medija – mediji kao čovjekovi produžeci. Zagreb: Golden Marketing – Tehnička knjiga, 2008.
 3. Dryden,G., Vos, J.: Revolucija u učenju - Kako promijeniti način na koji svijet uči. Zagreb: Educa, 2001.
 4. Encyclopedia of educational technology, http://coe.sdsu.edu/eet/articles/webfonts/index.htm
 5. ICT in the curricullum, http://www.det.wa.edu.au/education/cmis/eval/curriculum/ict/index.htm
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 10. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 11. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Slovački jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 15. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 16. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 17. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 18. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij