Afrička književnost portugalskog jezičnog izraza

Naziv
Afrička književnost portugalskog jezičnog izraza
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
124396
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
kolegij pruža pregled afričke književnosti portugalskog jezičnog izraza od XIX. stoljeća do danas, koji bi studentima trebao omogućiti uočavanje specifičnosti ove književnosti u kontekstu svjetske književnosti te olakšati snalaženje u proučavanju afričke književnosti na portugalskom jeziku.
Sadržaj
 1. Uvodne obavijesti. Rad u grupi - analiza priča iz afričke književnosti portugalskog jezičnog izraza.
 2. Aspekti književnosti portugalskog jezičnog izraza - portugalski kao jezik afričke književnosti.
 3. Aspekti - negritude i angažirana književnost. Pojmovi postkolonijalne teorije.
 4. Aspekti - usmena književnost. Oralidade. Analiza priča iz tradicionalne afričke književnosti.
 5. Angola - povijest angolske književnosti - počeci.
 6. Angola - povijest angolske književnosti - razvoj (Negritude - Agostinho Neto); Luandino Vieira - "Luuanda".
 7. Angola - suvremena angolska književnost - Pepetela, Ondjaki, Agualusa.
 8. Cabo Verde - književnost - Morna, Mito Hesperitano, Claridade.
 9. Cabo Verde - suvremena književnost - Corsino Fortes.
 10. Mozambik - počeci mozambičke književnosti, negritude (Noemia de Sousa).
 11. Mozambik - suvremeni autori - Mia Couto i Paulina Chiziane.
 12. Sveti Toma i Princip - Francisco José Tenreiro.
 13. Sveti Toma i princip - kazalište (Tchiloli).
 14. Gvineja Bisau - pregled povijesti književnosti.
 15. Obavijesti o ispitu.

Ishodi učenja
 1. identificirati i upotrijebiti osnovne motive i književno-kritičke pojmove nužne za analizu djela iz afričke književnosti portugalskog jezičnog izraza.
 2. prepoznati i izdvojiti specifičnosti afričke književnosti portugalskog jezičnog izraza u kontekstu svjetke književnosti.
 3. usporediti i komentirati kulturne i književne pojavnosti unutar afričkih književnosti na portugalskom jeziku..
 4. sažeti i protumačiti smisao odabranih književnih djela iz afričkih književnosti na portugalskom jeziku.
 5. primijeniti naučenu književno-kritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književno-stilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela afričke književnosti portugalskoga jezičnog izraza.
 6. izraziti svojim riječima specifičnosti odabranih književno-povijesnih razdoblja, književno-stilskih formacija i društveno-povijesnog konteksta u razvoju afričke književnosti portugalskoga jezičnog izraza.
Metode podučavanja
predavanja
Metode ocjenjivanja
usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Laranjeira, P. Literaturas Africanas de Expressão Portuguesa. Lisboa: Universidade Aberta, 1995.
Dopunska literatura
 1. Cvjetičanin, Biserka: Roman i afrička zbilja. Zagreb: Školska knjiga, 1981.
 2. Talan, N. Afričko pjesništvo portugalskog jezičnog izraza. // Književna smotra. 131 (2004)
 3. Ferreira, M. Literaturas Africanas de Expressão Portuguesa. Lisboa: ICLP, 1977.
 4. Margarido, A. Estudos sobre literaturas das nações africanas de língua portuguesa. Lisboa: A Regra do Jogo, 1980.
 5. Laranjeira, P. Ensaios afro-literários. Lisboa: Novo Imbondeiro, 2005.
 6. Laranjeira, P. De letra em riste. Identidade, autonomia e outras questões nas literaturas de Angola, Cabo Verde, Moçambique e S. Tomé e Príncipe. Porto: Afrontamento, 1992.
 7. Ervedosa, C. Roteiro da Literatura Angolana. Lisboa: Edições 70, 1979.
 8. Talan, N. Angolsko pjesništvo dvadesetog stoljeća. // Dubrovnik. 1 (2004)

Obavezan predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar