Arhitekst u postmodernoj britanskoj književnosti

Naziv
Arhitekst u postmodernoj britanskoj književnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
117898
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Osvijestiti kontinuitet razvoja britanske književnosti kroz intertekstualnost, preispisivanje i oslanjanje novijih književnih tekstova na starije kanonske tekstove
Sadržaj
 1. opći uvod u modernizam; osnovne teorije postmodernizma
 2. teorija arhiteksta (G. Genette)
 3. M. Cunningham The Hours – povijesna kontekstualizacija predloška V. Woolf Mrs. Dalloway i suvremeni intertekstualni odmaci u The Hours
 4. M. Cunningham, The Hours – nastavak analize
 5. Will Self, Dorian – esteticizam i dekadencija predloška (O. Wilde, The Picture of Dorian Gray) i hiperteksta
 6. Will Self, Dorian – nastavak analize
 7. Robinson Crusoe, Gulliver’s Travels i britansko 18. stoljeće kao hipotekst postmodernog romana
 8. 1. kolokvijOsnove akademskog pisma (smjernice za pisanje seminarskog rada)
 9. Michael Coetzee, Foe – pseudofeminističko i postkolonijalno preispisivanje Robinsona Crusoea
 10. Michael Coetzee, Foe – nastavak analize
 11. Angela Carter, The Infernal Desire Machines of Doctor Hoffman – Gulliver’s Travels kao hipotekst – rekonstrukcija Gulliverova mogućeg svijeta iz 4. putovanja
 12. Angela Carter, The Infernal Desire Machines of Doctor Hoffman – nastavak analize
 13. Alasdair Gray, Poor Things ili postmodernistički Frankenstein M. Shelley
 14. Alasdair Gray, Poor Things – nastavak analize
 15. zaključna rasprava2. kolokvij

Ishodi učenja
 1. Shvaćanje isprepletenosti različitih perioda britanske književnosti te utjecaj starijih kanonskih djela na suvremenu književnost;
 2. osvijestiti povezanost i međusobni utjecaj starih i novih tekstova, te nova preispisivanja i čitanja starijih tekstova.
 3. Osposobiti studente da samostalno i kritički uočavaju intertekst u britanskoj književnosti.
 4. Priprema studenata za pisanje stručnog magistarskog rada iz područja znanosti o književnosti.
Metode podučavanja
Predavanje; seminar; rasprave; kratki pisani zadaci; grupni rad u nastavi; izrada seminarskog rada uz mentorstvo nastavnika
Metode ocjenjivanja
Ispunjavanje svih elemenata kontinuirane provjere znanja (kontinuirana evaluacija) koji uključuju: redovito pohađanje nastave (broj dozvoljenih izostanaka: 4), pripremu za nastavu, aktivno sudjelovanje na nastavi, pravovremenu predaju seminarskog rada i obvezno pristupanje dvama kolokvijima. Konačna ocjena iz kolegija zbirna je ocjena kontinuirane provjere znanja (seminarski rad 40%; dva kolokvija 40%; ostalo 20%). Svi elementi kontinuirane provjere znanja moraju biti zadovoljeni da bi konačna ocjena bila pozitivna.

Obavezna literatura
 1. Linda Hutcheon, A Poetics of Postmodernism, Routledge, 1988
 2. Simon Malpas, The Postmodern, Routledge (the new critical idiom) 2005
 3. Angela Carter, The Infernal Desire Machines of Doctor Hoffman
 4. Michael Coetzee, Foe
 5. Michael Cunningham, The Hours
 6. Alasdair Gray, Poor Things
 7. Will Self, Dorian
Dopunska literatura
 1. Brian McHale, Postmodernist Fiction, Routledge, 1987
 2. Mark Currie (ur.), Metafiction, Longman, 1995 (izbor)
 3. Gérard Genette, The Architext: An Introduction, Regents of University of California, 1992
 4. Jean-François Lyotard, “” An Answer to the Question, What is the Postmodern?” u The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, U of Minnesota P, 1984

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij