Arhitektura muzeja

Naziv
Arhitektura muzeja
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
124330
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Osposobiti studente za razumijevanje arhitekture kao važnog resursa upravljanja muzeja te ih pripremiti za ravnopravan dijalog s arhitektima u bilo kojoj aktivnosti koja se tiče zgrade muzeja.
Sadržaj
 1. Uvod: arhitektura muzeja kao osobita graditeljska vrsta
 2. Analiza funkcija muzeja i njihov preslike na organizaciju prostora i oblikovanje zgrade
 3. Tri osnovne perspektive sagledavanja muzejske arhitekture
 4. Povijest muzejske arhitketure preko osnovnih tipova zgrada
 5. Muzejska i galerijska arhitektura u RH i u Zagrebu
 6. Prenanijenjene zgrade za muzejske potrebe - adaptacije
 7. Proces izgradnje nove muzejske zgrade
 8. Dobar muzeološki program kao preduvjet dobre zgrade
 9. Tipologija prostora - zoniranje
 10. Osvjetljenje u muzejima i galerijama
 11. Posebni zahtjevi mokro klime
 12. Upravljanje muzejskom zgradom - zaključak

Ishodi učenja
 1. analizirati i vrednovati odabrani primjer muzejske arhitekture u RH ili u svijetu
 2. demonstrirati razumijevanje zgrade muzeja kao važnog resursa upravljanja
 3. demonstrirati razumijevanje preslika muzeoloških funkcija na prostornu organizaciju i oblikovanje zgrade muzeja
 4. demonstrirati poznavanje karakteristika i problema prenamijeneih i funkcionalno građenih zgrada za muzeja
 5. demonstrirati razumijevanje zoniranja muzejskih prostora na odabranim primjerima
Metode podučavanja
Predavanja, gostujuće predavanje iz redova arhitekata, posjet odabranim primjerima i lokalitetima
Metode ocjenjivanja
Nazočnost i aktivnost na predavanjima i tijekom terenske nastave te pisani rad na odabranu temu, predan ili javno prezentiran kolegama

Obavezna literatura
 1. Gob, A; Drouguet, N. Muzeologija. 8. poglavlje: Muzejska arhitektura. Zagreb: Antibarbarus, 2007, str. 221-244.
 2. Jurić, Z; Vujić, Ž. Trgovačko-obrtni muzej u Zagrebu: od muzeološke koncepcije do arhitekture. Etnološka istraživanja, br. 7, 2001, str. 49-62.
 3. Laszlo, Ž. Arhitekti i muzealci. Vijesti muzealaca i konzervatora, br. 4, 2001, str. 44-49.
 4. Maroević, I. 'Elementi za projektni program izgradnje muzeja' Informatica museologica, br. 33(3-4) (2002), str. 67-73.
 5. Ritchie, I. An architect's view of recent developments in European museums. u: Towards the Museum of the Future. London, N.Y: Routledge, 1994, 7-30.
Dopunska literatura
 1. Maroević, I. Smještaj i arhitektura muzeja u službi njegove društvene uloge. Etnološka istraživanja, br. 7, 2001, str. str. 43-48
 2. Noviji muzejski projekti u Hrvatskoj i Sloveniji /Tematski blok u časopisu/. Oris, br. 26, 2004.

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij