Izgovorne vježbe iz njemačkog jezika I

Naziv
Izgovorne vježbe iz njemačkog jezika I
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
1
Šifra
36026
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
15

Cilj
Uvježbavanje i usvajanje izgovora njemačkih glasova. Student na ovom kolegiju treba naučiti pravilan njemački izgovor U kolegiju se daju osnovne informacije o fonetici njemačkoga jezika. Posebna pozornost posvećuje se artikulacijskoj fonetici, pri čemu se uvježbava izgovor glasova njemačkoga jezika. Proučava se odnos između glasa i slova u njemačkom jeziku i tumače znakovi međunarodnoga fonetskoga alfabeta s obzirom na glasove njemačkoga jezika. Kontrastivnim pristupom osvješćuju se razlike između njemačkih i hrvatskih glasovnih sustava na razini pojedinačnih glasova.
Sadržaj
 1. Einführung
 2. Theorie I
 3. Theorie II
 4. Übungen zum Vokal 'a', Revision Theorie
 5. Übungen zum Vokal 'a', Transkription
 6. Übungen zum Vokal 'e', Revision Theorie
 7. Übungen zum Vokal 'e', Transkription
 8. Übungen zum Vokal 'e', Übungen zum Vokal 'i', Revision Theorie
 9. Übungen zum Vokal 'i', Transkription
 10. Übungen zum Vokal 'i', Übungen zum Vokal 'o', Revision Theorie
 11. Übungen zum Vokal 'o', Übungen zum Vokal 'u', Revision Theorie
 12. Übungen zum Vokal 'u', Transkription
 13. Übungen zu den Diphtongen, Revision Theorie, Transkription
 14. Übungen zum Satzganzen
 15. Übungen

Ishodi učenja
 1. Kann sich phonetisch korrekt im Sinne der Standardsprache (inklusive Satzmelodie und Akzent) ausdrücken
 2. Vermag allgemeine Kenntnisse zur Theorie der Phonetik mündlich wiederzugeben
 3. Kann Wörter und kurze Sätze transkribieren
 4. Kann bestehende Mängel mittels kontrastiver Fehleranalyse erkennen
Metode podučavanja
pojedinačni, grupni rad, rad u paru i frontalna nastava
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave, završni ispit na kraju semestra

Obavezna literatura
 1. Gehrmann, Siegfried: Deutsche Phonetik in Theorie und Praxis. Zagreb: Školska knjiga, 1995.
 2. Rausch, Rudolf / Ilka Rausch: Deutsche Phonetik für Ausländer. Berlin, 1991.
Dopunska literatura
 1. Magerski, Christine/ Ilse, Janina: Phonetik (skripta) - Das Aussprachewoerterbuch. Duden Band 6, Dudenverlag, Mannheim/Wien/Zuerich, 1990
 2. Ursula Hirschfeld, Kerstin Reinke, Eberhard Stock, Phonothek intensiv. Aussprachetraining, Berlin und Muenchen: Langenscheidt KG 2007

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar