Izgovorne vježbe iz njemačkog jezika II

Naziv
Izgovorne vježbe iz njemačkog jezika II
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
1
Šifra
36030
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
15

Cilj
Uvježbavanje i usvajanje izgovora njemačkih glasova. Student na ovom kolegiju treba naučiti pravilan njemački izgovor U kolegiju se daju osnovne informacije o fonetici njemačkoga jezika. Posebna pozornost posvećuje se artikulacijskoj fonetici, pri čemu se uvježbava izgovor glasova njemačkoga jezika. Proučava se odnos između glasa i slova u njemačkom jeziku i tumače znakovi međunarodnoga fonetskoga alfabeta s obzirom na glasove njemačkoga jezika. Kontrastivnim pristupom osvješćuju se razlike između njemačkih i hrvatskih glasovnih sustava na razini pojedinačnih glasova.
Sadržaj
 1. Einführung, Theorie
 2. Theorie, Übungen zum mittleren Zentralvokal
 3. Übungen zum mittleren Zentralvokal, Frikative: Theorie
 4. Ich-Laut und Ach-Laut, Übungen
 5. Ich-Laut und Ach-Laut, Übungen
 6. Plosive: Theorie
 7. Übungen zu den Plosiven
 8. Plosive, Aspiration, Auslautverhärtung - Theorie
 9. Übungen zu den velaren Nasalen und vokalischem Neueinsatz, Theorie
 10. Übungen zum vokalischen Neueinsatz, Übungen zum L-Laut
 11. Übungen zum L-Laut, Übungen allgemein
 12. Übungen zum R-Laut, Theorie
 13. Übungen zum R-Laut, Übungen allgemein
 14. Wiederholung
 15. Prüfungsvorbereitung

Ishodi učenja
 1. Kann Wörter und kurze Sätze transkribieren
 2. Kann bestehende Mängel mittels kontrastiver Fehleranalyse erkennen
 3. Kann sich phonetisch korrekt im Sinne der Standardsprache (inklusive Satzmelodie und Akzent) ausdrücken
 4. Vermag allgemeine Kenntnisse zur Theorie der Phonetik mündlich wiederzugeben
Metode podučavanja
pojedinačni, grupni rad, rad u paru i frontalna nastava
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave, završni ispit na kraju semestra

Obavezna literatura
 1. Eberhard Stock und Ursula Hirschfeld (Hg.), Phonetik. Deutsch als Fremdsprache. Leizig/Berlin/München u.a.: Langenscheidt1996
 2. Hans Otto Spillmann, Einführung in die Linguistik. Germanistische Fernstudien Einheit 5, Berlin/München/Wien: Langenscheidt 2000
 3. Siegfried Gehrmann, Deutsche Phonetik in Theorie und Praxis. Zagreb: Skolska Knjiga 1994
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar