Modul 3: Izvaneuropske kulture i moderna umjetnost

Naziv
Modul 3: Izvaneuropske kulture i moderna umjetnost
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
125513
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente s utjecajem izvaneuropskih kultura na umjetnost Zapada. Pri tome se različite pojave i transfer utjecaja razmatraju u širem društveno-političkom i kulturnom kontekstu te kroz različite medije: od likovnih umjetnosti do grafičkog i produkt dizajna, mode, oblikovanja interijera i scenografije itd. Ključna djela moderne i suvremene umjetnosti promatraju se iz novog rakursa te se osvještavaju načini na koje su afrička i azijska kultura i umjetnost utjecali na razvojnu liniju umjetnosti 20. stoljeća.
Sadržaj
 1. Uvodno izlaganje i upoznavanje s tematikom.
 2. Albert Eckhout i Frans Post: otkrivanje izvaneuropskih kultura u zlatnom vijeku nizozemskog slikarstva. Orijentalizam.
 3. Uloga svjetskih i kolonijalnih izložbaba u transferu utjecaja.
 4. Japonisme. Slučaj Paul Gauguin.
 5. Henri Matisse, fovizam i "primitivno". Njemački ekspresionizam.
 6. Pablo Picasso i "Gospođice iz Avignona" - različiti teorijski pristupi.
 7. Kolokvij.
 8. Dadaizam i izvaneuropske kulture.
 9. Izvaneuropske kulture i moderna skulptura: Brancusi, Modigliani, Epstein, Lipchniz i Gaudier-Brzeska.
 10. Pariz između dva svjetska rata - fascinacija Drugim i egzotičnim kroz likovnu umjetnost, grafički dizajn, produkt dizajn, modu i oblikovanje interijera.
 11. Pariz između dva svjetska rata - fascinacija Drugim i egzotičnim kroz film, kazalište, glazbu i ples.
 12. Nadrealizam i izvaneuropske kulture. Nancy Cunard i Charles Ratton.
 13. Poslijeratna američka i europska umjetnost. Gutai.
 14. Suvremena umjetnost: Afrika i Azija.
 15. Zaključna razmatranja. Kolokvij.

Ishodi učenja
 1. Analiza utjecaja koji su etnografski muzeji te svjetske i kolonijalne izložbe imali u transferu utjecaja i upoznavanju umjetnika s izvaneuropskim kulturama
 2. Upoznavanje različitih teorijskih modela i njihova primjena u analizi ključnih djela moderne umjetnosti
 3. Prepoznavanje složenih odnosa između umjetnosti i šireg društveno-političkog konteksta
 4. Upoznavanje sa suvremenim umjetnicima koji se bave postkolonijalnim stanjem i pitanjem "drugoga"
 5. Prepoznavanje utjecaja izvaneuropskih kultura na različitim područjima (dizajn, kazalište, glazba, film)
 6. Usvajanje novih pojmova ("primitivno", "drugo") i njihova primjena u kontekstu povijesti moderne umjetnosti
 7. Proširivanje usvojenih znanja i prepoznavanje različitih utjecaja izvaneuropskih kultura na moderno slikarstvo i skulpturu
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, samostalni zadaci, mentorski rad.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit (dva kolokvija tijekom nastave), seminarski rad.

Obavezna literatura
 1. "Umjetnost 20. stoljeća", ur. Walter F. Ingo, Zagreb: Taschen / VBZ, 2005. (odabrana poglavlja)
 2. Hal Foster, Rosalin Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin Buchloh: "Art since 1900: Modernism, Antimodernism, Postmodernism, London: Thames&Hudson, 2004. (odabrana poglavlja)
 3. Petrine Archer-Straw, "Negrophilia: Avant-Garde Paris and Black Culture in the 1920s", London: Thames & Hudson, 2000., str. 9−21, 107-119.
 4. Gill Perry, Primitivism and the Modern, u: "Primitivism, Cubism, Abstraction: The Early Twentieth Century, London, New Haven: Yale Uniiversity Press, 1993., 3-85.
 5. Linda Weintraub, "Making Contemporary Art: How Today's Artists Think and Work", London: Thames & Hudson, 2003. (odabrana poglavlja)
 6. Ghislaine Wood, The Exotic, u: "Art Deco 1910-1939", London: V&A Publications, 2003., str. 125−137.
 7. Zbirka članaka s JSTOR-a koju će studenti dobiti na nastavi
 8. Predavanja i prezentacije dostupne preko sustava Omega
Dopunska literatura
 1. Zbirka članaka s JSTOR-a koju će studenti dobiti na nastavi
 2. Colin Rhodes, "Primitivism and Modern Art", London: Thames & Hudson, 1994.
 3. "Primitivism in 20th Century Art: Affinity of the Tribal and the Modern", sv. 1 i 2, ur. William Rubin, New York: MOMA, 1984.
 4. "Primitivism and Twentieth-Century Art: A Documentary History", ur. Jack Flam, Miriam Deutch, Berkley: University of California press, 2003.
 5. "Africa Remix: Contemporary Art of a Continent", ur. Simon Njami, Ostfilden: Hatje Cantz, 2005.

Obavezan predmet na studijima