Izvori za ranonovovjekovnu povijest II.

Naziv
Izvori za ranonovovjekovnu povijest II.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
5
Šifra
124436
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj predmeta jest razvijanje i podizanje na bitno višu razinu znanja i vještina stečenih na predmetu „Izvori za ranonovovjekovnu povijest 1“ što se tiče sposovnosti korištenja latinskih tiskanih izvora te početak rada na rukopisnim izvorima radi osposobljavanja budućih povjesničara za direktan kontakt s arhivskom građom ranoga novoga vijeka.
Sadržaj
 1. Uvod u rad kolegija
 2. Latinitet u hrvatskim društvima ranoga novog vijeka
 3. Karakteristike latinskog jezika i pisma ranoga novog vijeka
 4. Latinski u školi: analiza odabranih izvora I
 5. Latinski u školi: analiza odabranih izvora II
 6. Latinski u duhovnoj i svjetovnoj sferi: analiza odabranih izvora I
 7. Latinski u duhovnoj i svjetovnoj sferi: analiza odabranih izvora II
 8. Latinski u duhovnoj i svjetovnoj sferi: analiza odabranih izvora III
 9. Latinski u regionalnim kontekstima: analiza odabranih izvora I
 10. Latinski u regionalnim kontekstima: analiza odabranih izvora II
 11. Latinski u regionalnim kontekstima: analiza odabranih izvora III
 12. Latinski u javnoj i privatnoj sferi: analiza odabranih izvora I
 13. Latinski u javnoj i privatnoj sferi: analiza odabranih izvora II
 14. Latinski u javnoj i privatnoj sferi: analiza odabranih izvora III
 15. Završna evaluacija rada: Značenje latinskih izvora u radu hrvatskog povjesničara ranoga novog vijeka

Ishodi učenja
 1. Samostalno snalaženje u ranonovovjekovnim latinskim tekstovima srednje težine
 2. Samostalno prevođenje tih tekstova, uz pripremu
 3. Prepoznavanje kratica i drugih paleografskih osobitosti ranonovovjekovnih rukopisa
 4. Čitanje i prijevod lakših latinskih rukopisnih tekstova, uz pripremu
 5. Razumijevanje teksta u okviru povijesne situacije koja se u njemu ogleda i iz njega proizlazi
 6. Produbljeno znanje o razdoblju ranog novog vijeka kao cjelini, posebno na hrvatskom prostoru
 7. Analiza samostalno prevedenih tekstova postaje osnova istraživačkog rada
Metode podučavanja
Rad na satu je intenzivan i individualno usmjeren..U vrijeme pripreme ispitnog prijevoda ponuđen je i individualni rad na konzultacijama.
Metode ocjenjivanja
Redovitost, aktivnost te napredak u znanju i vještinama studenata prati se iz sata u sat, iz teksta u tekst (30% ocjene). Završnu provjeru znanja predstavlja samostalna jezična obrada uz suglasnost s nastavnicom samostalno odabranog latinskog izvora u pismenom obliku (40% ocjene) te njegova usmena provjera (30% ocjene).

Obavezna literatura
 1. Latinitet u Europi / s posebnim osvrtom na hrvatski latinitet nekad i danas. Zbornik radova. Matica hrvatska, Rijeka 2006 (odabrana poglavlja).
 2. GORTAN – GORSKI – PAUŠ Latinska gramatika, Školska knjiga - Zagreb
 3. BELLOSZTENECZ, Joannis, Gazophilacium seu Latino-Illyricorum onomatum aerarium, Typis J. B. Weitz, Zagrabiae 1740. (reprint: 1972. i 1998.)
 4. JAMBREŠIĆ, Andrija, Lexicon Latinum interpretatione Illyrica, Germanica et Hungarica, Typis Academicis Societatis jesu, Zagrabiae 1742. (reprint: 1992.)
 5. MAREVIĆ, Jozo, Lexicon Latino-Croaticum encyclopaedicum, vol I i II, Matica hrvatska, Zagreb 2000.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij