Izvori za ranonovovjekovnu povijest IV.

Naziv
Izvori za ranonovovjekovnu povijest IV.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
5
Šifra
124437
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj ovog predmeta, četvrtog u nizu kolegija koji razvijaju povjesničarske kompetencije glede funkcionalnog korištenja latinskih izvora, jest primjena i daljnje razvijanje stečenih znanja i vještina, i to na konkretnim primjerima uzetima iz tematike koju su studenti izabrali za svoje diplomske radove, bez obzira na to jesu li tiskani ili rukopisni.
Sadržaj
 1. Uvod u rad kolegija
 2. Utvrđivanje tematskih krugova odabranih za diplomske radove sudionika kolegija, iz kojih će u dogovorenom ritmu i uz prethodnu suglasnost nastavnice stizati konkretni izvori za analizu
 3. Odabrani tiskani ili rukopisni tekst po izboru zaduženog studenta, uz njegovu prezentaciju i kontekstualizaciju samog izvora na početku sata
 4. Odabrani tiskani ili rukopisni tekst po izboru zaduženog studenta, uz njegovu prezentaciju i kontekstualizaciju samog izvora na početku sata
 5. Odabrani tiskani ili rukopisni tekst po izboru zaduženog studenta, uz njegovu prezentaciju i kontekstualizaciju samog izvora na početku sata
 6. Odabrani tiskani ili rukopisni tekst po izboru zaduženog studenta, uz njegovu prezentaciju i kontekstualizaciju samog izvora na početku sata
 7. Odabrani tiskani ili rukopisni tekst po izboru zaduženog studenta, uz njegovu prezentaciju i kontekstualizaciju samog izvora na početku sata
 8. Odabrani tiskani ili rukopisni tekst po izboru zaduženog studenta, uz njegovu prezentaciju i kontekstualizaciju samog izvora na početku sata
 9. Odabrani tiskani ili rukopisni tekst po izboru zaduženog studenta, uz njegovu prezentaciju i kontekstualizaciju samog izvora na početku sata
 10. Odabrani tiskani ili rukopisni tekst po izboru zaduženog studenta, uz njegovu prezentaciju i kontekstualizaciju samog izvora na početku sata
 11. Odabrani tiskani ili rukopisni tekst po izboru zaduženog studenta, uz njegovu prezentaciju i kontekstualizaciju samog izvora na početku sata
 12. Odabrani tiskani ili rukopisni tekst po izboru zaduženog studenta, uz njegovu prezentaciju i kontekstualizaciju samog izvora na početku sata
 13. Odabrani tiskani ili rukopisni tekst po izboru zaduženog studenta, uz njegovu prezentaciju i kontekstualizaciju samog izvora na početku sata
 14. Odabrani tiskani ili rukopisni tekst po izboru zaduženog studenta, uz njegovu prezentaciju i kontekstualizaciju samog izvora na početku sata
 15. Završna diskusija i evaluacija rada kolegija

Ishodi učenja
 1. funkcionalno snalaženje u latinski pisanoj arhivskoj građi u arhivu i izvan njega
 2. sposobnost određivanja stupnja relevantnosti pojedinog latinskog dokumenta za istraživanje koje je u tijeku
 3. pozitivan stav prema uključivanju latinski pisane građe u poduzeto istraživanje, što je za istraživanje ranog novog vijeka velika prednost jer latinska građa prevladava
Metode podučavanja
Visoki stupanj suradnje sa studentima u izboru tema i tekstova. Po potrebi individualni rad na konzultacijama.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra ocjenjuje se redovitost i posebno stupanj angažiranosti u osmišljavanju vlastitog doprinosa kolegiju kvalitetnim izborom izvora (50% ocjene). Na kraju semestra predaje se pisani rad koji se sastoji iz samostalno odabranog (većeg) izvora iz tematike vlastitog diplomskog rada, njegovog prijevoda i interpretacije (50% ocjene).

Obavezna literatura
 1. Latinitet u Europi / s posebnim osvrtom na hrvatski latinitet nekad i danas. Zbornik radova. Matica hrvatska, Rijeka 2006 (odabrana poglavlja).
 2. GORTAN – GORSKI – PAUŠ Latinska gramatika, Školska knjiga - Zagreb
 3. BELLOSZTENECZ, Joannis, Gazophilacium seu Latino-Illyricorum onomatum aerarium, Typis J. B. Weitz, Zagrabiae 1740. (reprint: 1972. i 1998.)
 4. JAMBREŠIĆ, Andrija, Lexicon Latinum interpretatione Illyrica, Germanica et Hungarica, Typis Academicis Societatis jesu, Zagrabiae 1742. (reprint: 1992.)
 5. MAREVIĆ, Jozo, Lexicon Latino-Croaticum encyclopaedicum, vol I i II, Matica hrvatska, Zagreb 2000.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij