Jezične i prevoditeljske vježbe iz mađarskog jezika II.

Naziv
Jezične i prevoditeljske vježbe iz mađarskog jezika II.
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
124320
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
60

Cilj
A standard beszélt nyelv megértése, akár élőben, akár a médiában, olyan ismerős vagy ismeretlen témakörökben, amelyekkel a magán, a társadalmi, a tanulmányi, vagy a szakmai életben találkozni lehet. Széleskörű szókincsfejlesztés gazdaság, politika, környezetvédelem témakörökben. A nyelv folyamatos és hatékony használata az általános, a tudományos, a szakmai, valamint a szabadidős témákban egyaránt.
Sadržaj
 1. Nyelv, nyelvtanulás. Nyelvi diszkrimináció, nyelvpolitika.
 2. A munka világa. Álláspályázat, motivációs levél. Munkahelyi problémák. Munkanélküliség.
 3. Étkezési szokások. Génmódosított élelmiszerek. Biogazdálkodás.
 4. Szolgáltatások. Korrupció. A pénzügyi válság okai. Megoldások.
 5. Lakóhely. Környezetünk. Mit jelent jó életszínvonalon élni? Teszt 1.
 6. Környezetszennyezés. Szelektív hulladékgyűjtés.
 7. Magyar találékonyság. Találmányok, Nobel-díjasok.
 8. Sport,sportágak, olimpiák. Extrém sportok. Prezentáció.
 9. Művelődés, szórakozás. Színházi anekdoták. Különleges hobbik.
 10. Utazás, közlekedés a városban. Dugó-díj. Telekocsi-rendszer. A 4-es metró építése. Teszt 2.
 11. Nemzeti parkok Horvátországban és Magyarországon. Védett állatok, védett növények. Az országos Kéktúra.
 12. Tájegységek, hungarikumok.
 13. A magyar nyelv az informatika korában. Internetes nyelvhasználat. Romlik-e a nyelv?
 14. A magyar és a horvát építészet. Stílusok, építészek.
 15. A média hatása mindennapjainkra. Teszt 3.

Ishodi učenja
 1. Igen önállóan képes olvasni, képes alkalmazkodni a különféle célú szövegek stílusához, a kívánt sebességhez, és a megfelelő referenciaforrásokat válogatva használja.
 2. Széles körű aktív olvasásra szánt szókinccsel rendelkezik, de nehézségei támadhatnak a ritkábban előforduló kifejezésekkel
 3. Világos, részletes szövegeket tud írni érdeklődési körével kapcsolatos számos témakörben.
 4. Több forrásból származó adatokat és érveléseket tud összegezni és értékelni.
 5. Össze tudja foglalni a tényszerű és irodalmi szövegek széles skáláját.
 6. Össze tud foglalni kivonatokat olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, amelyek véleményeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak
Metode podučavanja
Többféle módszer kombinációja a minél eredményesebb készségfejlesztés érdekében: kommunikatív módszer projekt módszer audiovizuális elemek használata az önálló munka ösztönzése ( prezentációk tartása) Változatos munkaformák alkalmazása.
Metode ocjenjivanja
Rendszeres részvétel Órai aktivitás Rendszeres házi feladat-írás 1 prezentáció tartása 3 sikeres teszt a szemeszter folyamán Ezen feltételek teljesülése esetén a szemeszter végén írásbeli és szóbeli vizsga.

Obavezna literatura
 1. Novotny Júlia-Nagy Ágnes: Felsőfokon magyarul 1. rész: http://mek.oszk.hu/03300/03311/pdf/
 2. Novotny Júlia-Nagy Ágnes: Felsőfokon magyarul 2. rész: http://mek.oszk.hu/03300/03311/pdf/
Dopunska literatura
 1. Laczkó Tibor-Rácz Edit: Magyar üzleti nyelvkönyv, Debrecen, 2004.
 2. Laczkó Tibor-Rácz Edit: Munkafüzet a magyar üzleti nyelvkönyvhöz, Debrecen, 2005.

Obavezan predmet na studijima
 1. Hungarologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar