Jezične i prevoditeljske vježbe iz mađarskog jezika III.

Naziv
Jezične i prevoditeljske vježbe iz mađarskog jezika III.
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
117571
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
60

Cilj
Hosszabb beszélt szövegeket megértése olyan elvont vagy komplex témákról, amelyek nem tartoznak a saját szakterületéhez. Számos beszélt nyelvi és idiomatikus kifejezés felismerése, és érzékeli a regiszterek (egy-egy szakma, sportág) sajátos szókincse) váltakozását. Szinte minden erőfeszítés nélkül képes folyamatosan és spontán módon kifejezni magát.Jelentős szókincskészletét jól vezényli, ami azt is lehetővé teszi, hogy az esetleges hiányosságokat körülírással könnyedén pótolja. Világos, jól szerkesztett szövegek írása összetett témákról, a lényeges, fontos kérdések kihangsúlyozása, a nézetek kiegészítő gondolatokkal, érvekkel és megfelelő példákkal való kifejtése.
Sadržaj
 1. "Az vagy, amit megeszel..." Szükséges-e ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó (bio) termékeket vásárolni? Érvek és ellenérvek.
 2. A szabad kereskedelem csapdái. Határok nélkül. Előnyök és hátrányok.
 3. Egy környezetvédelmi tüntetés története. Civil mozgalmak. Önkéntes munkák.
 4. A jó pap is holtig tanul: az oktatási rendszer Bologna tükrében.
 5. Együttélési formák; nemzetiségek/kisebbségek; egyházak/civil szervezetek Teszt 1.
 6. Szenvedélybetegségek, függőségek.
 7. A családok szociális helyzete; a családi támogatások rendszere; túlnépesedés /népességfogyás; család/karrier
 8. Lakáshelyzet; a lakásépítés nehézségei; a hajléktalanság és okai, lakás és mobilitás
 9. A fogyasztói társadalom; vásárlás hitelre/kártyával/interneten; üzleti hálózatépítés; bevásárlóturizmus.
 10. Az Internet az üzleti kommunikációban; fax, e-mail kontra hagyományos levelezés. Teszt 2.
 11. A szolgáltatások minősége/garanciája; minőségi kifogások/kártérítés; a szolgáltatóipar szerepe, jelentősége; elektronikus szolgáltatások/online rendelés
 12. A művészetek szerepe egykor és ma; közgyűjtemények és fenntartásuk; mecenatúra; régiségek/aukció
 13. Természeti katasztrófák és következményeik; az ózonlyuk (kialakulása, következményei); az általános felmelegedés veszélyei
 14. A tudomány/kutatás az egészségügy szolgálatában; mszerek a gyógyításban; gyógyíthatatlan betegségek/eutanázia; alternatív irányzatok a gyógyításban/genetika
 15. Médiabirodalmak; közszolgálati és kereskedelmi tv/rádió; a tájékoztatás objektivitása, pártatlansága Teszt 3.

Ishodi učenja
 1. Képes hosszabb, nehezebb szövegeket összefoglalni.
 2. Képes megérteni bármilyen autentikus, anyanyelvi szint beszédtempóban elhangzó szöveget globálisan és apró részleteiben is.
 3. Képes folyékonyan, gördülékenyen és pontosan kifejezni gondolatait, árnyaltan, megfelelő stílusban.
 4. Képes megérteni pontos információkat és megkülönböztetni az összes írott forma stílusát,
 5. beleértve elvont, felépítésében vagy nyelvében összetett autentikus szövegeket is,
 6. Képes világos, jól strukturált, logikusan felépített, adekvát stílusú szöveg írására különféle témakörökben és szövegtípusokban
 7. Képes igényes lexikájú magyar nyelv elvontabb témájú hallott szöveget a célnyelven közvetíteni.
Metode podučavanja
Többféle módszer kombinációja a minél eredményesebb készségfejlesztés érdekében: kommunikatív módszer projekt módszer audiovizuális elemek használata az önálló munka ösztönzése ( prezentációk tartása) Változatos munkaformák alkalmazása.
Metode ocjenjivanja
Rendszeres részvétel Órai aktivitás Rendszeres házi feladat-írás 1 prezentáció tartása 3 sikeres teszt a szemeszter folyamán Ezen feltételek teljesülése esetén a szemeszter végén írásbeli és szóbeli vizsga.

Obavezna literatura
 1. Novotny Júlia-Nagy Ágnes: Felsőfokon magyarul 2. rész: http://mek.oszk.hu/03300/03311/pdf/
 2. Hegedűs Rita-Oszkó Beatrix: Magyar Mozaik 4. Akadémiai Kiadó, 2005.
 3. Hegedűs Rita-Oszkó Beatrix: Magyar Mozaik 4. Munkafüzet. Akadémiai Kiadó, 2005.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Hungarologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar