Jezične i prevoditeljske vježbe iz mađarskog jezika IV.

Naziv
Jezične i prevoditeljske vježbe iz mađarskog jezika IV.
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
124321
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
60

Cilj
A hallgatókat felkészítjük arra, hogy képesek legyenek megérteni bármilyen autentikus, anyanyelvi szintű beszédtempóban elhangzó szöveget globálisan és apró részleteiben is. A hallgatókat felkészítjük arra, hogy képesek legyenek folyékonyan, gördülékenyen és pontosan kifejezni gondolataikat, árnyaltan, megfelelő stílusban és hatékony logikai szerkezeteket alkalmazva megfogalmazni véleményüket. A hallgatókat felkészítjük arra, hogy képesek legyenek megérteni pontos információkat és megkülönböztetni az összes írott forma stílusát, beleértve elvont, felépítésében vagy nyelvében összetett autentikus szövegeket is, amelyek forrása szakcikk és irodalmi alkotás is lehet.
Sadržaj
 1. Magyar feltalálók, találmányok Funkcióigék
 2. Magyar és horvát Nobel-díjasok Marslakók és egyéb csodabogarak
 3. Hungarikumok
 4. Keresd a nőt! Férfiak és nők Feminizmus, nőmozgalmak, diszkrimináció Híres házaspárok a történelemben
 5. A családi tűzhely Szerepek, munkamegosztás Teszt 1.
 6. A tudomány az egészségügy szolgálatában Genetika, nanotechnológia, alternatív gyógymódok
 7. Az Európai Unió szerepe a világpolitikában Az EU versenyképessége a világgazdaságban Egységes valuta
 8. Mire költöd? A pénz szerepe a mai világban Idiómák
 9. A banki szolgáltatások Internetes banki szolgáltatások Hitelfajták
 10. A marketing szerepe Márkanevek, márkahűség Teszt 2.
 11. Bedőlünk nekik? - A reklámok szerepe Az üzleti élet E-marketing, szórólapok
 12. A kommunikáció különböző formái napjainkban Közösségi oldalak Nemzeti nyelvek kontra angol - nyelvromlás
 13. A mai magyar és a mai horvát társadalom Aktuális hírek, aktuális problémák
 14. Ünnepek, hagyományok Prezentációk
 15. Teszt 3. Összefoglaló ismétlés

Ishodi učenja
 1. Beszédértés: élő beszéd, gépi hang, narratív szöveg vagy több szereplős párbeszéd könnyed megértése
 2. Beszédkészség: információk, gondolatok folyékony és pontos átadása
 3. A hallgató képes a célnyelv idiomatikus kifejezéseit is használva könnyedén részt venni
 4. váratlan élethelyzetekben anyanyelvi beszélőkkel folytatott kommunikációban.
 5. Olvasáskészség: képesek megérteni pontos információkat és megkülönböztetni az összes
 6. írott forma stílusát, beleértve elvont, felépítésében vagy nyelvében összetett autentikus
 7. szövegeket is, amelyek forrása szakcikk és irodalmi alkotás is lehet.
 8. Íráskészség: világos, jól strukturált, logikusan felépített, adekvát stílusú szövegek írása
 9. különféle témakörökben és szövegtípusokban
 10. Közvetítési készség: igényes lexikájú magyar nyelvű elvontabb témájú hallott szövegek
 11. célnyelven való közvetítése.
Metode podučavanja
Többféle módszer kombinációja a minél eredményesebb készségfejlesztés érdekében: kommunikatív módszer projekt módszer audiovizuális elemek használata az önálló munka ösztönzése ( prezentációk tartása) Változatos munkaformák alkalmazása.
Metode ocjenjivanja
Rendszeres részvétel Órai aktivitás Rendszeres házi feladat-írás 1 prezentáció tartása 3 sikeres teszt a szemeszter folyamán Ezen feltételek teljesülése esetén a szemeszter végén írásbeli és szóbeli vizsga.

Obavezna literatura
 1. Novotny Júlia-Nagy Ágnes: Felsőfokon magyarul 2. rész: http://mek.oszk.hu/03300/03311/pdf/
 2. Hegedűs Rita-Oszkó Beatrix: Magyar Mozaik 4. Akadémiai Kiadó, 2005.
 3. Hegedűs Rita-Oszkó Beatrix: Magyar Mozaik 4. Munkafüzet. Akadémiai Kiadó, 2005.
Dopunska literatura
 1. Laczkó Tibor-Rácz Edit: Magyar üzleti nyelvkönyv, Debrecen, 2004.
 2. Laczkó Tibor-Rácz Edit: Munkafüzet a Magyar üzleti nyelvkönyvhöz, Debrecen, 2004.

Obavezan predmet na studijima
 1. Hungarologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 4. semestar