Jezične vježbe iz mađarskog jezika II.

Naziv
Jezične vježbe iz mađarskog jezika II.
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
ECTS bodovi
7
Šifra
36016
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Stjecanje osnovnih jezičnih kompetencija mađarskog jezika.
Sadržaj
 1. U restoranu. Jelovnik I. Osnove određene i neodređene konjugacija. Određena konjugacija .
 2. U restoranu. Jelovnik II. Određena konjugacija II. Instrumental.
 3. U društvu. Neupravni govor.
 4. Znamenitosti Budimpešte. Određena konjugacija III. Osobne zamjenice u instrumentalu.
 5. Putovanje javnim prijevozom po Budimpešti. Složene rečenice: mjesne zavisne rečenice. Neki glagoli s infinitivom. Postpozicije s osobnim zamjenicama.
 6. Idemo u kino. Pokazne zamjenice sa sufiksima za: inessivus, superessivus, illativus, sublativus, elativus, delativus, adessivus, ablativus, allativus, dativus i instumental.
 7. U kazalištu. Tvorba priloga od pridjeva. Uljudni način zamolbe.
 8. Ukrali su mi auto. Tvorba perfekta I.
 9. Susret s prijateljem nakon puno vremena. Složene rečenice: vremenske zavisne rečenice. Tvorba perfekta II.
 10. Životopis. Tvorba perfekta III. Određena konjugacija u slučaju kad je objekt drugo lice singulara ili plurala.
 11. Dogovor intervjua. Povratne zamjenice. Složene rečenice: atributne zavisne rečenice.
 12. Putovanje vlakom. Komparacija pridjeva. Posvojne zamjenice.
 13. Intervju s jednom glumicom. Uspoređivanje. Način izražavanja trajanja vremena u prošlosti.
 14. Vježbe i utvrđivanje gradiva.
 15. Pripreme za pismeni i usmeni ispit.

Ishodi učenja
 1. Moći razumjeti osnovne poznate riječi i osnovne fraze iz svakodnevnog života (npr. jednostavne podatke o sebi i obitelji, informacije vezane uz kupovanje, neposrednu okolinu, posao).
 2. Moći čitati i razumjeti kratke, jednostavne tekstove i pronaći u njima tražene informacije.
 3. Moći voditi jednostavan razgovor o dobro poznatim temama .
 4. Moći pisati kratke, jednostavne bilješke i poruke. Moći napisati vrlo jednostavno osobno pismo.
Metode podučavanja
Kontrastivna metoda poučavanja gramatičkoh sadržaja Interaktivna komunikacija - između profesora i studenta, rad u paru ili u grupi. Samostalan rad. Audio-vizualna metoda Rad s tekstom
Metode ocjenjivanja
Aktivno sudjelovanje u nastavi, domaće zadaće, kolokviji tijekom semestra Završni pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Szita Szilvia - Pelcz KAtalin: MAgyarOk, Magyar nyelvkönyv A1-A2, Pécsi Tudományegyetem, 2013.
 2. Erdős József: Új színes magyar nyelvkönyv I, Balassi Intézet, 2007.
 3. Durst Péter: Lépésenként magyarul 1, Szegedi Tudományegyetem, 2004.
Dopunska literatura
 1. Hadrovics László - Nyomárkay István: Horvát-magyar kisszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1996.
 2. Hadrovics László - Nyomárkay István: Magyar-horvát kisszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003.
 3. László Keresztes: A Practical Hungarian Grammar, Debreceni Nyári Egyetem, Debrecen, 1999.

Obavezan predmet na studijima
 1. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar