Jezične vježbe iz mađarskog jezika IV.

Naziv
Jezične vježbe iz mađarskog jezika IV.
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
ECTS bodovi
7
Šifra
51198
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
120

Cilj

Unapređivanje jezičnih kompetencija za gramatički i komunikacijski korektno usmeno i pismeno izražavanje na mađarskom jeziku u svakodnevnim životnim situacijama. Utvrđivanje, primjena prije stječenog znanja. Usvajanje i uvježbavanje gramatičkih pravila, oblika i primjene kondicionala, kauzativnih glagola, veznika, glagolskih pridjeva i glagolskih priloga. Usvajanje i primjena vokabulara i frazeologije vezanih za frekventnije komunikacijske teme.
Sadržaj
 1. Jezik športa: terminologija, frazeologija – čitanje/prijevod tekstova, gledanje kraćih filmova, Jezik sporta: terminologija, frazeologija – čitanje/prijevod tekstova, gledanje kraćih filmova televizijskog prijenosa športskih događanja. Uvježbavanje u dijalozima. Glagoli sportskih aktivnosti, glagoli s prefiksima.
 2. Dijalozi o svakodnevnim aktivnostima: primjena glagola “szokott” (“običavati”) + infinitiv u svakodnevnom govoru. Usklađivanje pokaznih i odnosnih zamjenica u složenim rečenicama.
 3. 
Obiteljski događaji: rođendan, vjenčanje, u gostima. Običaji, navike: razgovor, pisane zadaće, prevođenje. Primjena veznika u složenim rečenicama.
 4. Gastronomija: od kupovanja do ručka, sastojci, kuhanje, za stolom, u restoranu – pismene i usmene vježbe. Glagoli s prefiksima. Ponavljanje, učvršćivanje gradiva.
 5. Na radnom mjestu: vrste poslova, radna sredina, uvjeti; želje, planovi. Kondicional u sadašnjem vremenu: jednostavne i složene rečenice. Kondicional u uljudnim frazama.
 6. 
Kondicional u prošlom vremenu: “ što sam trebao drugačije raditi?” – govorne vježbe. Red riječi u kondicionalu; glagoli s prefiksima. Ponavljanje, utvrđivanje.
 7. Ponavljanje, utvrđivanje; pismena provjera znanja (1.)
 8. 
Slobodno vrijeme: aktivnosti, hobi, zabava – referati, “intervju”. Postpozicije “miatt”, “helyett”, “iránt”: dekliniranje. Postpozicije “alapján”, “fogva”, “ellenére”.
 9. Poslovi u domaćinstvu, spremanje, obnova stana: kauzativni glagoli u sadašnjem i budućem vremenu. Svakodnevna primjena kauzativnih glagola: usmene i pismene vježbe, kratki filmovi.
 10. Kauzativni glagoli u prošlom vremenu. Pravopisni problemi s kauzativom: uvježbavanje. Red riječi, prefiksi u kauzativu.
 11. Jezik turizma. Upoznavanje Budimpešte: razgled grada, kulturni spomenici, događanja – dijalozi, referati. Pokazne zamjenice s postpozicijama.
 12. Jezik turizma. Razgledavanje Zagreba: referati o znakovitim mjestima, spomenicima. Glagolski pridjevi.
 13. Jezik turizma. Izlet u Mađarsku: znakovita mjesta – dijalozi, referati. Glagolski prilozi.
 14. 
Vježbe i utvrđivanje gradiva. Pismena provjera znanja (2.).
 15. 
Pripreme za pismeni i usmeni ispit.

Ishodi učenja
 1. Beszédértés: megértik az aktuális eseményekről, ill. személyes és szakmai témakörökről szóló rádió- és tv-programokat, ha a beszéd viszonylag lassú tempójú és tagolt.
 2. Beszédkészség: képesek különböző élethelyzetekben kommunikálni.
 3. Személyes véleményüket ki tudják fejezni számukra ismerős, személyes és mindennapi témakörökben, amelyek élményeket, és eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat írnak le.
 4. Olvasáskészség: a hallgatók képesek globálisan és egyes lényeges részleteiben is megérteni gyakran használt mindennapi vagy munkával kapcsolatos nyelvezetű szövegeket (pl. álláshirdetés, használati utasítás, magánlevelek stb.).
 5. Íráskészség: a hallgatók képesek rövid, egyszerű szöveg megírására, amely információt és személyes véleményt tartalmaz ismerős vagy személyes témakörökben.
 6. Közvetítési készség: átlagos nehézségű magyar nyelvű szöveg tartalmának a célnyelven szóban közvetítése.
 7. Képesek átlagos nehézségű írott célnyelvi szöveget a stílus pontos visszaadása nélkül elfogadható pontossággal szótár segítségével magyarra fordítani.
Metode podučavanja
Többféle módszer kombinációja a minél eredményesebb készségfejlesztés érdekében: kommunikatív módszer projekt módszer audiovizuális elemek használata az önálló munka ösztönzése ( prezentációk tartása) Változatos munkaformák alkalmazása.
Metode ocjenjivanja
Rendszeres részvétel Órai aktivitás Rendszeres házi feladat-írás 1 prezentáció tartása 2 sikeres teszt a szemeszter folyamán Ezen feltételek teljesülése esetén a szemeszter végén írásbeli és szóbeli vizsga.

Obavezna literatura
 1. Durst Péter: Lépésenként magyarul- Magyar nyelvkönyv középhaladóknak
Dopunska literatura
 1. Hlavacska Edit: Nyelvtani munkafüzet. Hungarolingua 2. Debreceni Nyári Egyetem, Debrecen, 1993.

Obavezan predmet na studijima
 1. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar