Jezične vježbe iz ruskog jezika 1

Naziv
Jezične vježbe iz ruskog jezika 1
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
36019
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
75

Cilj
Kolegij Jezične vježbe iz ruskog jezika 1 omogućuje studentima da razviju početne vještine slušanja, govorenja, čitanja i pisanja na ruskom jeziku te steknu komunikativnu kompetenciju na elementarnoj razini (A1) primjenjivu u ograničenom broju situacija svakodnevne komunikacije.
Sadržaj
 1. Lekcija: Начало; Teme: Azbuka. Pravila izgovora. Osnove pisanja; Govorna praksa: Pozdravljanje; Gramatika: Lične zamjenice. Rod imenica.
 2. Lekcija: Читаем и понимаем русские слова; Teme: Pravila izgovora. Temeljni leksik vezan uz studentsku svakodnevicu; Govorna praksa: Pozdravljanje; Gramatika: Posvojne zamjenice.
 3. Lekcija: Будем знакомы; Teme: Zanimanja . Države i nacionalnosti. Obitelj; Govorna praksa: Upoznavanje; Gramatika: Množina imenica (nominativ). Prezent glagola.
 4. Lekcija: На занятиях; Teme: Na predavanju. Dani u tjednu; Govorna praksa: Obraćanje sugovorniku. Molba. Odgovor na molbu; Gramatika: Pridjevi. Upitna zamjenica чей. Prezent glagola. Akuzativ jednine imenica kojima se označava što neživo.
 5. Ponavljanje gradiva. Provjera znanja: 1. kolokvij.
 6. Lekcija: Мой город; Teme: Grad. Godišnja doba. Brojevi 1-20; Govorna praksa: Orijentacija u gradu; Gramatika: Lokativ imenica. Nesklonjive imenice.
 7. Lekcija: Семейная фотография; Teme: Obitelj. Rođaci. Godišnja doba i mjeseci u godini. Datumi. Praznici; Govorna praksa: Telefonski razgovor; Gramatika : Genitiv jednine imenica.
 8. Lekcija: За продуктами; Teme: Trgovina. Cijene. Namirnice; Govorna praksa: Razgovor s prodavačem; Gramatika: Perfekt glagola. Akuzativ jednine imenica.
 9. Lekcija: Учиться всегда пригодится; Teme: Obrazovanje. Fakultet. Ocjene; Govorna praksa: Savjet. Prijedlog; Gramatika: Podjela glagola po vidu. Futur glagola. Dativ imenica.
 10. Ponavljanje gradiva. Provjera znanja: 2. kolokvij.
 11. Lekcija: Как провести свободное время; Teme: Interesi. Hobi. Sport; Govorna praksa: Izražavanje svoje ocjene čega; Gramatika: Instrumental imenica.
 12. Lekcija: Как провести свободное время; Teme: Interesi. Hobi. Sport; Govorna praksa: Izražavanje svoje ocjene čega; Gramatika: Instrumental imenica.
 13. Lekcija: Планируем рабочий день; Teme: Radni dan. Studentski tjedan. Govorna praksa: Poziv. Odgovor na poziv; Gramatika: Osnovni glagoli kretanja: идти-ходить, ехать-ездить. Prezent glagola sa sufiksima –ова-/-ева-.
 14. Lekcija: Планируем рабочий день; Teme: Radni dan. Studentski tjedan. Govorna praksa: Poziv. Odgovor na poziv; Gramatika: Osnovni glagoli kretanja: идти-ходить, ехать-ездить. Prezent glagola sa sufiksima –ова-/-ева-.
 15. Ponavljanje gradiva. Provjera znanja: 3. kolokvij.

Ishodi učenja
 1. studenti će poznavati osnovni leksik potreban za razgovor o svom slobodnom vremenu i moći će ga primjenjivati u govoru i pisanom tekstu na ruskom jeziku
 2. studenti će moći upotrebljavati imenice u pravilnom gramatičkom obliku (u oba broja i svim padežima osim genitiva množine) u govoru i pisanom tekstu na ruskom jeziku
 3. studenti će razlikovati gramatičke kategorije vida ruskih glagola u govoru i pisanom tekstu na ruskom jeziku
 4. studenti će upotrebljavati glagole u pravilnom obliku prezenta, perfekta i futura u govoru i pisanom tekstu na ruskom jeziku
 5. studenti će upotrebljavati pridjeve, lične i posvojne zamjenice uz imenice u pravilnom gramatičkom obliku (u oba broja i svim padežima osim genitiva množine) u govoru i pisanom tekstu na ruskom jeziku
 6. studenti će prepoznavati i upotrebljavati nesklonjive imenica u govoru i pisanom tekstu na ruskom jeziku
 7. studenti će upotrebljavati osnovne glagole kretanja u pravilnom obliku prezenta, perfekta i futura u govoru i pisanom tekstu na ruskom jeziku
 8. studenti će upotrebljavati glagole u pravilnom obliku imperativa u govoru i pisanom tekstu na ruskom jeziku
 9. studenti će upotrebljavati komunikacijske formule i ustaljene izraze ruskog jezika u najčešćim situacijama svakodnevne govorne prakse (pozdravljanje, upoznavanje, obraćanje, telefonski razgovor, davanje savjeta, izražavanje ocjene, davanje komplimenta)
 10. studenti će poznavati osnovni leksik potreban za razgovor o sebi i svojoj obitelji i moći će ga primjenjivati u govoru i pisanom tekstu na ruskom jeziku
 11. studenti će poznavati osnovni leksik potreban za razgovor o studentskom životu i moći će ga primjenjivati u govoru i pisanom tekstu na ruskom jeziku
 12. studenti će poznavati osnovni leksik potreban za razgovor o uobičajenom radnom danu i moći će ga primjenjivati u govoru i pisanom tekstu na ruskom jeziku
 13. studenti će moći samostalno sastaviti kraći tekst na ruskom jeziku na zadanu temu
 14. studenti će moći čitati kraće neadaptirane ruske tekstove s ciljem da uz upotrebu rječnika iz njih dobiju osnovne informacije
 15. studenti će upotrebljavati glavne i redne brojeva od 1-100 u govoru i pisanom tekstu na ruskom jeziku
Metode podučavanja
Usmena prezentacija nastavnog materijala, korištenje udžbenika, interakcija sa studentima, uporaba pismenih i usmenih leksičko-gramatičkih zadataka, PowerPoint prezentacije, korištenje audiomaterijala i videomaterijala, komunikacija i interakcija sa studentima putem sustava za učenje na daljinu Omega.
Metode ocjenjivanja
Pisanje i provjera domaćih zadaća, provjera i ocjenjivanje putem diktata i kolokvija.

Obavezna literatura
 1. Hrnjak, A., "Šag za šagom", Zagreb: Knjigra, 2011.
Dopunska literatura
 1. Černyšov, S. I., "Poehali!", Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2002.
 2. Poljanec, R., "Ruska gramatika za svakoga", Zagreb: Školska knjiga, 1989.
 3. Miller, L. V., "Žili-byli", Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2004.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar