Klasični njemački idealizam

Naziv
Klasični njemački idealizam
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
4
Šifra
51260
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Kolegij treba pružiti uvid u filozofske, metafilozofske te, djelomice, kulturološke aspekte studija filozofije općenito te posebno klasičnog njemačkog nasljeđa; namijenjen primarno studentima filozofije, otvoren za studente komparativne književnosti, germanistike, kulturne antropologije; daje prikaz nastanka i osnovnog toka klasičnog njemačkog idealizma preko primarnih izvora, uvesti u čitanje tekstova i razumijevanje pojmovnika i stilskih tvorbi, motivira za čitanje suvremenih interpretacija, osposobljava za primjenu klasično-idealističkog filozofskog nasljeđa na suvremenost; njeguje nasljeđe zagrebačke škole filozofije prakse.
Sadržaj
 1. opći opis predmeta; izvodi se u ljet. sem. 2014/15.http://www.ffzg.unizg.hr/filoz/preddipl-studij/njemacki-idealizam/

Ishodi učenja
 1. prikazati i protumačiti posebnost razdoblja njem. idealizma u povijesti filozofije s obzirom na filozofijske pravce i najznačajnije filozofijske sustave
 2. kritički prosuditi filozofijske pojmove i probleme u kontekstu njihova povijesnog razvoja
 3. ustanoviti sličnosti i razlike između različitih filozofijskih stajališta unutar iste filozofijske grane
 4. kritički prosuđivati klasične filozofijske tekstove i njihovu suvremenu recepciju
 5. pretraživati i kritički prosuđivati dostupne izvore u svrhu samostalnog usavršavanja u struci
 6. koristiti strani jezik u stručnoj komunikaciji
Metode podučavanja
predavanje s diskusijom
Metode ocjenjivanja
usmeni ispit (pismeni izvještaji o vlastitom radu tokom semestra = 1/4 ispitne obaveze; priprema i prezentacija ispitne literature nakon odlsušanog kolegija = 3/4 ispitne obaveze)

Obavezna literatura
 1. I. Kant, Kritika čistog uma ili drugo Kantovo djelo po izboru
 2. J. G. Fichte, djelo po izboru
 3. J. F. Schelling, djelo po izboru
 4. G. W. F. Hegel, djelo po izboru
Dopunska literatura
 1. Milan Kangrga, Klasični njemački idealizam (predavanja), FF press, Zagreb
 2. Povijest njemačkog klasičnog idealizma (po izboru)
 3. monografija o Kantu (po izboru)
 4. monografija o Fichteu (po izboru)
 5. monografija o Schellingu (po izboru)
 6. monografija o Hegelu (po izboru)

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 3. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij