Književni seminar 1 - Das deutschsprachige Volkstheater

Naziv
Književni seminar 1 - Das deutschsprachige Volkstheater
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
131568
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Nakon utvrđivanja pojma pučkog kazališta i pučkog komada (drame), seminarski rad koncentrirat će se na najpoznatija djela te vrste u književnosti njemačkoga jezičnog područja od 18. stoljeća do danas. Bitnim se pokazuje razlikovanje između starijega i novijeg tipa pučkog komada: stariji oblik vrste identičan je s različitim oblicima tekstova pisanih za pučka kazališta u 18. i 19. stoljeću (F. Raimund, J. Nestroy). U procesu ubrzane literarizacije pučkog komada važno mjesto zauzima sentimentalno-socijalnokritički odvjetak vrste (L. Anzengruber) u drugoj polovici 19. st., iz kojega potom, s jedne strane, nastaju brojni trivijalni pučki komadi, no koji, s druge strane, omogućuje nastanak kritičkog, ambicioznog pučkog komada u 20. st. (Horváth, Brecht, Turrini, Kroetz, Mitterer).
Sadržaj
 1. Pojam pučkog kazališta i pučkog komada, njihovo značenje na njemačkom jezičnom području i u europskim razmjerima (1)
 2. Pojam pučkog kazališta i pučkog komada, njihovo značenje na njemačkom jezičnom području i u europskim razmjerima (commedia dell'arte) (2)
 3. Tekstovi pučkog kazališta 18. st.: Josef Anton Stranitzky: Türckisch-bestraffter Hochmuth
 4. Tekstovi pučkog kazališta 19. st.: Ferdinand Raimund: Der Alpenkönig und der Menschenfeind
 5. Tekstovi pučkog kazališta 19. st.: Ferdinand Raimund: Der Alpenkönig und der Menschenfeind; J. Nestroy: Der böse Geist Lumpazivagabundus
 6. Tekstovi pučkog kazališta 19. st.: Johann Nestroy: Der Talisman
 7. Tekstovi pučkog kazališta 19. st.:Ludwig Anzengruber: Der Meineidbauer
 8. Pučki komad 1. polovice 20. st.: Josef Ruederer: Die Fahnenweihe
 9. Pučki komad 1. polovice 20. st.: Carl Zuckmayer: Der Hauptmann von Köpenick
 10. Pučki komad 1. polovice 20. st.: Ödon von Horvath: Geschichten aus dem Wiener Wald
 11. Pučki komad 1. polovice 20. st.: Ödon von Horvath: Geschichten aus dem Wiener Wald; Bertolt Brecht: Herr Puntila und sein Knecht Matti
 12. Pučki komad 1. polovice 20. st.: Bertolt Brecht: Herr Puntila und sein Knecht Matti
 13. Pučki komad 1. polovice 20. st.: Franz Xaver Kroetz: Mensch Meier
 14. Pučki komad 1. polovice 20. st.: Franz Xaver Kroetz: Mensch Meier; Felix Mitterer: Kein Platz für Idioten
 15. Pučki komad 1. polovice 20. st.: Felix Mitterer: Kein Platz für Idioten

Ishodi učenja
 1. Izraziti svojim riječima specifičnosti odabranih književno- i kazališno-povijesnih razdoblja, književnostilskih formacija i društveno-povijesnih srodnosti i razlika u razvoju pučkog kazališta i drame na njemačkom govornom području.
 2. Primijeniti naučenu književnokritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književno- i kazališno-stilskim formacijama u analizi i tumačenju zadanog korpusa književnih djela.
 3. Izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književno- i kazališno-povijesnih razdoblja na primjeru zadanog korpusa dramskih tekstova njemačkoga pučkog kazališta
 4. Kritički prosuđivati o pojedinim književnim i kazališnim pojavnostima s njemačkoga govornog područja u odnosu na društveno-povijesni kontekst i druge jezične tradicije
 5. Procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 6. Samostalno istražiti, kategorizirati i komentirati elemente pojedinih kultura njemačkoga govornog područja i međusobno ih usporediti.
 7. Prepoznati, objasniti i ilustrirati interkulturalne jezične dodire i kulturalni transfer iz književno- i kazališno-perspektive, upotpunjen interdisciplinarnim pristupima
 8. Prepoznati književni i kazališni transfer na tragu suvremenih kulturoloških pristupa, s naglaskom na njemačko-hrvatske dodire
 9. Prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti, s naglaskom na povijesti i teoriji pučkog komada i kazališta
 10. Uočiti i objasniti razliku između kazališta kao institucije i drame kao tekstovnog predloška
Metode podučavanja
Diskusija; grupni rad.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje zalaganja u seminaru, te usmenog referata odnosno seminarskog rada.

Obavezna literatura
 1. B. Sekundarna: Jürgen Hein (Hg.): Volksstück. Vom Hanswurstspiel zum sozialen Drama der Gegenwart, München 1989. - Jürgen Hein: Das Wiener Volkstheater, Darmstadt 1978 (31997). - Volker Klotz: Dramaturgie des Publikums, München – Wien 1976. - Marijan Bobinac: Otrovani zavičaj. Njemački pučki komad u dvadesetom stoljeću, Zagreb 1991. - Marijan Bobinac: Der kleine Mann auf der Bühne. Studien zum deutschsprachigen Volksstück des 20. Jahrhunderts, Wroclaw 2005.
Dopunska literatura
 1. Jürgen Hein: Das Wiener Volkstheater, Darmstadt 1978 (31997). Jürgen Hein: Formen des Volkstheaters im 19. und 20. Jahrhundert. In: Handbuch des deutschen Dramas. Hg. v. Walter Hinck, Düsseldorf 1980, S. 489–505. Fritz Mauthner: Die Wiener Volkskomödie. Raimund und Nestroy. In: Handbuch des deutschen Dramas. Hg. v. Walter Hinck, Düsseldorf 1980, S. 200–215. Gerd Müller: Das Volksstück von Raimund bis Kroetz. Die Gattung in Einzelanalysen, München 1979. Volker Klotz: Dramaturgie des Publikums, München – Wien 1976. Reinhard Urbach: Die Wiener Komödie. Stranitzky und die Folgen, Wien – München 1973. Johann Sonnleitner (Hg.): Hanswurstiaden. Nachwort., Salzburg 1996. Franz Norbert Mennemeier: Modernes deutsches Drama. Kritiken und Charakteristiken, Bd.1-2, München 1973, 1975. Marijan Bobinac: Otrovani zavičaj. Njemački pučki komad u dvadesetom stoljeću, Zagreb 1991 (Prolog. Mala edicija 29). Torsten Bügner: Annäherungen an die Wirklichkeit: Gattungen und Autoren des neuen Volksstücks, Fra

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij