Književni seminar 1 - Thomas, Heinrich und Klaus Mann

Naziv
Književni seminar 1 - Thomas, Heinrich und Klaus Mann
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
131589
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Seminar će se – na intermedijalni način – baviti estetskim značajkama i biografskim činjenicama povezanim s najznačajnijom njemačkom književnom obitelji 20. stoljeća – obitelji Mann. Polazeći od dokumentarno-igranog filma Die Manns, koji pruža mnoštvo građe o životu i radu obitelji, seminar će se usredotočiti na stvaralaštvo trojice njezinih najpoznatijih predstavnika – Thomasa, Heinricha i Klausa Manna. Posebna pozornost posvetit će se pritom poznatim ekranizacijama njihovih djela: Der Tod in Venedig, Der blaue Engel (Professor Unrat) i Mephisto.
Sadržaj
 1. Film Die Manns – biografija obitelji Mann
 2. Film Die Manns – biografija obitelji Mann
 3. Film Die Manns – biografija obitelji Mann
 4. Film Die Manns – biografija obitelji Mann
 5. Film i novela Der Tod in Venedig
 6. Film i novela Der Tod in Venedig
 7. Film i novela Der Tod in Venedig
 8. Film i novela Der Tod in Venedig
 9. Film Der blaue Engel i roman Professor Unrat
 10. Film Der blaue Engel i roman Professor Unrat
 11. Film Der blaue Engel i roman Professor Unrat
 12. Film Der blaue Engel i roman Professor Unrat
 13. Film i roman Mephisto
 14. Film i roman Mephisto
 15. Film i roman Mephisto

Ishodi učenja
 1. Kritički prosuđivati o pojedinim književnim i fimskim djelima s njemačkoga govornog područja u odnosu na društveno-povijesni kontekst i kulturne tradicije.
 2. Procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja.
 3. Samostalno istražiti, kategorizirati i komentirati elemente pojedinih kultura njemačkoga govornog područja i međusobno ih usporediti.
 4. Prepoznati, objasniti i ilustrirati interkulturalne jezične dodire i kulturalni transfer iz književne i filmske perspektive, upotpunjen interdisciplinarnim pristupima.
 5. Prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti, s naglaskom na povijesti i teoriji klasične moderne, tj. stvaralaštva obitelji Mann.
 6. Uočiti i objasniti razliku između pripovjednog djela kao tekstovnog predloška i njegove filmske adaptacije.
 7. Izraziti svojim riječima specifičnosti odabranih razdoblja u povijesti književnosti i filma, te društveno-povijesnih srodnosti i razlika u razvoju književnosti i filma na njemačkom govornom području.
 8. Primijeniti naučenu književnokritičku aparaturu i temeljne spoznaje o stilskim formacijama u analizi i tumačenju zadanog korpusa književnih i filmskih djela.
 9. Izdvojiti i analizirati relevantne obrasce razdoblja u povijesti književnosti i filma na primjeru zadanoga književnog i filmskog korpusa.
Metode podučavanja
Gledanje filmova, diskusija o književnom tekstu i filmskoj adaptaciji, grupni rad,
Metode ocjenjivanja
Aktivnost na satu, seminarski rad.

Obavezna literatura
 1. Primarna literatura: Thomas Mann: Der Tod in Venedig, Heinrich Mann: Professor Unrat, Klaus Mann: Mephisto.
 2. Filmografija: Die Manns. Ein Jahrhundertroman (Heinrich Breloer), Der Tod in Venedig (Luchino Visconti), Der blaue Engel (Josef von Sternberg), Mephisto (Istvan Szabo)
 3. Sekundarna literatura: Hermann Kurzke: Thomas Mann. Epoche – Werk – Wirkung, München 1991; Heinrich Breloer: Die Manns, Frankfurt a. M. 2001; Viktor Žmegač (Hg.): Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 3 Bde, Königstein, 1979-1984; Joachim Paech: Literatur und Film, Stuttgart 1997; Wolfgang Gast (Hg.): Literaturverfilmung, Bamberg 1993; Anne Bohnenkamp: Literaturverfilmungen, Stuttgart 2005
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij