Književnost i čitanje u nastavi njemačkog jezika

Naziv
Književnost i čitanje u nastavi njemačkog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
118020
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
osposobiti studente za primjenu postupaka razvijanja vještine čitanja u nastavi stranog jezika, te primjenu teorijskih znanja o njemačkoj književnosti
Sadržaj
 1. receptivne i produktivne vještine u nastavi stranih jezika
 2. postupci razvijanja receptivnih vještina, izbor i priprema odgovarajućih nastavnih materijala
 3. primjeri obrade tekstova za čitanje za učenike različite dobi, nivoa učenja, te za posebne ciljeve
 4. karakteristike književnih tekstova u usporedbi s drugim tekstovima s aspekta njihove primjene u nastavi stranih jezika
 5. utjecaj teorije književnosti na obradu književnih tekstova u nastavi stranih jezika
 6. izbor književnih tekstova i mogućnosti primjene književnih tekstova s učenicima pojedinih dobnih skupina, s učenicima pojedinih nivoa znanja jezika, mogućnosti primjene po književnim rodovima i tekstnim vrstama, primjeri postupaka obrade
 7. stilovi čitanja (selektivno...) i razine razumijevanja (globalna, detaljna...)
 8. suvremeni pristupi književnim tekstovima u nastavi stranog jezika
 9. suvremene tehnike obrade književnih tekstova u nastavi stranog jezika
 10. suvremeni mediji i književnost u nastavi stranih jezika
 11. analiza odabranih didaktizacija književnih djela
 12. samostalna didaktizacija kraćeg suvremenog književnog djela
 13. prezentacije samostalnih didaktizacija
 14. prezentacije samostalnih didaktizacija
 15. evaluacija

Ishodi učenja
 1. razvijati učenikove receptivne i produktivne vještine u susretu s književnim tekstovima u nastavi njemačkog jezika
 2. objasniti karakteristike književnih tekstova u usporedbi s drugim tekstovima s aspekta njihove primjene u nastavi stranih jezika
 3. objasniti utjecaj teorije književnosti na obradu književnih tekstova u nastavi stranih jezika
 4. primijeniti različite stilove čitanja u nastavi stranog jezika
 5. prirediti tekstove za čitanje za učenike različite dobi, nivoa učenja te za posebne ciljeve (nastup, natjecanje)
 6. odabrati književne tekstove sukladno nastavnim planovima, kanonu i interesima učenika
 7. primijeniti različite pristupe i tehnike pri obradi književnih tekstova (npr. interkulturalni pristup, glototeatar)
 8. pratiti ponudu lektire s njemačkog govornog područja
 9. odabrati i izraditi nastavne materijale u svrhu obrade književnih tekstova
 10. uključiti suvremene medije u svrhu recepcije i (re)produkcije književnih tekstova
Metode podučavanja
izlaganje nastavnika, diskusija, izlaganja studenata, grupni rad, individualni rad
Metode ocjenjivanja
usmeni i pismeni zadaci tijekom semestra

Obavezna literatura
 1. Häusler, M. (2002): "Literatur im fremdsprachlichen Deutschunterricht". U: Zagreber germanistische Beiträge 11, str. 247-259.
 2. Helmling/Wackwitz (1986): Literatur im Deutschunterricht am Beispiel von narrativen Texten. München: Goethe-Institut.
 3. Ehlers, S. (1992): Lesen als Verstehen. Berlin usf.: Langenscheidt.
 4. Ehlers, S. (1992): Lesen als Verstehen. Berlin usf.: Langenscheidt.
Dopunska literatura
 1. Andrea Bertschi-Kaufmann (Hrsg.) (2011): Lesekompetenz - Leseleistung - Leseförderung Grundlagen, Modelle und Materialien, Friedrich Verlag, Berlin
 2. didaktizacije književnih djela po izboru studenata

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij