Kognitivna sintaksa i semantika

Naziv
Kognitivna sintaksa i semantika
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
117628
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj je studente upoznati s različitim pristupima unutar kognitivne lingvistike koji iz različitih prespektiva pristupaju opisu značenja kao temeljne podloge u razumijevanju garamtičkih struktura, posebice za hrvatski jezik važnih morfoloških struktura i sintaktičkih struktura.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Usporediti prednosti i nedostatke pojedinih principa izgradnje značenja pri opisu određenih jezičnih pojavnosti
 2. Primijeniti neki od principa izgradnje značenja pri opisu pojedinih jezičnih elementa.
 3. Procijeniti primjenjivost pojedinih metoda kognitivne lingvistike pri opisu jezične građe.
 4. Analizirati jezičnu građu odabranom metodom kognitivne lingvistike.
 5. Samostalno prikupiti jezičnu građu i organizirati temeljne analitičke postupke u okviru određene kognitivnolingvističke metode.
 6. Stručno argumentirati u raspravama o kognitivnoj lingvistici.
 7. Vrednovati prednosti i nedostatke pojedinih smjerova u kognitivnoj lingvistici
 8. Argumentirano procijeniti znanstvenu i stručnu literaturu iz kognitivne lingvistike na hrvatskom i engleskom jeziku.
 9. Nabrojiti temeljne suvremene smjerove razvoja kognitivne lingvistike.
 10. Izdvojiti temeljne principe izgradnje značenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij