Komparativna književnost: Haiku pjesništvo

Naziv
Komparativna književnost: Haiku pjesništvo
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
131575
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Analizirat će se haiku pjesme (u prijevodu i uz referiranje na izvornik) kako bi se ukazalo na karakteristike njihovoga zasebnog žanra unutar lirske poezije. Uvodna trećina kolegija predstavit će specifičnu terminologiju i okolnosti književnopovijesnog razvoja haiku pjesništva u Japanu i izvan njega. Zatim će se fokus prebaciti na formalne aspekte žanra i zahtjeve koje haiku postavlja pred pjesnike. U posljednjoj će se trećini kolegija razmatrati posebnosti haikua s obzirom na druge lirske vrste, ali i u široj komparaciji s drugim književnim vrstama.
Sadržaj
 1. Konstituiranje kolegija
 2. Terminologija haikua
 3. Povijest haikua I – uvodno
 4. Povijest haikua II – razvoj u Japanu
 5. Povijest haikua III – razvoj izvan Japana
 6. Povijest haikua IV – zaključno
 7. Forma haikua I – uvodno
 8. Forma haikua II – stih
 9. Forma haikua III – strofa
 10. Forma haikua IV – zaključno
 11. Sadržajnost haikua I – uvodno
 12. Sadržajnost haikua II – referencije
 13. Sadržajnost haikua III – simbolika
 14. Sadržajnost haikua IV – zaključno
 15. Evaluacija

Ishodi učenja
 1. 1. izdvojiti i definirati temeljna obilježja haiku pjesništva i njegovu specifičnu terminologiju, kao i njegove reprezentativne predstavnike u japanskoj, hrvatskoj i ostalim književnostima;
 2. 2. opisati i interpretirati književnopovijesni razvoj haiku pjesništva u Japanu i izvan njega te analizirati različite oblike književne komunikacije uključene u taj razvoj;
 3. 3. primijeniti književnoznanstvene pojmove i metode u analizi i interpretaciji haiku pjesama iz japanske, hrvatske i ostalih književnosti, kao i u njihovoj međusobnoj usporedbi;
 4. 4. uočiti i razlikovati posebnosti haikua s obzirom na druge lirske vrste, ali i u široj komparaciji s drugim književnim vrstama.
Metode podučavanja
Predavanja, seminarske rasprave na temelju pročitane primarne i sekundarne literature, prezentiranje sadržaja kroz audio(vizualne) medije, pisanje seminarskih radova (izborno).
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano kroz seminare; usmenim ispitom

Obavezna literatura
Dopunska literatura
 1. Sadržana u silabusu kolegija

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar